Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce

2024

17 kwietnia

PDFUchwała nr 20/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 07 lutego 2024 roku. (193,50KB)
PDFUchwała Nr 19/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie niewyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (238,21KB)
PDFUchwała Nr 18/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr Adama Pacholaka (211,99KB)
PDFUchwała nr 17/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pana mgr Adama Pacholaka (202,79KB)
PDFUchwała Nr 16/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Zofii Reznik (212,48KB)
PDFUchwała nr 15/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Korneluk (216,20KB)
PDFUchwała nr 14/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pani dr Mileny Woźniak-Koch na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (202,38KB)
PDFUchwała Nr 13/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłużeniu zatrudnienia prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej na stanowisku profesora w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego (185,10KB)
PDFUchwała Nr 12/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora dla Pani Izabeli Towarnickiej (204,45KB)
PDFUchwała Nr 11/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora dla Pani Moniki Żernik-Drejer (204,84KB)
PDFUchwała Nr 10/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Adriana Foltyna (204,41KB)
PDFUchwała Nr 9/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora dla Pana Adriana Foltyna (202,71KB)
 

7 luty

PDFUchwała nr 08/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 06 grudnia 2023 roku. (269,69KB)
PDFUchwała Nr 7/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dla Pana Kwena-Yin Li (269,29KB)
PDFUchwała Nr 6/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w (305,49KB)
PDFUchwała Nr 5/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim Pana Kwena-Yin Li (289,77KB)
PDFUchwała Nr 4/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora dla Pana Arkadiusza Muły (289,32KB)
PDFUchwała Nr 3/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani Anny Michalskiej (303,93KB)
PDFUchwała Nr 2/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora dla Pani Anny Michalskiej (291,62KB)
PDFUchwała Nr 1/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora dla Pani Zofii Komuszynie (289,67KB)
 

2023

6 grudnia 2023

PDFUchwała nr 96/2023 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 22 listopada 2023 roku. (269,39KB)
PDFUchwała Nr 95/2023 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (301,89KB)
PDFUchwała Nr 94/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (286,77KB)
PDFUchwała Nr 93/2023 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (278,33KB)
PDFUchwała Nr 92/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (285,69KB)

22 listopada 2023

PDFUchwała nr 91/2023 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 11 października 2023 roku. (268,33KB)
PDFUchwała Nr 90/2023 w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego zespołu ds. wsparcia publikacji zagranicznych w ramach IDUB (321,17KB)
PDFUchwała nr 89/2023 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (286,48KB)
PDFUchwała nr 88/2023 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej (287,33KB)
PDFUchwała nr 87/2023 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej (288,61KB)
PDFUchwała Nr 86/2023 w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej (270,26KB)
PDFUchwała nr 85/2023 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Michalskiej (292,20KB)
PDFUchwała Nr 84/2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (289,51KB)
PDFUchwała Nr 83/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (266,00KB)
PDFUchwała nr 82/2023 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Towarnickiej (264,50KB)
PDFUchwała Nr 81/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej (271,86KB)
PDFUchwała Nr 80/2023 w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim (287,63KB)

11 października 2023

PDFUchwała nr 79/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 11 października 2023 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 28 czerwca i 5 lipca 2023 roku. (249,59KB)
PDFUchwała nr 78/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Szymona Wołoch (293,60KB)
PDFUchwała Nr 77/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 11 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (263,68KB)
PDFUchwała Nr 76/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 11 października 2023 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (262,49KB)
PDFUchwała Nr 75/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 października 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pani dr hab. Joanny Miklaszewskiej na stanowisku profesora Uniwersytetu Wrocławskiego (263,35KB)
PDFUchwała nr 74/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Michalskiej (266,71KB)

5 lipca 2023 roku

PDFUchwała nr 73/2023 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Adriana Foltyna (191,02KB)
PDFUchwała nr 72/2023 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Adriana Foltyna (193,88KB)
PDFUchwała Nr 71/2023 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (188,11KB)
PDFUchwała Nr 70/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie pracy doktorskiej w języku obcym (186,75KB)
PDFUchwała Nr 69/2023 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (186,55KB)
PDFUchwała Nr 68/2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (186,81KB)
PDFUchwała Nr 67/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (185,91KB)
PDFUchwała Nr 66/2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (185,96KB)
PDFUchwała Nr 65/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (186,47KB)
PDFUchwała nr 64/2023 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Żernik-Drejer (191,96KB)
PDFUchwała Nr 63/2023 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (189,00KB)
PDFUchwała Nr 62/2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (186,24KB)
PDFUchwała Nr 61/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (186,50KB)
PDFUchwała Nr 60/2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (186,72KB)
PDFUchwała Nr 59/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (186,77KB)
PDFUchwała nr 58/2023 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Arkadiusza Muły (191,97KB)
PDFUchwała Nr 57/2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (186,61KB)
PDFUchwała Nr 56/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (186,06KB)
PDFUchwała nr 55/2023 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Radosława Glińskiego (191,27KB)
PDFUchwała Nr 54/2023 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (187,26KB)
PDFUchwała Nr 53/2023 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (183,17KB)
PDFUchwała Nr 52/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (184,03KB)

14 czerwca 2023 roku

PDFUchwała nr 51/2023 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana dr Ryszarda Lubienieckiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzykologii (184,11KB)
PDFUchwała nr 50/2023 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 maja 2023 roku (176,55KB)
PDFUchwała nr 49/2023 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pani dr Karoliny Zychowicz na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (184,34KB)
PDFUchwała nr 48/2023 w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję promotora na czas jego urlopu naukowego (183,84KB)
PDFUchwała Nr 47/2023 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (187,53KB)
PDFUchwała Nr 46/2023 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (186,86KB)
PDFUchwała Nr 45/2023 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (182,57KB)
PDFUchwała Nr 44/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (182,84KB)
PDFUchwała Nr 43/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (183,02KB)
PDFUchwała Nr 42/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (184,32KB)
PDFUchwała Nr 41/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (184,42KB)

17 maja 2023 roku

PDFUchwała nr 40/2023 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 22 marca 2023 roku (176,65KB)
PDFUchwała nr 39/2023 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Gul (197,15KB)
PDFUchwała Nr 38/2023 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (189,39KB)
PDFUchwała Nr 37/2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (186,35KB)
PDFUchwała Nr 36/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (186,13KB)
PDFUchwała Nr 35/2023 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (189,85KB)
PDFUchwała Nr 34/2023 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (184,95KB)
PDFUchwała Nr 33/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (184,79KB)
PDFUchwała Nr 32/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (193,51KB)

22 marca 2023 roku

PDFUchwała nr 31/2023 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 22 lutego 2023 roku (175,88KB)
PDFUchwała Nr 30/2023 w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Kolegium Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury w dyscyplinie naukowej Nauki o Sztuce (186,93KB)
PDFUchwała Nr 29/2023 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (185,26KB)
PDFUchwała Nr 28/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (183,09KB)
 

22 lutego 2023 roku

PDFUchwała nr 27/2023 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 18 stycznia 2023 roku (176,29KB)
PDFUchwała nr 26/2023 sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Staśko-Mazur (195,74KB)
PDFUchwała Nr 25/2023 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (188,39KB)
PDFUchwała 24/2023 sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z historii muzyki polskiej XIX wieku w przewodzie doktorskim mgr. Kwena-Yin Li (198,00KB)
PDFUchwała nr 23/2023 w sprawie zmiany składu komisji egzaminów doktorskich z historii muzyki XVIII wieku oraz z języka obcego nowożytnego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Aleksandry Wróblewskiej (198,63KB)
PDFUchwała 22/2023 w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z historii muzyki XIX wieku w przewodzie doktorskim mgr. Agnieszki Grudzień (196,57KB)
PDFUchwała nr 21/2023 w sprawie zmiany składu komisji egzaminów doktorskich z historii muzyki XVII wieku oraz z języka obcego nowożytnego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Bartosz Jagiełło (198,47KB)
PDFUchwała nr 20/2023 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Patryka Frankowskiego (213,74KB)
PDFUchwała nr 19/2023 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kowalskiej-Stępień (214,43KB)
PDFUchwała nr 18/2023 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Szymona Wołoch (194,27KB)
PDFUchwała Nr 17/2023 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (191,34KB)
PDFUchwała Nr 16/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (188,90KB)
PDFUchwała Nr 15/2023 w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (188,54KB)
PDFUchwała Nr 14/2023 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (191,40KB)
PDFUchwała Nr 13/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (189,43KB)
PDFUchwała Nr 13a/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (188,69KB)
PDFUchwała Nr 12/2023 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (183,88KB)
PDFUchwała Nr 11/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (184,41KB)

18 stycznia 2023 roku

PDFUchwała nr 10/2023 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 14 grudnia 2022 roku (176,50KB)
PDFUchwała Nr 9/2023 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (192,00KB)
PDFUchwała Nr 8/2023 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (191,36KB)
PDFUchwała Nr 7/2023 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (191,74KB)
PDFUchwała Nr 6/2023 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (193,78KB)
PDFUchwała Nr 5/2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (190,95KB)
PDFUchwała Nr 4/2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (184,22KB)
PDFUchwała Nr 3/2023 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania Pani dr Małgorzacie Wyrzykowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (192,63KB)
PDFUchwała Nr 2/2023 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana dr hab. Cezarego Wąsa na stanowisku profesora Uniwersytetu Wrocławskiego (183,12KB)
PDFUchwała Nr 1/2023 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pani dr hab. Agaty Kubali na stanowisku profesora Uniwersytetu Wrocławskiego (184,02KB)

2022

PDFUchwała nr 66/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 16 listopada 2022 roku (175,25KB)
PDFUchwała nr 65/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o kryteriach awansu na stanowiska profesora Uniwersytetu i adiunkta na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (183,36KB)
PDFUchwała Nr 64/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (188,98KB)
PDFUchwała nr 63/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Indywidualnych Planów Badawczych uczestników Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury (183,67KB)
PDFUchwała nr 62/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Indywidualnych Planów Badawczych uczestników Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury (183,14KB)
PDFUchwała nr 61/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Indywidualnych Planów Badawczych uczestników Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury (183,95KB)
PDFUchwała Nr 60/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (187,70KB)
PDFUchwała Nr 59/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (191,52KB)
PDFUchwała Nr 58/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (189,20KB)
PDFUchwała Nr 57/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (188,01KB)
PDFUchwała Nr 56/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (189,88KB)
PDFUchwała Nr 55/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (187,37KB)
PDFUchwała Nr 54/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (189,30KB)
PDFUchwała Nr 53/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (203,16KB)
PDFUchwała nr 52/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (183,56KB)
PDFUchwała nr 51/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (182,99KB)
PDFUchwała nr 50/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 19 października 2022 roku (174,91KB)
PDFUchwała nr 49/2022 Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie zatwierdzenia egzaminatora z języka niemieckiego wchodzącego w skład komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z języka niemieckiego w kadencji 2020–2024 (179,77KB)
PDFUchwała nr 48/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Archeologii, Kultury i Sztuki (182,60KB)
PDFUchwała Nr 47/2022 Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (184,99KB)
PDFUchwała Nr 47a/2022 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (184,70KB)
PDFUchwała Nr 46/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Cabały (185,97KB)
PDFUchwała Nr 45/2022 Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (223,66KB)
PDFUchwała Nr 44/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (219,95KB)
PDFUchwała nr 43/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 21 września 2022 roku (175,13KB)
PDFUchwała nr 42/2022 w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z etnomuzykologii polskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Pawłowskiej (188,92KB)
PDFUchwała nr 41/2022 w sprawie zmiany składu komisji egzaminów doktorskich z historii muzyki XX wieku oraz z języka obcego nowożytnego – języka niemieckiego w przewodzie doktorskim mgr. Ryszarda Lubienieckiego (193,41KB)
PDFUchwała nr 40/2022 w sprawie zmiany składu komisji egzaminów doktorskich z historii muzyki rozrywkowej w Polsce oraz z języka obcego nowożytnego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Kopanieckiego (194,34KB)
PDFUchwała nr 39/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 18 maja 2022 roku (175,58KB)
PDFUchwała Nr 38/2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (207,09KB)
PDFUchwała nr 37/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana prof. dr. hab. Remigiusza Pośpiecha na stanowisku profesora w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego (185,92KB)
PDFUchwała nr 36/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniach 16 i 23 marca 2022 roku (436,03KB)
PDFUchwała nr 35/2022 w sprawie udzielenia poparcia dla kandydatury Pana prof. dr. hab. Waldemara Okonia do Wrocławskiej Nagrody Naukowej (440,07KB)
PDFUchwała Nr 34/2022 w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego zespołu ds. wsparcia publikacji zagranicznych w ramach IDUB (520,80KB)
PDFUchwała nr 33/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pani mgr Katarzyny Szyszki na stanowisku asystenta badawczego w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego (385,03KB)
PDFUchwała nr 32/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana dr. Marka Kwaśnego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Baroku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (454,77KB)
PDFUchwała nr 31/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana dr. hab. Jerzego Kosa na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (451,03KB)
PDFUchwała 30/2022 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej i zmiany składu Komisji do przeprowadzenie egzaminu z dyscypliny podstawowej (201,12KB)
PDFUchwała Nr 29/2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (188,94KB)
PDFUchwała Nr 28/2022 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (392,93KB)
PDFUchwała Nr 27/2022 w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (397,13KB)
PDFUchwała Nr 26/2022 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (461,18KB)
PDFUchwała Nr 25/2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (459,48KB)
PDFUchwała nr 24/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 16 lutego 2022 roku (436,10KB)
PDFUchwała Nr 23-2022 w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego zespołu ds. wsparcia publikacji zagranicznych w ramach IDUB (517,79KB)
PDFUchwała Nr 22-2022 w sprawie propozycji poprawki do zarządzenia nr 30/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2022 roku dotyczącego określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich (462,65KB)
PDFUchwała Nr 21-2022 w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Kolegium Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury w dyscyplinie naukowej Nauki o Sztuce (457,63KB)
PDFUchwała Nr 20/2022 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (460,08KB)
PDFUchwała Nr 19/2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (459,36KB)
PDFUchwała Nr 18/2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (683,43KB)
PDFUchwała nr 17/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 19 stycznia 2022 roku (376,07KB)
PDFUchwała Nr 16/2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (440,09KB)

PDFUchwała Nr 15/2022 w sprawie zmiany składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania Panu dr. Jerzemu Gorzelikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (398,43KB)

PDFUchwała nr 14/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 1 grudnia 2021 roku (376,09KB)

PDFUchwała Nr 13/2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (459,05KB)

PDFUchwała Nr 12/2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (460,12KB)

PDFUchwała Nr 11/2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (458,41KB)

PDFUchwała Nr 10/2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (459,51KB)

PDFUchwała Nr 9/2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (459,18KB)

PDFUchwała Nr 8/2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (459,03KB)

PDFUchwała Nr 7/2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (458,43KB)

PDFUchwała Nr 6/2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (458,47KB)

PDFUchwała Nr 5/2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (458,57KB)

PDFUchwała Nr 4/2022 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego (460,39KB)

PDFUchwała Nr 3/2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (449,34KB)

PDFUchwała nr 2/2022 w sprawie wyrażenia opinii o przedłużeniu zatrudnienia dr. Jakuba Zarzyckiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (451,76KB)
PDFUchwała nr 1-2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana dr hab. Cezarego Wąsa na stanowisku profesora Uniwersytetu Wrocławskiego (391,71KB)

2021

PDFUchwała nr 52/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 17 listopada 2021 roku (441,88KB)
PDFUchwała nr 51/2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (451,13KB)
PDFUchwała nr 50/2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (450,71KB)
PDFUchwała nr 49/2021 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (383,95KB)
PDFUchwała Nr 48/2021 w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (462,42KB)
PDFUchwała nr 47/2021 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Archeologii, Kultury i Sztuki (446,43KB)
PDFUchwała Nr 46/2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej pana dr. sztuki Miłosza Kuli (458,66KB)
PDFUchwała Nr 45/2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (383,62KB)
PDFUchwała nr 44/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 13 października 2021 roku (442,29KB)
PDFUchwała nr 43/2021 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana dr. Bartłomieja Łyczaka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Baroku w Instytucie Historii Sztuki UWr (454,01KB)
PDFUchwała nr 42/2021 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pani dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr, na stanowisku profesora w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (388,00KB)
PDFUchwała Nr 41/2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (453,69KB)
PDFUchwała Nr 40/2021 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (462,60KB)
PDFUchwała nr 39/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 15 września 2021 roku (438,34KB)
PDFUchwała 38/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Indywidualnych Planów Badawczych uczestników Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury – Martyna Trzaska (457,39KB)
PDFUchwała nr 37/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytet Wrocławskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Indywidualnych Planów Badawczych uczestników Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury – Emilia Jeziorowska (456,72KB)
PDFUchwała 36/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Indywidualnych Planów Badawczych uczestników Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury – Szymon Atys (456,70KB)
PDFUchwała nr 35/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 13 października 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pani dr Aleksandry Sieczkowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Renesansu i Reformacji w Instytucie Historii Sztuki UWr (451,44KB)
PDFUchwała nr 34/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 13 października 2021 roku w sprawie wyboru na funkcję wiceprzewodniczącego RDNNS (454,16KB)
PDFUchwała nr 33/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 16 czerwca 2021 roku (438,92KB)
PDFUchwała Nr 32/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Marka Kwaśnego (461,92KB)
PDFUchwała Nr 31/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Miłosza Kuli (465,90KB)
PDFUchwała nr 30/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Szymona Atysa (453,76KB)
PDFUchwała Nr 29/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania Panu dr. Jerzemu Gorzelikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (462,86KB)
PDFUchwała nr 28/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 19 maja 2021 roku (435,84KB)
PDFUchwała nr 27/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia poparcia dla kandydatury Pani prof. dr. hab. Anny Kutaj-Markowskiej do Wrocławskiej Nagrody Naukowej (442,15KB)
PDFUchwała nr 26/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr. Roberta Dudzińskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych w Instytucie Filologii Polskiej UWr (457,74KB)
PDFUchwała nr 25/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 16 i 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Sztuki UWr (449,05KB)
PDFUchwała nr 24/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pani prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej na stanowisku profesora w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego (457,59KB)
PDFUchwała Nr 23/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Miłosza Kuli (458,44KB)
PDFUchwała nr 22/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK Karoliny Pawłowskiej (473,47KB)
PDFUchwała nr 21/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK Moniki Pasiecznik (474,10KB)
PDFUchwała nr 20/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK Ryszarda Lubienieckiego (195,43KB)
PDFUchwała nr 19/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK Kwena-Yin Li (475,91KB)
PDFUchwała Nr 18/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w postępowaniu habilitacyjnym dr Lidii Głuchowskiej (466,74KB)
PDFUchwała nr 17/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 14 kwietnia 2021 roku (435,89KB)
PDFUchwała nr 16/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (475,78KB)
PDFUchwała Nr 15/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (435,18KB)
PDFUchwała Nr 14/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (459,22KB)
PDFUchwała Nr 12/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji w postępowaniu w sprawie nadania Panu dr. Piotrowi Majewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (397,00KB)
PDFUchwała nr 11/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 17 marca 2021 roku (436,10KB)
PDFUchwała nr 10/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr Katarzyny Schatt-Babińskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Sztuki UWr (454,63KB)
PDFUchwała nr 9/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr Jacka Szymali na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Sztuki UWr (384,39KB)
PDFUchwała nr 8/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 17 lutego 2021 roku (287,04KB)
PDFUchwała Nr 7/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (393,67KB)
PDFUchwała Nr 6/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim (392,96KB)
PDFUchwała Nr 5/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 13 stycznia 2021 roku (351,98KB)
PDFUchwała Nr 4/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (453,26KB)
PDFUchwała Nr 3/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 9 grudnia 2020 roku (351,97KB)
PDFUchwała Nr 2-2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Kolegium Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury (454,38KB)
PDFUchwała Nr 1-2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o SztuceUniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji w postępowaniu w sprawie nadania Panu dr. Piotrowi Majewskiemu stopnia doktora habilitowanego (395,41KB)

2020

PDFUchwała nr 1/2020 w sprawie przyjęcia uchwały komisji habilitacyjnej (392,04KB)
PDFUchwała nr 2/2020 w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (388,23KB)
PDFUchwała nr 3/2020 w sprawie nadania stopnia naukowego (385,62KB)
PDFUchwała nr 4/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 4 grudnia 2019 roku (259,55KB)
PDFUchwała nr 5/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr Jakuba Zarzyckiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Sztuki UWr (181,68KB)
PDFUchwała nr 6/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Kani-Saj oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (107,92KB)
PDFUchwała nr 7/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce do komisji rekrutacyjnej Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury na Uniwersytecie Wrocławskim (182,63KB)
PDFUchwała nr 8/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie poparcia uchwały nr 1/2020 Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii na Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 22.01.2020 roku (180,59KB)
PDFUchwała nr 9/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie kryteriów oceny pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie naukowej Nauki o Sztuce (182,96KB)

PDFUchwała nr 10/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołów z posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniach 8 stycznia i 4 marca 2020 roku (175,70KB)
PDFUchwała nr 11/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie nadania stopnia naukowego (186,44KB)
PDFUchwała nr 12/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie nadania stopnia naukowego (228,00KB)
PDFUchwała Nr 13/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (184,11KB)
PDFUchwała Nr 14/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (197,10KB)
PDFUchwała 15/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (191,40KB)
PDFUchwała nr 16/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłużeniu zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Harasimowicza w Instytucie Historii Sztuki UWr (182,96KB)
PDFUchwała nr 17/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 11 marca 2020 roku (174,85KB)
PDFUchwała nr 18/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Agaty Stasińskiej oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (195,13KB)
PDFUchwała nr 19/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr Wiolety Muras na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzykologii UWr (179,82KB)
PDFUchwała nr 20/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 27 maja 2020 roku (173,80KB)
PDFUchwała nr 21/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr Agnieszki Patały na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Sztuki UWr (180,53KB)
PDFUchwała nr 22/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 23 czerwca 2020 roku (173,25KB)
PDFUchwała nr 23/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyboru na funkcję (179,57KB)
PDFUchwała nr 24/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyboru na funkcję (179,58KB)
PDFUchwała nr 25/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyboru na funkcję (180,17KB)
PDFUchwała nr 26/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyboru na funkcję (179,02KB)
PDFUchwała nr 27/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 16 września 2020 roku w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego (186,97KB)
PDFUchwała nr 28/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Grudzień oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (196,55KB)
PDFUchwała nr 29/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Jagiełło oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (197,22KB)
PDFUchwała nr 30/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Kopanieckiego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (195,30KB)
PDFUchwała nr 31/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wróblewskiej oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (197,91KB)
PDFUchwała nr 32/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 16 września 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 7 lipca 2020 roku (174,27KB)
PDFUchwała Nr 33/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (225,60KB)
PDFUchwała Nr 34/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (185,46KB)
PDFUchwała Nr 35/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (184,45KB)
PDFUchwała Nr 36/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (187,39KB)
PDFUchwała 37/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Indywidualnych Planów Badawczych uczestników Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury (183,95KB)
PDFUchwała 38/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Indywidualnych Planów Badawczych uczestników Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury (184,84KB)
PDFUchwała 39/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Indywidualnych Planów Badawczych uczestników Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury (184,92KB)
PDFUchwała nr 40/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy egzaminatorów z języków nowożytnych wchodzących w skład komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z języków obcych w kadencji 2020–2024 (392,24KB)
PDFUchwała nr 41/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 14 października 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 16 września 2020 roku (174,84KB)
PDFUchwała Nr 42/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (151,06KB)
PDFUchwała nr 43/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (199,08KB)
PDFUchwała nr 44/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (199,59KB)
PDFUchwała nr 45/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskie (198,90KB)
PDFUchwała nr 46/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej (199,17KB)
PDFUchwała nr 47/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyboru przewodniczącego zespołu ds. wsparcia publikacji zagranicznych w dyscyplinie naukowej Nauki o Sztuce (196,84KB)
PDFUchwała nr 48/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia egzaminatora z filozofii wchodzącego w skład komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z filozofii w kadencji 2020–2024 (198,63KB)
PDFUchwała nr 49/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 14 października 2020 roku. (147,83KB)
PDFUchwała nr 50/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej (635,43KB)
PDFUchwała nr 51/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rojek oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (464,74KB)
PDFUchwała nr 52/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji w dyscyplinie naukowej Nauki o Sztuce (452,01KB)
PDFUchwała nr 53/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 18 listopada 2020 roku (421,45KB)

2019

PDFUchwała nr 1/2019 w sprawie wyboru na funkcję (863,84KB)
PDFUchwała nr 2/2019 w sprawie wyboru na funkcję (856,90KB)
PDFUchwała nr 3/2019 w sprawie wyboru na funkcję (384,93KB)
PDFUchwała nr 4/2019 w sprawie wyboru na funkcję (384,10KB)
PDFUchwała nr 5/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego (384,15KB)
PDFUchwała nr 6/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego (384,56KB)
PDFUchwała nr 7/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (391,57KB)
PDFUchwała nr 8/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Grubby-Thiede w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o Sztuce (385,29KB)
PDFUchwała nr 9/2019 w sprawie zmiany egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z filozofii w kadencji 2016–2020 (394,46KB)
PDFUchwała nr 10/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniu 9 października 2019 roku. (382,60KB)
PDFUchwała nr 11/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego (383,49KB)
PDFUchwała nr 12/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego (383,61KB)
PDFUchwała nr 12a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (391,56KB)
PDFUchwała nr 13/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Juliety Gonzales-Springer (423,89KB)
PDFUchwała nr 14/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Grochalskiego (422,90KB)
PDFUchwała nr 15/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Błoch (422,59KB)
PDFUchwała nr 16/2019 w sprawie kryteriów zatrudnienia i awansów pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie naukowej Nauki o Sztuce (394,09KB)

PDFUchwała nr 17/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce w dniach 6 i 20 listopada 2019 roku (259,55KB)