Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w Zakładzie Biochemii Genetycznej

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca:  Zakład Biochemii Genetycznej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt badawczy (post-doc)

Data ogłoszenia: 08.05.2020

Termin składania wniosków: 19.06.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.06.2020

Liczba kandydatów: 8

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Do procedury konkursowej przystąpiło ośmioro kandydatów. Komisja konkursowa, po sprawdzeniu złożonych dokumentów i przeanalizowaniu przedstawionych przez kandydatów posiadanych kwalifikacji, stwierdziła, iż siedmiu z ośmiu zgłoszonych w ramach konkursu kandydatów nie spełnia wymogów formalnych. Wszyscy kandydaci zagraniczni (sześcioro) nie znają nawet podstaw języka polskiego. Dodatkowo ich zainteresowania badawcze nie pokrywają się z wymaganymi w konkursie, ponieważ wszyscy ci kandydaci nie mają doświadczenia w pracy z materiałem roślinnym i infekcjami wywołanymi szczepami grzybowymi. Dr Michał Jaśkiewicz, którego tematyka dotychczasowych badań pokrywa się z tematyką projektu, również nie spełnił wymogu formalnego dotyczącego stanowiska post-doc, gdyż ponad 7 lat temu otrzymał tytuł doktora. Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Justyny Mierziak-Dereckiej, ponieważ spełniła ona wszystkie wymagania konkursu, a ponadto jej kandydatura wyróżniała się na tle innych zdobytym doświadczeniem z pracy materiałem roślinnym, również infekowanym patogenami oraz dorobkiem naukowym potwierdzonym publikacjami i otrzymaniem projektu badawczego.