Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bibliotekoznawstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Bibliotekoznawstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 05.05.2020

Termin składania wniosków: 05.06.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.06.2020

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiły dwie kandydatki. Po przeanalizowaniu dokumentacji Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania dr Katarzynę Setkowicz. Komisja stwierdziła, że Kandydatka spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszonym konkursie. Zainteresowania badawcze dr Setkowicz koncentrują się wokół historii książki i bibliotek na tle porównawczym. Dr Setkowicz ma duże i różnorodne doświadczenie dydaktyczne. Prowadziła autorskie konwersatoria a także inne zajęcia na kierunkach Publikowanie cyfrowe i sieciowe oraz Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - wysoko oceniane przez osoby hospitujące oraz w ramach ankiet studenckich. Dodatkowo dr Katarzyna Setkowicz jest członkiem Zespołu ds. Tłumaczeń oraz Zespołu ds. Promocji Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Dorobek naukowy drugiej kandydatki związany z zarządzaniem informacją o zdrowiu oraz bibliometrią bardziej wpisuje się w zakres informatologii w relacji z naukami medycznymi niż w bibliotekoznawstwo, a tym bardziej w teorię bibliotek z uwzględnieniem polskich warunków jako kontekstu porównawczego. Nie spełnia więc wszystkich warunków konkursu.