Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej UWr

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej UWr

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

 

Instytucja zatrudniająca: w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: asystent

Data ogłoszenia: 05.05.2020

Termin składania wniosków: 08.06.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.06.2020

Liczba kandydatów: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, iż na konkurs wpłynęło jedno podanie mgr. Michała Gąski.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją konkursową Komisja zdecydowanie rekomenduje kandydaturę mgr. Michała Gąski na stanowisko asystenta w wyżej wymienionym  Zakładzie.

Mgr Michał Gąska spełnia kryteria przewidziane w konkursie. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach zagranicznych i krajowych. Jest redaktorem technicznym punktowanego czasopisma naukowego Studia Translatorica. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach specjalizacji translatorycznej na kierunku filologia germańska. Jego zainteresowania badawcze najpełniej wpisują się profil badawczy Zakładu.