Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Starszy wykładowca w Zakładzie Chemii Analitycznej

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Chemii Analitycznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać stopień doktora w zakresie chemii
 2. Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej
 3. Posiadać doświadczenie i osiągnięcia badawcze (potwierdzone publikacjami) w obszarze technik analitycznych i analizy materiałowej
 4. Posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie we współpracy naukowej krajowej i zagranicznej.
 2. Umiejętność pisania projektów badawczych.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Życiorys naukowy.
 3. Wykaz publikacji naukowych (z aktualnymi IF i liczbą cytowań).
 4. Krótkie omówienie planów dydaktycznych i badawczych na okres 3 lat.
 5. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

W podaniu proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

 

Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane w Sekretariacie Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, p. 205 (e-mail: do dnia 26 czerwca 2020 r.

Kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2020 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-05-2020
  przez: Klaudia Górska
 • opublikowano:
  27-05-2020 13:16
  przez: Klaudia Górska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 392
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego