Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mykologii i Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

  

Jednostka zatrudniająca: Zakład Mykologii i Genetyki, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: adiunkt
Data ogłoszenia konkursu: 24.04.2020 r.
Termin składania wniosków: 25.05.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.06.2020 r.
Liczba kandydatów: 1
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: dr Agata Piecuch

Uzasadnienie:

            Do konkursu zgłosiła się 1 osoba, dr Agata Piecuch. Po analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie dr Agaty Piecuch na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Mykologii i Genetyki.