Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Biotechnologii 2020

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 21 stycznia 2020 r.

PDFuchwała nr 1_2020_ w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową.pdf (346,06KB)
PDFuchwała nr 2_2020_ w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy licencjackiej poza Wydziałem_ A. Kurova.pdf (344,68KB)
PDFuchwała nr 3_2020_ w sprawie zatwierdzenia dodatkowych tematów prac magisterskich dla kier. Medical Biotechnology.pdf (343,68KB)
PDFuchwała nr 4_2020_dotycząca limitów przyjęć na studia I i II stopnia Biotechnologii, Biotechnology oraz Medical Biotechnology.pdf (226,84KB)
PDFuchwała nr 5_2020_ w sprawie ustalenia zasad rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2021-2022.pdf (174,97KB)
PDFuchwała nr 6_2020 w sprawie ustalenia indywidualnego programu studiów studentom I roku studiów II stopnia specjalności Bioinformatyka.pdf (209,53KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 18 lutego 2020 r.

PDFuchwała nr 7_2020_ w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora_ dr hab. Ryszardowi Rzepeckiemu, prof. UWr.pdf (172,41KB)
PDFuchwała nr 8_2020_ w sprawie powołania Komisji do przeprowadz. postępow. o nadanie tyt. nauk. profesora dla dr hab. Izabeli Sadowskiej-Bartosz, prof. UR.pdf (349,08KB)
PDFuchwała nr 9_2020_ w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWr.pdf (172,57KB)
PDFuchwała nr 10_2020_ w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWr.pdf (172,96KB)

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 24 marca 2020 r.

PDFuchwała nr 11_2020 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. I.Sadowskiej-Bartosz.pdf (201,47KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 26 maja 2020 r.

PDFuchwała nr 12_2020 w sprawie ustalenia terminów obron prac dyplomowych oraz wyznaczenia Przewodniczących Komisji egzaminacyjnych.pdf (375,17KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 23 czerwca 2020 r.

PDFuchwała nr 13_2020 w sprawie wyrażenia opinii dot. wyboru przedstawicieli naucz. akad. WB do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Naucz. Akad..pdf (228,34KB)
PDFuchwała nr 14_2020 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2020.pdf (153,83KB)
PDFuchwała nr 15_2020 w sprawie przyjęcia podziału przychodów własnych wewnętrznych.pdf (149,52KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 7 lipca 2020 r.

PDFuchwała nr 16_2020 w sprawie awansu na stanowisko profesora Uniwersytetu dr hab. Magdaleny Żuk.pdf (153,88KB)
PDFuchwała nr 17_2020 w sprawie pozytywnego zaopiniowania kandydatów na prodziekanów.pdf (240,69KB)
PDFuchwała nr 18_2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego jednostki za rok 2019.pdf (157,81KB)
PDFuchwała nr 19_2020 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf (225,49KB)
PDFuchwała nr 20_2020 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf (277,23KB)
PDFuchwała nr 21_2020 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf (235,75KB)
PDFuchwała nr 22_2020 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf (222,29KB)
PDFuchwała nr 23_2020 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf (251,97KB)
PDFuchwała nr 24_2020 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf (255,41KB)
PDFuchwała nr 25_2020 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf (229,65KB)
PDFuchwała nr 26_2020 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf (270,14KB)
PDFuchwała nr 27_2020 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf (234,56KB)

 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 20 lipca 2020 r.

PDFuchwała nr 28_2020 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB UWR.pdf (272,73KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 22 września 2020 r.

PDFuchwala 29 2020 w sprawie zaopiniowania kandydatów na Kierowników Zakładów.pdf (308,52KB)
PDFuchwała 30 2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na Kierownika Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej.pdf (191,55KB)

PDFuchwala 31 2020 w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich.pdf (502,62KB)
PDFuchwala 32 2020 w sprawie powołania przedstawicieli Wydziału Biotechnologii w Komisjach Senackich.pdf (511,77KB)
PDFuchwala 33 2020 w sprawie zaopiniowania regulaminu przyznawania dodatkowych stypendiów doktorantom na rok 2020 2021.pdf (509,30KB)

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 27 października 2020 r.

PDFuchwala 34 2020 w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia.pdf (512,45KB)
PDFuchwala 35 2020 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.pdf (514,69KB)
PDFuchwala 36 2020 w sprawie powołania redaktora czasopisma Cellular & Molecular Biology Letters.pdf (495,78KB)
PDFuchwala 37 2020 w sprawie powołania zespołu doradczego ds. zakupów zaawansowanej.pdf (489,25KB)
PDFuchwala 38 2020 w sprawie zaopiniowania nauczyciela akademickiego do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.pdf (492,46KB)
PDFuchwala 39 2020 w sprawie zaopiniowania nauczyciela akademickiego do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.pdf (492,05KB)
PDFuchwala 40 2020 w sprawie zaopiniowania nauczyciela akademickiego do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.pdf (491,17KB)
PDFuchwala 41 2020 w sprawie zaopiniowania nauczyciela akademickiego do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.pdf (491,60KB)
PDFuchwala 42 2020 w sprawie zaopiniowania przedstawiciela Wydziału do Rady Bibliotecznej.pdf (489,42KB)
PDFuchwala 43 2020 w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów doktoranckich, projakościowych i dla najlepszych doktorantów.pdf (486,28KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 24 listopada 2020 r.

PDFuchwala 44 2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Biotechnologii do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.pdf (494,18KB)
PDFuchwala 45 2020 w sprawie zmiany zasad akceptacji tematów prac dyplomowych realizowanych poza Wydziałem.pdf (483,61KB)
PDFuchwala 46 2020 w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy licencjackiej poza Wydziałem_W. Niewieś.pdf (484,08KB)
PDFuchwala 47 2020 w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy licencjackiej poza Wydziałem_A. Kuniec.pdf (612,64KB)
PDFuchwala 48 2020 w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy magisterskiej poza Wydziałem_A. Masiuk.pdf (485,87KB)
PDFuchwala 49 2020 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych.pdf (482,27KB)
PDFuchwala 50 2020 w sprawie przeprowadzenia zajęć przez osoby spoza WB.pdf (597,11KB)
 

Uchwały z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 15 grudnia 2020 r.

PDFuchwala 51 2020 w sprawie awansu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego.pdf (486,98KB)
PDFuchwala 52 2020 w sprawie zatwierdzenia dodatkowych tematów prac dyplomowych.pdf (482,99KB)
PDFuchwala 53 2020 w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy licencjackiej poza Wydziałem_K. Omelchenko.pdf (491,25KB)
PDFuchwala 54 2020 w sprawie wyrażenia zgody na pisanie pracy magisterskiej poza Wydziałem_S. Groborz.pdf (489,17KB)