Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015

PDFUrząd Kontroli Skarbowej Protokół.PDF (28,89MB)
PDFDolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Decyzja 1567_Op_15.pdf (591,54KB)
PDFDolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Protokół z Kontroli NR WIOS WROC 249_2015.pdf (5,74MB)
PDFKomenda Wojewódzka Policji Protokół kontroli.pdf (1,12MB)
PDFNCBiR Informacja pokontrolna z kontroli nr 98_2015_POKL umowa UDA-POKL.04-01-02-00_021_11.pdf (5,53MB)
PDFPIP Wystąpienie.pdf (2,84MB)
PDFPIP Wystąpienie Protokół kontroli.pdf (2,37MB)
PDFUMWD kontrola realizacji zadania publicznego pn Publikacja wydawnictwa naukowego Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej.pdf (5,05MB)
PDFUMWD Informacja pokontrolna z kontroli na miejscu rzeczowo finansowej realizacji projektu RPDS.04.07.00-02_017_13.pdf (4,75MB)
PDFUMWD Sprawozdanie z kontroli doraźnej prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego nr umowy DSE_4363_14.pdf (3,95MB)
PDFEuropean Anti Fraud Office.pdf (535,28KB)
PDFNCBiR Informacja pokontrolna nr umowy UDAPOKL04010100_085_14.pdf (4,60MB)
PDFANR Protokół kontroli realizacji warunków umowy.pdf (590,79KB)
PDFDolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy protokół z kontroli.pdf (593,70KB)
PDFDyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej Postanowienia.pdf (396,06KB)
PDFNCBiR Informacja Pokontrolna nr 99_2015.pdf (3,14MB)
PDFNCBiR Zalecenia pokontrolne dla projektu UDAPOKL04010100190_13.pdf (418,61KB)
PDFNCBiR Zalecenia pokontrolne projekt pn Kompetentny absolwent WNoZiKŚ Uniwersytetu Wrocławskiego na rynku pracy.pdf (626,78KB)
PDFNCBiR zalecenia pokontrolne projektu pn Program doskonalenia kompetencji studentów kierunków neofilologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (604,69KB)
PDFUMWD Informacja pokontrolna Kontrola RPDS06040002037_09_02.pdf (1,53MB)
PDFUMWD Informacja Pokontrolna projekt pn Network Sunrise Dolnoślaska sieć współpracy nauki i biznesu.pdf (1,02MB)
PDFUMWD Informacja pokontrolna projektu pn. Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 Dolina Baryczy.pdf (3,75MB)
PDFDWUP Protokół kontroli w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia.pdf (402,14KB)