Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 29.04.2020 r.

Termin składania wniosków: 01.06.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.06.2020 r.

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

Do konkursu na stanowisko adiunkta przystąpiły dwie kandydatki, obie spełniają wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym. Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją obu kandydatek Wydziałowa Komisja Konkursowa zarekomendowała o przyjęcie na wakujące stanowisko dr Sylwię Kamińską-Maciąg. Pomimo, iż posiada Ona mniej publikacji niż druga kandydatka, jest też znacznie młodszą osobą od drugiej kandydatki. Pod względem realizacji warunków konkursu dr S. Kamińska-Maciąg spełnia je w stopniu pełniejszym; druga kandydatka nie posiada publikacji ze wskazanego w warunkach konkursu okresu literackiego. Należy podkreślić również fakt lepszego projektu zajęć dydaktycznych zaproponowanego przez dr S. Kamińską-Maciąg. Projekt drugiej kandydatki jest bardzo ambitny, ale jego podstawę stanowią pozycje książkowe niedostępne dla polskiego studenta. Barierą językową w dydaktyce akademickiej byłby dla drugiej kandydatki język polski. Zaprezentowała Ona wprawdzie autoreferat w języku polskim, jednakże zawiera on rażące błędy językowe (rusycyzmy, ukrainizmy). Za kandydaturą dr Sylwii Kamińskiej-Maciąg przemawia również fakt, iż jest Ona wychowanką Instytutu Filologii Słowiańskiej, absolwentką Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego UWr, następnie zatrudnioną przez alma mater. Jako pracownik IFS poznała jego specyfikę, cieszy się uznaniem i szacunkiem wśród studentów, koleżanek i kolegów z Instytutu oraz przełożonych. Posiada także wiedzę specjalistyczną i doświadczenie dydaktyczne w zakresie literaturoznawstwa oraz historii i kultury Rosji, doświadczenie w prowadzeniu zajęć w nauczaniu języka rosyjskiego oraz biegłą znajomość języka angielskiego. Ponadto dr Sylwia Kamińska-Maciąg dała się poznać jako osoba bardzo sprawna organizacyjnie i chętnie podejmująca się wyzwań w tym zakresie.