Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX w. w Instytucie Filologii Germańskiej UWr

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX w. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

Data ogłoszenia: 22.1.2020

Termin składania wniosków: 14.02.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.02.2020

Liczba kandydatów: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, iż na konkurs wpłynęło jedno podanie dr Marty Filipowskiej.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją konkursową Komisja zdecydowanie rekomenduje kandydaturę dr Marty Filipowskiej na stanowisko adiunkta w wyżej wymienionym Zakładzie. Dr Marta Filipowska spełnia kryteria przewidziane w konkursie. Uczestniczy w wieloletnim międzynarodowym projekcie edycji krytycznej wszystkich dzieł Carla Hauptmanna.Posiada unikatowe umiejętności paleograficzne, które wykorzystuje w projekcie edycji dzieł Carla Hauptmanna. Jej zainteresowania badawcze najpełniej wpisują się w profil badawczy Zakładu.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2020
  przez: Aleksandra Kowalska
 • opublikowano:
  20-02-2020 08:42
  przez: Aleksandra Kowalska
 • zmodyfikowano:
  20-02-2020 08:46
  przez: Aleksandra Kowalska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 584
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego