Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycielskiej

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy

w Centrum Edukacji Nauczycielskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.)

 

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.09.2020 r.

Warunki:

- wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie z pedagogiki

- doświadczenie organizacyjne

- doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- znajomość regulacji prawnych dotyczących kształcenia nauczycieli

- uprawnienie do wykonywania zawodu nauczyciela

- pożądane doświadczenie w kształceniu studentów na specjalnościach nauczycielskich oraz w doskonaleniu nauczycieli

 

Wymagane dokumenty:

- podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

- życiorys

- kwestionariusz osobowy

- opis dorobku dydaktycznego

- opinie

- dokument poświadczający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela

- odpisy dyplomów

- opis doświadczeń organizacyjnych.

 

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o przesłanie dokumentów do 18 czerwca 2020 r. (liczy się termin wpływu dokumentów do CEN) na adres:

 

Centrum Edukacji Nauczycielskiej

ul. Cybulskiego 30

50-205 Wrocław

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 czerwca 2020 r.

 

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-05-2020
  przez: Piotr Perucki
 • opublikowano:
  19-05-2020 14:20
  przez: Piotr Perucki
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 400
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego