Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doktorant-Stypendysta w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta – Stypendysty do Zakładu Mikrobiologii Molekularnej w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki- Opus dotyczącego organizacji chromosomów Streptomyces, kierowanego przez prof. dr hab. Dagmarę Jakimowicz.

Wymagania:

1. Wykształcenie: absolwent (-ka) kierunków biologia, biotechnologia lub pokrewnych.

2. Uczestnik Studiów Doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

3. Umiejętności:

(a) znajomość technik biologii molekularnej,

(b) dobra wiedza z zakresu genetyki bakterii,

(c) doświadczenie w pracy z Streptomyces,

(d) znajomość technik mikroskopowych,

(d) co najmniej dobra znajomość jęz. angielskiego,

4. Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

Celem projektu jest poznanie organizacji chromosomu podczas sporulacji Streptomyces oraz zbadanie  architektury kompleksu segregacyjnego ParB 

Do zadań doktoranta będzie należało:

1. przygotowanie zmodyfikowanych szczepów Streptomyces i ich analizy między innymi za pomocą mikroskopii.

2. analizy biochemiczne oddziaływań białka ParB z DNA oraz innymi białkami

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

 

Termin składania ofert: 22 czerwca 2020 r.

 

Forma składania ofert: e-mail na adres: dagmara.jakimowicz@uwr.edu.pl, lub osobiście do prof. dr hab. Dagmary Jakimowicz, Wydział Biotechnologii, Uwr, Joliot-Curie 14A, Wrocław

 

Warunki zatrudnienia:

1.         Okres: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

2.         Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 1 lipca 2020 r.

           

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

(a) CV

(b) list motywacyjny

(c) odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych

(d) informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów

(e) osiągnięcia naukowe, w tym: wykaz publikacji,  udział w projektach badawczych

(f) dane kontaktowe o osobach, które mogą udzielić rekomendacji.