Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Paleozoologii Instytutu Biologii Środowiskowej

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

Jednostka zatrudniająca: Zakład Paleozoologii, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: asystent  (1/2 etatu)
Data ogłoszenia konkursu: 10.03.2020
Termin składania wniosków: 13.04.2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.05.2020
Liczba kandydatów: 1
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: dr Urszula Ratajczak

Uzasadnienie:

            Do konkursu zgłosiła się 1 osoba, dr Urszula Ratajczak. Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie dr Urszuli Ratajczak na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Paleozoologii.