Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko adiunkta w Katedrze Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

Jednostka zatrudniająca: Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Stanowisko: adiunkt
Data ogłoszenia konkursu: 31.01.2020
Termin składania wniosków: 06.03.2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.03.2020
Liczba kandydatów: 1
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: dr Sebastian Salata

Uzasadnienie:
Do konkursu zgłosiła się 1 osoba, dr Sebastian Salata. Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie dr. Sebastiana Salaty na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej.