Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Mykologii i Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

Jednostka zatrudniająca: Zakład Mykologii i Genetyki, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: asystent
Data ogłoszenia konkursu: 07.05.2020 r.
Termin składania wniosków: 08.06.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.06.2020 r.
Liczba kandydatów: 5
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: mgr Mateusz Speruda

Uzasadnienie:

            Po analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie mgr. Mateusza Sperudy na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Mykologii i Genetyki.

Mgr Mateusz Speruda ukończył studia magisterskie na kierunku mikrobiologia, posiada doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie mikrobiologii  z uwzględnieniem badań nad mechanizmami odpowiedzi komórkowej na działanie związków o charakterze bakteriobójczym (udokumentowane publikacjami) oraz umiejętność i znajomość metod stosowanych w mikrobiologii oraz biologii molekularnej. Posiada umiejętność pozyskiwania środków na badania oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych z mikrobiologii, w szczególności o tematyce obejmującej mikrobiologię przemysłową i molekularną.