Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego w Instytucie Filologii Romańskiej

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

  

Instytucja zatrudniająca: Zakład Językoznawstwa Francuskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 05.05.2020

Termin składania wniosków: 05.06.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.06.2020

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

Do konkursu na stanowisko adiunkta przystąpiły dwie kandydatki, obie spełniają wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym. Po przeanalizowaniu dokumentacji Komisja konkursowa stwierdziła, że obie kandydatki posiadają porównywalny dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa francuskiego, uczestniczą od lat
w międzynarodowych projektach badawczych oraz w sposób spójny i precyzyjny nakreśliły swoje plany naukowe. Obie kandydatki są w pełni ukształtowanymi badaczami języka, każda z nich reprezentuje różne podejście metodologiczne. Obie funkcjonują z powodzeniem w międzynarodowym środowisku naukowym.

Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Aline Viviand-Esik, gdyż w większym stopniu spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym w odniesieniu do spektrum kompetencji i doświadczenia w zakresie nauczania akademickiego, w tym prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka francuskiego w zakresie od A1 do C2 wg ESOKJ z uwzględnieniem języków specjalistycznych.