Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Biologii Lasu

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

  Jednostka zatrudniająca: Pracownia Biologii Lasu, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: adiunkt
Data ogłoszenia konkursu: 30.03.2020
Termin składania wniosków: 08.05.2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.05.2020
Liczba kandydatów: 2
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Marta Cholewa

Uzasadnienie:

            Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie dr Marty Cholewy na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Pracowni Biologii Lasu. Dr Marta Cholewa posiada bardzo duże doświadczenie w terenowych badaniach ekologii i rozrodu ptaków leśnych w Puszczy Białowieskiej, co zapewnia kontynuację programów badawczych prowadzonych przez Pracownię Biologii Lasu. Kandydatka posiada wartościowy dorobek naukowy, 9 publikacji (w jednej jest pierwszym autorem) opublikowanych w renomowanych czasopismach, który odpowiada badaniom prowadzonym w jednostce. Posiada wymagane doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej.