Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BZP.2712.9.2020.GK

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu- Etapy IIc i IId obejmujące Skrzydło Wschodnie oraz część Północnego, fragment pomiędzy klatkami schodowymi K/1 i K/3

05.05.2020r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (153,98KB)
PDFSIWZ..pdf (1,06MB)
ZIPZałącznik nr 1a - JEDZ.zip (82,76KB)
PDFZałącznik nr 2 - Kalkulacja ceny.pdf (348,13KB)
PDFZałącznik nr 3 - OPZ.pdf (452,51KB)
 

7ZZałącznik nr 5 - Projekt budowlany cz. 1.7z (4,46MB)
7ZZałącznik nr 5 - Projekt budowlany cz. 2.7z (7,91MB)
7ZZałącznik nr 5 - Projekt budowlany cz. 3.7z (5,60MB)
7ZZałącznik nr 5 - Projekt budowlany cz. 4.7z (3,87MB)
7ZZałącznik nr 5 - Projekt budowlany rysunki 1.7z (27,40MB)
7ZZałącznik nr 5 - Projekt budowlany rysunki 2.7z (34,63MB)
7ZZałącznik nr 5 - Projekt budowlany rysunki 3.7z (28,70MB)
7ZZałącznik nr 5 - Projekt budowlany rysunki 4.7z (7,94MB)

7ZZałącznik nr 6a P.W.Z. ARCHITEKTURA - TOM I - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.7z (4,73MB)
7ZZałącznik nr 6b P.W.Z. ARCHITEKTURA - TOM II - RYSUNKI PODSTAWOWE.7z (15,29MB)
7ZZałącznik nr 6c P.W.Z. ARCHITEKTURA - TOM III - DETALE.7z (17,05MB)
7ZZałącznik nr 6d P.W.Z. ARCHITEKTURA - TOM IV - WYPOSAŻENIE MEBLOWE DO RENOWACJI.7z (9,80MB)
7ZZałącznik nr 6e PWZ Zamienny Projekt Konstrukcji.7z (3,12MB)
7Zzałącznik nr 6f P.W.Z. INSTALACJI SANITARNYCH.7z (9,14MB)
7ZZałącznik nr 6g. P.W.Z. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.7z (24,36MB)
7ZZałącznik nr 6h P.W.Z. INSTALACJI TELETECHNICZNYCH.7z (9,15MB)
7ZZałącznik nr 6i P.W.Z. SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO I ADAPTACJI WNĘTRZA.7z (2,33MB)
 

ZIPZałączniki nr 7a, 7b, 7c, 7d i 7e - STWiOR.zip (4,86MB)
 

ZIPZałącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e i 8f - Przedmiary.zip (6,71MB)

PDFZałącznik nr 8 g Program Prac Konserwatorskich w budynku Instytutu Historycznego.pdf (6,40MB)
PDFZałacznik nr 11 - umowa.pdf (523,85KB)
DOCZał. nr 4 do wzoru umowy KARTA GWARANCYJNA - wzór v.2.doc (65,50KB)
PDFZał. nr 5.1 do wzoru umowy DECYZJA Nr 934.2007 Pozwolenie na budowę.pdf (518,72KB)
PDFZał. nr 5.2 do wzoru umowy DECYZJA Nr 460.09 Zmiana pozwolenia na budowę.pdf (214,39KB)
DOCZał. nr 6 do wzoru umowy Oświadczenie podwykonawcy_wzór.doc (33,50KB)
DOCZał. nr 7 do wzoru umowy Podział ceny ryczałtowej.doc (41,00KB)
PDFzałącznik nr 15 -instrukcja-uzytkowania-mini-portalu.pdf (2,99MB)
Załącznik nr 16 Identyfikator postępowania i klucz publiczny do danego postępowania ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_bbb470aa-5a69-4320-a2a7-3bb90abe5bd7.asc (700,00)

 

19.05.2020r. 

PDFInformacja nr 1 dla Wykonawców.pdf (271,96KB)
PDFsprostowanie ogłoszenia.pdf (70,22KB)
ZIPZałącznik nr 1a JEDZ - zmieniony.zip (82,56KB)

ZIPZałącznik nr 6e - P.W.Z. KONSTRUKCJI - zmieniony.zip (27,59MB)
PDFZałacznik nr 11 - umowa - zmieniony.pdf (313,38KB)
PDFZał. nr 4 do wzoru umowy KARTA GWARANCYJNA - zmieniony.pdf (227,33KB)
 

27.05.2020r.

PDFInformacja nr 2 dla Wykonawców....pdf (495,57KB)
PDFsprostowanie ogłoszenia 27.05.pdf (70,22KB)
PDFZałącznik nr 2 - Kalkulacja ceny (zmieniony).pdf (350,36KB)
PDFZałącznik nr 6e - Zestawienie drewna konstrukcyjnego więźby dachowej jako uzupełnienie PWZ Konstrukcji.pdf (32,91KB)
PDFZałącznik nr 6f - opis techniczny do PWZ Instalacji sanitarnych (zmieniony).pdf (727,53KB)
PDFRys. 21.A - karta kolorów do zał. nr 6b.PDF (770,78KB)
PDFRys. 4.T - PRZEKROJE KONSTRUKCJNE NAWIERZCHNI do Zał. nr 6a.pdf (388,86KB)

03.06.2020r.

PDFsprostowanie ogłoszenia.pdf (70,23KB)
PDFInformacja nr 3 dla Wykonawców.pdf (287,23KB)
PDFRys. K-2d_Fundamenty i wzmocnienia cz.1.pdf (169,54KB)
ZIPRys. konstrukcji K-6d, K-8d, K-31d, K-50d, K-63d, K-70d rev.1.zip (3,71MB)

PDFZałacznik nr 11 Umowa v.3 - (zmieniony).pdf (312,87KB)
 

08.06.2020r.

PDFInformacja nr 4 dla Wykonawców.pdf (391,01KB)
 

09.06.2020r.

PDFInformacja nr 5 dla Wykonawców.pdf (534,87KB)
PDFsprostowanie ogłoszenia 09.06 do inf. nr 5.pdf (70,23KB)
PDFK-25d_Strop nad parterem-STn.1.34, STn.1.36.01, STn.1.37.pdf (761,09KB)
 


25.06.2020r.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (648,25KB)
 

26.06.2020r.

PDFinformacja z otwarcia - sprostowanie.pdf (645,46KB)
 

22.07.2020r.

PDFWybór oferty najkorzystniejszej str.pdf (639,54KB)