Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku 2020r

Uchwały z dnia 14 lutego 2020 roku

PDFUchwała nr 1_2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Piotrowi Mosce.pdf (121,21KB)
PDFUchwała nr 2_2020 w sprawie wyróżnienia osiąnięcia habilitayjnego dr Piotra Moski.pdf (93,68KB)
PDFUchwała nr 3_2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Rafałowi Tyszce.pdf (121,69KB)
PDFUchwała nr 4_2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Milenie Różyckiej.pdf (89,62KB)
PDFUchwała nr 5_2020 w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej mgr Mileny Różyckiej.pdf (128,63KB)
PDFUchwała nr 6_2020 w sprawie zmiany tytułu pracy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marcina Kani.pdf (266,15KB)
PDFUchwała nr 7_2020 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Jeziorskiej.pdf (94,43KB)
PDFUchwała nr 8_2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Jeziorskiej.pdf (96,38KB)
PDFUchwała nr 9_2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dysc. podstawowej mgr Justyny Jeziorskiej.pdf (94,46KB)
PDFUchwała nr 10_2020 w sprawie wniosku złożonego przez dr Pawła Raczyńskiego o umorzenie postępowania habilitacyjnego.pdf (157,43KB)

Uchwały z dnia 15 maja 2020 roku

PDFUchwała nr 11_2020 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mga inż. Marcina Kani.pdf (94,31KB)
PDFUchwała nr 12_2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra inż Marcina Kani.pdf (95,33KB)
PDFUchwała nr 13_2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dysc. podstawowej mgra inż. Marcina Kani.pdf (94,96KB)
PDFUchwała nr 14_2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego drowi Stanisławowi Burlidze.pdf (125,08KB)
PDFUchwała nr 15_2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Małgorzacie Malkiewicz.pdf (123,98KB)
PDFUchwała nr 16_2020 w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego drowi Pawłowi Raczyńskiemu-jk.pdf (129,79KB)

Uchwały z dnia 19 czerwca 2020 roku

PDFUchwała 17_2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademckich.pdf (85,52KB)
PDFUchwała 18_2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Konrada Ziemianina.pdf (94,17KB)
PDFUchwała 19_2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Konrada Ziemianina.pdf (95,49KB)
PDFUchwała 20_2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dysc. podstawowej mgra Konrada Ziemianina.pdf (94,17KB)
PDFUchwała 21_2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dysc. dodatkowej mgra Konrada Ziemianina.pdf (93,69KB)
PDFUchwała 22_2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z jezyka obcego mgra Konrada Ziemianina.pdf (94,76KB)
PDFUchwała 23_2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Kukuły.pdf (94,45KB)
PDFUchwała 24_2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kukuły.pdf (95,96KB)
PDFUchwała 25_2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dysc. podstawowej mgr Anny Kukuły.pdf (95,17KB)
PDFUchwała 26_2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z jezyka obcego mgr Anny Kukuły.pdf (95,41KB)
PDFUchwała 27_2020 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dysc. dodatkowej mgra Marka Jaskólskiego.pdf (93,45KB)
PDFUchwała 28_2020 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego mgra Marka Jaskólskiego.pdf (94,72KB)