Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BZP.2711.11.2020.KP


Kompleksowa konserwacja Auli Leopoldina w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu

22.07.2020 r.

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 22.07.2020 r..pdf (684,21KB)
 

08.06.2020 r.

PDFINFORMACJE Z OTWARCIA OFERT.pdf (654,48KB)
 

26.05.2020 r.

1.PDFInformacja dla Wykonawców nr 3.pdf (675,73KB)

2. PDFSprostowanie ogłoszenia - 26.05.2020.pdf (71,62KB)
 

18.05.2020 r.

1. PDFINFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Nr 2 - 18.05.2020 r..pdf (353,76KB)

2. ZIPZał. nr 2 do SIWZ -JEDZ - zmieniony.zip (87,50KB)

3. PDFSprostowanie ogłoszenia o -18.05.2020.pdf (71,49KB)
 

30.04.2020 r.

DOCINFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1.doc (186,00KB)
 

22.04.2020 r.

1. PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -22.04.2020.pdf (149,80KB)

2. PDFSIWZ - BZP.2711.11.2020.KP.pdf (888,80KB)

3. ZIPZał. nr 2 do SIWZ - JEDZ.zip (83,74KB)

4. PDFZał. nr 3 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.pdf (284,61KB)

5. PDFZał. nr 3.1 - Program Prac Konserwatorskich.pdf (8,30MB)

6. ZIPZał. nr 3.2 do SIWZ - Decyzje Miejskiego Konserwatora Zab..zip (2,56MB)

7. PDFZał. nr 3.3 - Rzut Auli Leopoldina oraz rysunki.pdf (1,84MB)

8. PDFZał nr 3.4 - Plan sytuacyjny.pdf (782,56KB)

9. Zał. nr 3.5 do SIWZ - https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katarzyna_pawelczyk_uwr_edu_pl/EpgI9Pked1pCmlHCmBkr-18BXubJohM0k93R1w4ne6T6Ow?e=bsOPrd

10. Zał. nr 3.6 do SIWZ- a)2017    

https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katarzyna_pawelczyk_uwr_edu_pl/Ev7u7NXyEoFDtynaQ3oRzdoBCl-6KHfohY_W2j-aNRMwKg?e=2CSztG

11. Zał. nr 3.6 do SIWZ- b)2018

https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katarzyna_pawelczyk_uwr_edu_pl/Evoy8fPJjhRCpvbow7jO4lMBAY9mJjZ_FYV2fGoVvZaJGA?e=nj8SOH

12. Zał. nr 3.6 do SIWZ- c)2019

https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katarzyna_pawelczyk_uwr_edu_pl/EoIC9NCREBZEsiaE7y1rnW4BvS9mLhuEbvAvG7LM2bjDLQ?e=0e66wP

13. PDFZał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (291,39KB)

14. PDFZał. nr 11 do SIWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniportal.pdf (2,99MB)

15. Zał. nr 12 - Identyfikator postępowania i klucz publiczny do danego postępowania

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c165f931-ed26-47e5-b5ce-7156dc8959fa.asc

16. DOCXZałączniki edytowalne.docx (106,09KB)