Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Dziekana

Rok 2024

PDFZarządzenie Nr 1/2024 Dziekana WNHP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 (97,18KB)

PDFZarządzenie Nr 2/2024 Dziekana WNHP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 (96,58KB)

PDFZarządzenie nr 4/2024 Dziekana WNHP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 04 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Pedagogiki (56,62KB)
PDFZarządzenie nr 5/2024 Dziekana WNHP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 04 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Psychologii (52,78KB)
PDFZarządzenie nr 6/2024 Dziekana WNHP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 04 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Historii (58,78KB)
PDFZarządzenie nr 7/2024 Dziekana WNHP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 04 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury (59,06KB)
 

Rok 2023

PDFZarządzenie Nr 1/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (81,15KB)

PDFZarządzenie Nr 2/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2023 r w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (81,82KB)

PDFZarządzenie Nr 3/2023 Dziekana WNHP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (82,19KB)

PDFZarządzenie nr 4/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Historii (59,75KB)
PDFZarządzenie Nr 5/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego: Archeologii, Sztuki i Kultury (65,03KB)
PDFZarządzenie Nr 6/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. (82,43KB)

PDFZarządzenie Nr 7/2023 Dziekana WNHP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (97,81KB)

PDFZarządzenie Nr 8/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Psychologii (54,82KB)
PDFZarządzenie Nr 9/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2023 Dziekana WNHP UWr w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury (64,78KB)
PDFZarządzenie Nr 10/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 12 września 2023 r. w sprawie minimalnej liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania grup studenckich od roku akademickiego 2023/2024 (105,09KB)

PDFZarządzenie nr 11/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) od roku akademickiego 2023/2024. (102,71KB)
PDFZarządzenie nr 12/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2023/2024. (247,83KB)
PDFZarządzenie Nr 13/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zasad kształcenia na odległość, organizacji sesji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach od roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHP) (157,25KB)
PDFZarządzenie nr 14/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2023. (193,15KB)
PDFZarządzenie Nr 15/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) Na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w sesji zimowej i letniej roku akademickiego 2023/2024 oraz w roku akademickim 2024/2025. (160,73KB)

Rok 2022

PDFZarządzenie Nr 21/2022 Dziekana WNHP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2022 r.w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 (82,31KB)

PDFZarządzenie nr 20/2022 Dziekana WNHP z dnia 14 grudnia 2022 r. określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w sesji zimowej i letniej roku akad. 2022/2023 oraz w roku akad. 2023/2024. (182,11KB)
PDFZarządzenie nr 19/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (132,17KB)
PDFZarządzenie Nr 18/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (82,80KB)

PDFZarządzenie nr 17/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na WNHP w roku akademickim 2022/2023 (72,88KB)
PDFZarządzenie Nr 16/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2022 r. (62,44KB)
PDFZarządzenie Nr 15/2022 Dziekana WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2022 r. określające formy (online albo stacjonarna) przeprowadzenia szkolenia bibliotecznego w bibliotekach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (125,89KB)
PDFZarządzenie Dziekana Nr 14/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli polskich i cudzoziemców (z wyłączeniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli do RP z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.) (82,65KB)

PDFZarządzenie Dziekana Nr 13/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. (166,11KB)

PDFZarządzenie Dziekana nr 12_2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (80,20KB)

PDFZarządzenie Dziekana nr 11_2022 w sprawie dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w jednolitym systemie antyplagiatowym (JSA), archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD na WNHiP i przekazania prac do ogólnopolskiego Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD) (140,02KB)
PDFZarządzenie Dziekana nr 10_2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (80,89KB)

PDFZarządzenie nr 9/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w roku akademickim 2021/2022. (73,12KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 8/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej i zaliczeń, egzaminu dyplomowego na studiach w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHP) (126,51KB)

PDFZarządzenie Nr 7/2022 z dnia 13 maja 2022 r. Określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) Na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w sesji letniej r. ak. 2021/2022 oraz w roku ak. 2022/2023. (102,06KB)

PDFZarządzenie Nr 6/2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (81,23KB)

PDFZarządzenie Nr 5/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na Interdyscyplinarne Studia Europejskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (94,17KB)
PDFZarządzenie Nr 4/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 (82,50KB)
PDFZarządzenie Nr 3/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2021/2022 - zima. (115,00KB)
PDFZarządzenie nr 2/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie formy nauczania na studiach doktoranckich oraz w kolegiach Szkoły Doktorskiej, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dalej WNHP) w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. (91,80KB)
PDFZarządzenie nr 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie formy nauczania na studiach stacjonarnych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) oraz na studiach wieczorowych, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dalej WNHP) w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. (102,02KB)