Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska w Instytucie Filologii Germańskiej UWr

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska w Instytucie Filologii Germańskiej UWr

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

Instytucja zatrudniająca: w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 05.05.2020

Termin składania wniosków: 05.06.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.06.2020

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło dwoje kandydatów.

Jeden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych uczestniczenia w postępowaniu konkursowym z powodu braku kompletu wymaganych dokumentów.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją konkursową Komisja zdecydowanie rekomenduje kandydaturę dr Edyty Gorząd-Biskup na stanowisko adiunkta w wyżej wymienionym  Zakładzie. Dr Edyta Gorząd-Biskup spełnia kryteria przewidziane w konkursie. Posiada publikacje  w punktowanych czasopismach naukowych. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych, prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami filologii germańskiej. Jej umiejętności paleograficzne oraz zainteresowania badawcze najpełniej wpisują się profil badawczy Zakładu.