Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za złożenie listów intencyjnych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie 850 płatnych staży dla studentów i absolwentów u potencjalnych pracodawców.

Warunkiem przystąpienia do partnerstwa jest dostarczenie załączników do składanego wniosku, mianowicie:

dokumenty określające sytuację finansową :

bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sporządzających powyższe

dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) za ostatni zamknięty rok obrotowy,

lub

uproszczone sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku

beneficjentów nie sporządzających sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok

obrotowy, zgodnie z zakresem ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

Dla podmiotów prowadzących działalność poniżej jednego roku, które nie zamykały dotychczas roku obrotowego – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem – przez służby finansowe uczelni (główny księgowy i kwestor lub kanclerz):

a) bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego (lub w miejsce wyciągu bankowego

inny dokument np. zaświadczenie z banku dotyczące historii rachunku bankowego)

za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Dostarczenie ww. dokumentów jest wymogiem określonym w dokumentacji konkursowej.

Poniżej prezentujemy pracodawców, którzy wyrazili chęć przystapienia do partnerstwa :

Google Poland Sp. z o.o.

BOSCH

AmRest

Armacell

Winiarski Poland Germany Consult

UPS Polska Sp. z o..o

Atmoterm S.A

PROXIMA S.A

P.P.B i R.G "GEOSTANDARD " Sp. z o. o.

Lemitor  Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

MINERAL POLSKA  Sp. z o .o.

Polskie Kruszywa Sp. z o.o.

Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o.

Opoka Małgorzata Gryglak