Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Niemieckiej do 1848 r. w Instytucie Filologii Germańskiej UWr

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Niemieckiej do 1848 r. w Instytucie Filologii Germańskiej UWr

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

Instytucja zatrudniająca: w Zakładzie Literatury Niemieckiej do 1848 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 05.05.2020

Termin składania wniosków: 05.06.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.06.2020

Liczba kandydatów: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, iż na konkurs wpłynęło jedno podanie dr Julianny Redlich.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją konkursową Komisja zdecydowanie rekomenduje kandydaturę dr Julianny Redlich na stanowisko adiunkta w wyżej wymienionym  Zakładzie. Dr J. Redlich posiada publikacje w czasopismach naukowych, w periodykach naukowych z listy ministerialnej i w tomach zagranicznych. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadziła tutoriat dla studentów oraz zajęcia dydaktyczne dla różnych lat studiów filologii germańskiej. Jej zainteresowania badawcze najpełniej wpisują się profil badawczy Zakładu.