Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko badawczo-naukowe adiunkta w Zakładzie Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni

 

Informacja o wynikach konkursu

w trybie art. 119 ust. 2 ustawy ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca:

Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

data ogłoszenia: 28-02-2020

termin składania wniosków: 31-03-2020

termin rozstrzygnięcia: 15-05-2020

liczba kandydatów: 2

kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło dwoje kandydatów. Obydwoje kandydaci spełniali wszystkie wymogi formalne  sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego. Podsumowując wyniki tego konkursu Komisja postanowiła rekomendować dr. Jakuba Jankowskiego do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr, w Zakładzie Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni.

Pan Jakub Jankowski uzyskał stopień naukowy doktora w czerwcu 2013 roku na WFiA UWr, na podstawie rozprawy „A holographic perspective on strongly interacting matter properties at finie temperatures and densities”.

Dr Jakub Jankowski jest współautorem 9 publikacji w czasopismach z listy JCR, w tym dwóch publikacji w Physical Review Letters. Poza tym 2 razy otrzymał grant NCN na samozatrudnienie: „Fuga” 2013-2016, Uniwersytet Jagielloński, i „Sonata” 2017-2020, Uniwersytet Warszawski.

Dziedzina zainteresowań naukowych dr. J. Jankowskiego – badanie związków hipotezy ADS/CFT z hydrodynamiką i fizyką wielu ciał - należy do najintensywniej rozwijającej się gałęzi fizyki teoretycznej, pełnej skomplikowanych problemów technicznych i pojęciowych, z potencjalnymi, olbrzymimi zastosowaniami w innych dziedzinach fizyki. Jednocześnie, przez swój związek z problemem kwantowej grawitacji i teorią strun bardzo dobrze wpisuje się w obszar zainteresowań Zakładu OFTPiKSC. Dr J. Jankowski wykazał się bardzo dobrą orientacją w tematyce swoich badań oraz jasną wizją działalności naukowej, którą chciałby podjąć w najbliższej przyszłości.

Dr J. Jankowski uzyskał już dwa granty, co świadczy o uznaniu przez społeczność naukową wysokiej jakości prowadzonych przez niego badań. Na tej podstawie można antycypować, że dr J. Jankowski będzie w stanie uzyskiwać następne granty, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia polityki naukowej Instytutu Fizyki Teoretycznej. W dyskusji zwracano uwagę na większe kompetencje dr. J. Jankowskiego do prowadzenia zajęć z przedmiotów komputerowych obejmujące znajomość pakietu Mathematica i umiejętność programowania w językach Python oraz C++.