Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrostruktury Powierzchni

Informacja o wynikach konkursu

w trybie art. 119 ust. 2 ustawy ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.

 

Instytucja zatrudniająca: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

data ogłoszenia: 21-11-2019

termin składania wniosków: 21-02-2020

termin rozstrzygnięcia: 25-02-2020

liczba kandydatów: 2

kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło 2 kandydatów. Jedno z nich nie spełniło wszystkich wymogów formalnych postępowania konkursowego. Po dokonaniu oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Agaty Sabik. Kandydatka spełniła wymogi formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia o konkursie. Bierze czynny udział w działalności popularyzatorskiej, m.in. podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, jest współautorką 7 publikacji z listy A MNiSW, przedstawiła 14 prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Otrzymała nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. Bierze udział we współpracy polsko-austriackiej z Uniwersytetem w Linz, prowadziła grant NCN PRELUDIUM, odbyła 3 staże zagraniczne.

Metryczka
 • wytworzono:
  26-02-2020
  przez: Katarzyna Świstak
 • opublikowano:
  26-02-2020 13:46
  przez: Katarzyna Świstak
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 588
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego