Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii

PDFUchwała Nr 1/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (28,52KB)
PDFUchwała Nr 2/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (29,27KB)
PDFUchwała Nr 3/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra Piotra Hildta (40,44KB)
PDFUchwała Nr 4/2019 w sprawie powołania promotora/promotorów, promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Rozwadowskiego (41,73KB)
PDFUchwała Nr 5/2019 w sprawie powołania promotora/promotorów, promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Raczkowskiego (40,75KB)
PDFUchwała Nr 6/2019 w sprawie zmiany egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii w roku akademickim 2019/2020 (36,25KB)
PDFUchwała Nr 1/2020 w sprawie wniosku do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o obniżenie pensum dydaktycznego profesorów uniwersyteckich, profesorów wizytujących oraz adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego (26,37KB)
PDFUchwała Nr 2/2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (39,09KB)
PDFUchwała Nr 3/2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej (29,31KB)
PDFUchwała Nr 4/2020 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (38,40KB)
PDFUchwała Nr 5/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (28,11KB)
PDFUchwała Nr 6/2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (30,01KB)
PDFUchwała Nr 07_2020 - w sprawie zaopiniowania awansu dr hab. M.Baer.pdf (29,77KB)
PDFUchwała Nr 08_2020 - w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych Panu Kamilowi Kościelskiemu.pdf (122,95KB)
PDFUchwała Nr 09_2020 - w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Kamila Kościelskiego.pdf (122,17KB)
PDFUchwała Nr 10_2020 - w sprawie poparcia wniosku dr hab. Doroty Koczanowicz o stanowisko profesora UWr.pdf (82,46KB)
PDFUchwała Nr 11_2020 - w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Iwaszuk.pdf (90,66KB)
PDFUchwała Nr 12_2020 - w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Marty Iwaszuk.pdf (90,93KB)
PDFUchwała Nr 13_2020 - w sprawie poparcia kandydatury dr. Dawida Junkego na stanowisko adiunkta z Zakładzie Badań Praktyk Kulturowych w IK UWr.pdf (84,82KB)
PDFUchwała Nr 14_2020 - w sprawie poparcia kandydatury dr hab. Doroty Koczanowicz na stanowisko dyrektora IK UWr na kadencę 2020-24.pdf (83,22KB)
PDFUchwała Nr 15_2020 - w sprawie poparcia kandydatury dr hab. Moniki Baer, prof. UWr na stanowisko kierownika KAiAK UWr na kadencę 2020-24.pdf (85,97KB)
PDFUchwała Nr 16_2020 - zatwierdzenie protkołu z posiedzenie RDN.NOKIR w dniu 11.03.2020.pdf (83,00KB)
PDFUchwała Nr 17_2020 - w sprawie nadanie stopnia dr Annie Bace.pdf (34,16KB)
PDFUchwała Nr 18_2020 - wyróznienie pracy doktorskiej Anny Baki.pdf (29,80KB)
PDFUchwała Nr 19_2020 - w sprawie nadanie stopnia dr Ewie Kruk.pdf (34,12KB)
PDFUchwała Nr 20_2020 - wyróznienie pracy doktorskiej Ewy Kruk.pdf (29,20KB)
PDFUchwała Nr 21_2020 - w sprawie wyboru dr hab. Doroty Koczanowiczna funkcję Przewodniczącej RDN.NOKIR.pdf (436,75KB)
PDFUchwała Nr 22_2020 - w sprawie wyboru dr hab. Moniki Baer na funkcję Wiceprzewodniczącej RDN.NOKIR.pdf (437,41KB)
PDFUchwała Nr 23_2020 - w sprawie wyznaczenia promotora oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla Pani Guofeng Teng.pdf (129,49KB)
PDFUchwała Nr 24_2020 - zmiana recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marty Iwaszuk.pdf (438,68KB)
PDFUchwała Nr 25_2020 - w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Marty Iwaszuk.pdf (440,13KB)
PDFUchwała Nr 26_2020 - umorzenie przewodu doktorskiego Magdy Szewerniak.pdf (86,66KB)
PDFUchwała Nr 27_2020 - powołanie Matysek na członka komisji ws zatrudnienia na WNHP.pdf (84,95KB)
PDFUchwała Nr 28_2020 - powolanie recenzentów rozprawy doktorskiej Wiktorii Malickiej.pdf (30,04KB)
PDFUchwała Nr 29_2020 - powołanie Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony Wiktorii Malickiej.pdf (30,36KB)
PDFUchwała Nr 30_2020 - powolanie 3go recenzenta rozprawy doktorskiej Mateusza Sikory.pdf (29,45KB)
PDFUchwała Nr 31_2020 - Komisja Doktorska-uzupełnienie Mateusz Sikora.pdf (31,27KB)
PDFUchwała Nr 32_2020 - w sprawie zatrudnienia dr. Andrzeja Dębskiego.pdf (87,76KB)
PDFUchwała Nr 33_2020 - w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Sobonia.pdf (88,31KB)
PDFUchwała Nr 35_2020 - w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Iwetty Sobczuk.pdf (88,41KB)
PDFUchwała Nr 38_2020 - w sprawie wyznaczenia egzaminatora z filozofii.pdf (285,99KB)
PDFUchwała Nr 39_2020 - w sprawie przeprowadzenia publicznej obrony mgr Dąbrowskiej.pdf (124,14KB)