Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 30.01.2020

Termin składania wniosków: 29.02.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2.03.2020

Liczba kandydatów: 4

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Dorobek naukowy wszystkich osób zgłaszających się do konkursu był ogólnie bardzo dobry. Podobne było ich doświadczenie dydaktyczne oraz (tu przy większym jednak zróżnicowaniu) pozyskane stypendia i odbyte staże, jak i stopień znajomości języków obcych. Przy zróżnicowaniu stażu naukowego wszystkich osób, co niekiedy odzwierciedlało się w ilościowym dorobku (zwłaszcza tekstów o charakterze publicystycznym lub popularnonaukowym), to właśnie dorobek wybranego kandydata uznano za prezentujący się najbardziej obiecująco pod względem umiędzynarodowienia badań i ich publikowania (oprócz kilku artykułów w czasopismach punktowanych także kilka tekstów opublikowanych w monografiach zagranicznych oraz potwierdzony udział w siedmiu międzynarodowych konferencjach obok ośmiu krajowych. Ponadto w porównaniu z innymi osobami stającymi w konkursie miejsca publikowania tekstów naukowych wskazanego kandydata cechują się największym zróżnicowaniem. Zwraca uwagę doświadczenie zdobyte w kontaktach z międzynarodowym środowiskiem naukowym (doktorat na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, staż badawczy na uniwersytecie w Edmonton w Kanadzie oraz w Jenie). Wysoko oceniono umiejętności organizacyjne dr. Zarzyckiego przy pozyskaniu grantu ministerialnego w konkursie 500 czasopism naukowych. Ponadto spośród zgłoszonych kandydatur profil naukowy prezentowany przez dr. Zarzyckiego (skupiony na sztukach plastycznych XIX/pocz. XX w., także w ich związku z literaturą, których badania cierpią na deficyt w polskiej historii sztuki ostatnich lat), został uznany za najlepiej odpowiadający rozwijanym kierunkom badawczym Zakładu Sztuki Nowoczesnej.

Komisja wnioskuje o zatrudnienie dr. Jakuba Zarzyckiego na stanowisku adiunkta na dwa lata z dniem 15 marca 2020 roku - przy 11 głosach poparcia w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej. Komisja zagłosowała przeciw zatrudnieniu dr Ewelinie Jarosz, dr Patrycji Cembrzyńskiej oraz dr Marii Nitce (11 głosów przeciw).