Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Biologii Medycznej

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca:  Pracownia Biologii Medycznej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Data ogłoszenia: 06.04.2020

Termin składania wniosków: 15.05.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.05.2020

Liczba kandydatów: 3

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło troje kandydatów. Komisja konkursowa, po sprawdzeniu złożonych dokumentów i przeanalizowaniu przedstawionych przez kandydatów posiadanych kwalifikacji, stwierdziła, iż dwóch z trzech zgłoszonych w ramach konkursu kandydatów nie spełnia wymogów formalnych. Dr Bassam Badran nie zna języka polskiego, a jego osiągnięcia publikacyjne, umiejętności i zainteresowania badawcze nie mieszczą się w wymaganiach konkursu. Dr Elżbieta Wiernasz nie posiada dorobku publikacyjnego ani udokumentowanych umiejętności badawczych w dziedzinach wymaganych w ramach konkursu. Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Michała Śmigi. Dr Michał Śmiga spełnia wszelkie wymagania konkursu zarówno pod względem dorobku dydaktycznego, jak i umiejętności  badawczych udokumentowanych publikacjami, komunikatami konferencyjnymi oraz rozliczonym grantem badawczym.