Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrostruktury Powierzchni

Informacja o wynikach konkursu

w trybie art. 119 ust. 2 ustawy ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.

 

Instytucja zatrudniająca: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

data ogłoszenia: 21-11-2019

termin składania wniosków: 21-02-2020

termin rozstrzygnięcia: 25-02-2020

liczba kandydatów: 2

kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło 2 kandydatów. Jedno z nich nie spełniło wszystkich wymogów formalnych postępowania konkursowego. Po dokonaniu oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Agaty Sabik. Kandydatka spełniła wymogi formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia o konkursie. Bierze czynny udział w działalności popularyzatorskiej, m.in. podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, jest współautorką 7 publikacji z listy A MNiSW, przedstawiła 14 prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Otrzymała nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. Bierze udział we współpracy polsko-austriackiej z Uniwersytetem w Linz, prowadziła grant NCN PRELUDIUM, odbyła 3 staże zagraniczne.