Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko badawczo-naukowe adiunkta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej

Informacja o wynikach konkursu

w trybie art. 119  ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.

 

Instytucja zatrudniająca: Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

data ogłoszenia: 04-02-2020

termin składania wniosków: 05-03-2020

termin rozstrzygnięcia: 10-03-2020

liczba kandydatów: 2

kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło 2 kandydatów. Obydwaj kandydaci spełniali wszystkie wymogi formalnych  sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego.

Podsumowując wyniki tego konkursu Komisja postanowiła rekomendować dr. Remigiusza Durkę do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr, w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej.  Pan Remigiusz Durka uzyskał stopień naukowy doktora w czerwcu 2012 roku na WFiA UWr, na podstawie rozprawy „Deformed BF theory as a theory of gravity andsupergravity ”. Dr Remigiusz Durka jest współautorem 9 publikacji i jedynym autorem 1 publikacji w czasopismach z listy JCR oraz 1 innej (konferencyjnej). W 2011 roku uzyskał grant NCN dla młodych naukowców przed doktoratem pt. "Canonical and thermodynamical aspects of constrained BF theory asgravity". Wykazał się zdecydowanie większą aktywnością naukową, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Ma większe doświadczenie dydaktyczne, był przez ostatnie 2,5 roku zatrudniony na w/w etacie i z powodzeniem prowadził specjalistyczne zajęcia na kierunkach: Informatyka stosowana i systemy pomiarowe oraz Fizyka. Także może wykazać się działalnością organizacyjną w/w okresie: był jednym z liderów Projektu Budżetu Obywatelskiego Wrocław na konstrukcję zwierciadeł akustycznych przy bulwarze Józefa Zwierzyckiego, jest także zaangażowany w prace związane z programem ERASMUS.