Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze i Religii

2024

PDFUchwała nr 01_2024 w sprawie nadania stopnia doktora p. Aleksandrze Bednarskiej.pdf (129,14KB)
PDFUchwała nr 02_2024 w sprawie uznania pracy doktorskiej p. Aleksandry Bednarskiej za wyróżnioną.pdf (129,12KB)
PDFUchwała nr 03_2024 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RD w dniu 08.11.2023.pdf (106,53KB)
PDFUchwała nr 04_2024 w sprawie nadania stopnia doktora p. Joannie Sierackiej.pdf (130,62KB)
PDFUchwała nr 05_2024 w sprawie uznania pracy doktorskiej p. Joanny Sierackiej za wyróżnioną.pdf (130,72KB)
PDFUchwała nr 06_2024 w sprawie poparcia kandydatury p. Joanny Sierackiej do Nagrody Prezesa Rady Ministrów.pdf (107,87KB)
PDFUchwała nr 07_2024 w sprawie nadania stopnia doktora p. Magdalenie Pietrewicz-Magierze.pdf (129,96KB)
PDFUchwała nr 08_2024 w sprawie nadania stopnia doktora p. Pauli Wełyczko.pdf (130,92KB)
PDFUchwała nr 09_2024 w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienienie dr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik.pdf (108,46KB)
PDFUchwała nr 10_2024 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RD w dniu 10.01.2024.pdf (104,75KB)
PDFUchwała nr 11_2024 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Kamili Mikołaczak.pdf (129,57KB)
PDFUchwała nr 12_2024 w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej Pani Kamili Mikołajczak.pdf (128,72KB)
PDFUchwała nr 13_2024 w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim p. Natalii Zacharek.pdf (138,17KB)
PDFUchwała nr 14_2024 w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim p. Natalii Zacharek.pdf (141,72KB)
PDFUchwała nr 15_2024 w sprawie akceptacji Zasad rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Archeologii_ Sztuki i Kultury w roku akademickim 2024_2025.pdf (116,95KB)
PDFUchwała nr 16_2024 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RD w dniu 07.02.2024.pdf (106,75KB)
PDFUchwała nr 17_2024 w sprawie odmowy przyjęcia publiczej obrony mgr A. Iwanickiej.pdf (160,59KB)
PDFUchwała nr 18_2024 w sprawie wyznaczenia dr hab. Magdalenę Matysek-Imielińską na osobę pełniacą funkcję promora mgra Rudolfa Dettlaffa.pdf (118,69KB)
PDFUchwała nr 19_2024 w sprawie uznania spełnienia przez p. Adriannę Michno wymagań o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy PoSWiN.pdf (133,43KB)
PDFUchwała nr 20_2024 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorksim p. Adrianny Michno.pdf (138,34KB)
PDFUchwała nr 21_2024 w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora p. Adriannie Michno.pdf (132,53KB)
PDFUchwała nr 22_2024 w sprawie zaopiniowania wniosku dr hab. Magdaleny Matysek Imielińskiej o awans na stanowisko prof. UWr.pdf (110,32KB)
PDFUchwała nr 23_2024 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RD w dniu 06.03.2024.pdf (106,49KB)
PDFUchwała nr 24_2024 w sprawie awansu dr. hab. Andrzeja Dębskiego na stanowisko prof. UWr.pdf (128,66KB)
PDFUchwała nr 25_2024 w sprawie awansu dr hab. Magdaleny Krysińskiej-Kałużnej na stanowisko prof. UWr.pdf (129,56KB)
PDFUchwała nr 26_2024 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim p. Krystyny Kamińskiej.pdf (120,64KB)
PDFUchwała nr 27_2024 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim p. Krystyny Kamińskiej.pdf (133,58KB)
PDFUchwała nr 28_2024 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RD w dniu 10.04.2024.pdf (106,82KB)
PDFUchwała nr 29_2024 w sprawie zaopiniowania składu Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej.pdf (143,77KB)

 

2023

PDFUchwała Nr 01/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (125,79KB)
PDFUchwała Nr 02/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskie (129,27KB)
PDFUchwała Nr 03/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia (106,63KB)
PDFUchwała Nr 04/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (127,86KB)
PDFUchwała Nr 05/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (118,04KB)
PDFUchwała Nr 06/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (131,80KB)
PDFUchwała Nr 07/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia (106,66KB)
PDFUchwała Nr 08/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023r. w sprawie zmiany Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej (140,54KB)
PDFUchwała Nr 09/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia (106,67KB)
PDFUchwała Nr 10/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (129,27KB)
PDFUchwała Nr 11/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia (106,34KB)
PDFUchwała Nr 12/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2023r. w sprawie awansu dr hab. Magdaleny Barbaruk na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego (110,11KB)
PDFUchwała Nr 13/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2023r. w sprawie poparcia wniosku o awans dra hab. Jędrzeja Morawieckiego na stanowisko profesora Uniwersytetu (110,59KB)
PDFUchwała 14/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2023r. w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Krysińskiej-Kałużnej na stanowisko adiunkta w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego (111,25KB)
PDFUchwała Nr 15/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2023r. w sprawie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia (107,72KB)
PDFUchwała 16/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie zaopiniowania kryteriów awansowych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (112,84KB)
PDFUchwała 17/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca2023r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie umowy o pracę dr Annie Kurpiel na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk Społecznych i Ekonomicznych, w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (116,08KB)
PDFUchwała 18/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca2023r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (121,52KB)
PDFUchwała Nr 19/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (128,96KB)
PDFUchwała Nr 20/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (134,56KB)
PDFUchwała Nr 21/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (120,81KB)
PDFUchwała Nr 22/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (132,60KB)
PDFUchwała Nr 23/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (119,60KB)
PDFUchwała Nr 24/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (130,44KB)
PDFUchwała Nr 25/2023 w sprawie zaopiniowania kandydatów do Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Kolegium Doktorskim przy Radzie Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii (134,44KB)
PDFUchwała Nr 26/2023 w sprawie zaopiniowania kandydatów do Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Kolegium Doktorskim przy Radzie Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii (135,43KB)
PDFUchwała Nr 27/2023 Rady Dyscypliny Naukowej: Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia (106,88KB)

----

PDFUchwała NR 39/2023 - w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwałach nr 34_2023 oraz 35_2023 (115,69KB)
PDFUchwała NR 40/2023 - w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej dr Joanny Panciuchin (145,30KB)
PDFUchwała NR 41/2023 - w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RD w dniu 05.07.2023 (104,37KB)
PDFUchwała NR 42/2023 - w sprawie poparcia zatrudnienia dr Justyny Kurpiel (108,17KB)
PDFUchwała NR 43/2023 - w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RD w dniu 20.09.2023 (104,16KB)
PDFUchwała NR 44/2023 - w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Agaty Dymały (114,08KB)
PDFUchwała NR 45/2023 - w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Agaty Dymały (112,01KB)
PDFUchwała NR 46/2023 - w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Adama Kruka (115,17KB)
PDFUchwała NR 47/2023 - w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Kierwiak (112,23KB)
PDFUchwała NR 48/2023 - w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RD w dniu 11.10.2023 (105,37KB)
 

2022

PDF2022_01.pdf (74,76KB)
PDF2022_04.pdf (45,16KB)
PDF2022_05.pdf (44,95KB)
PDF2022_06.pdf (45,51KB)
PDF2022_07.pdf (56,03KB)
PDF2022_08.pdf (47,14KB)
PDF2022_09.pdf (45,60KB)
PDF2022_10.pdf (44,72KB)
PDF2022_11.pdf (57,44KB)
PDF2022_12.pdf (49,24KB)
PDF2022_13.pdf (72,21KB)
PDF2022_14.pdf (45,55KB)
PDF2022_15.pdf (65,50KB)
PDF2022_16.pdf (74,87KB)
PDF2022_17.pdf (72,87KB)
PDF2022_18.pdf (48,86KB)
PDF2022_19.pdf (45,61KB)
PDF2022_20.pdf (87,40KB)
PDF2022_21.pdf (105,25KB)
PDF2022_22.pdf (102,57KB)
PDF2022_23.pdf (87,42KB)
PDF2022_24.pdf (109,23KB)
PDF2022_25.pdf (113,05KB)
PDF2022_31.pdf (47,53KB)
PDF2022_32.pdf (85,81KB)
PDF2022_33.pdf (75,44KB)
PDF2022_34.pdf (90,98KB)
PDF2022_37.pdf (65,50KB)
PDF2022_38.pdf (98,34KB)
PDF2022_39.pdf (61,60KB)
PDF2022_40.pdf (57,38KB)
PDF2022_41.pdf (73,44KB)
PDF2022_42.pdf (64,10KB)
PDF2022_43.pdf (50,58KB)
PDF2022_44.pdf (62,96KB)
PDF2022_45.pdf (74,10KB)
PDF2022_46.pdf (60,13KB)
PDF2022_48.pdf (64,11KB)
PDF2022_49.pdf (63,66KB)
PDF2022_50.pdf (70,64KB)
PDF2022_51.pdf (71,24KB)
PDF2022_52.pdf (70,83KB)
PDF2022_53.pdf (89,62KB)
PDF2022_54.pdf (84,02KB)
PDF2022_55.pdf (72,52KB)
PDF2022_56.pdf (75,29KB)
PDF2022_57.pdf (63,79KB)
 

2021

PDF2021_03.pdf (92,40KB)
PDF2021_04.pdf (91,20KB)
PDF2021_05.pdf (51,10KB)
PDF2021_06.pdf (39,30KB)
PDF2021_10.pdf (61,93KB)
PDF2021_14.pdf (40,35KB)
PDF2021_15.pdf (44,43KB)
PDF2021_16.pdf (77,91KB)
PDF2021_17.pdf (110,54KB)
PDF2021_18.pdf (71,66KB)
PDF2021_19.pdf (80,55KB)
PDF2021_20.pdf (85,44KB)
PDF2021_21.pdf (84,32KB)
PDF2021_22.pdf (63,90KB)
PDF2021_26.pdf (92,31KB)
PDF2021_27.pdf (79,97KB)
PDF2021_28.pdf (86,13KB)
PDF2021_29.pdf (74,94KB)
PDF2021_30.pdf (85,28KB)
PDF2021_31.pdf (74,24KB)
PDF2021_32.pdf (41,27KB)
PDF2021_33.pdf (49,39KB)
PDF2021_34.pdf (64,30KB)
PDF2021_35.pdf (64,57KB)
PDF2021_36.pdf (42,43KB)
PDF2021_37.pdf (74,06KB)
PDF2021_38.pdf (76,95KB)
PDF2021_39.pdf (76,75KB)
PDF2021_40.pdf (75,25KB)
PDF2021_41.pdf (73,45KB)
PDF2021_42.pdf (73,25KB)
PDF2021_43.pdf (74,83KB)
PDF2021_44.pdf (74,81KB)
PDF2021_48.pdf (45,77KB)
PDF2021_49.pdf (71,31KB)
PDF2021_51.pdf (45,28KB)
PDF2021_53.pdf (76,12KB)
PDF2021_54.pdf (74,50KB)
PDF2021_55.pdf (71,91KB)
PDF2021_56.pdf (73,48KB)
PDF2021_57.pdf (93,76KB)
PDF2021_58.pdf (46,07KB)
PDF2021_59.pdf (72,77KB)
PDF2021_60.pdf (71,43KB)
PDF2021_61.pdf (53,12KB)
PDF2021_62.pdf (119,82KB)
PDF2021_63.pdf (51,77KB)
PDF2021_64.pdf (45,45KB)
PDF2021_65.pdf (44,88KB)
 

2020
PDFUchwała Nr 1/2020 w sprawie wniosku do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o obniżenie pensum dydaktycznego profesorów uniwersyteckich, profesorów wizytujących oraz adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego (26,37KB)
PDFUchwała Nr 2/2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (39,09KB)
PDFUchwała Nr 3/2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej (29,31KB)
PDFUchwała Nr 4/2020 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (38,40KB)
PDFUchwała Nr 5/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (28,11KB)
PDFUchwała Nr 6/2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (30,01KB)
PDFUchwała Nr 07_2020 - w sprawie zaopiniowania awansu dr hab. M.Baer.pdf (29,77KB)
PDFUchwała Nr 08_2020 - w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych Panu Kamilowi Kościelskiemu.pdf (122,95KB)
PDFUchwała Nr 09_2020 - w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana Kamila Kościelskiego.pdf (122,17KB)
PDFUchwała Nr 10_2020 - w sprawie poparcia wniosku dr hab. Doroty Koczanowicz o stanowisko profesora UWr.pdf (82,46KB)
PDFUchwała Nr 11_2020 - w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Iwaszuk.pdf (90,66KB)
PDFUchwała Nr 12_2020 - w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Marty Iwaszuk.pdf (90,93KB)
PDFUchwała Nr 13_2020 - w sprawie poparcia kandydatury dr. Dawida Junkego na stanowisko adiunkta z Zakładzie Badań Praktyk Kulturowych w IK UWr.pdf (84,82KB)
PDFUchwała Nr 14_2020 - w sprawie poparcia kandydatury dr hab. Doroty Koczanowicz na stanowisko dyrektora IK UWr na kadencę 2020-24.pdf (83,22KB)
PDFUchwała Nr 15_2020 - w sprawie poparcia kandydatury dr hab. Moniki Baer, prof. UWr na stanowisko kierownika KAiAK UWr na kadencę 2020-24.pdf (85,97KB)
PDFUchwała Nr 16_2020 - zatwierdzenie protkołu z posiedzenie RDN.NOKIR w dniu 11.03.2020.pdf (83,00KB)
PDFUchwała Nr 17_2020 - w sprawie nadanie stopnia dr Annie Bace.pdf (34,16KB)
PDFUchwała Nr 18_2020 - wyróznienie pracy doktorskiej Anny Baki.pdf (29,80KB)
PDFUchwała Nr 19_2020 - w sprawie nadanie stopnia dr Ewie Kruk.pdf (34,12KB)
PDFUchwała Nr 20_2020 - wyróznienie pracy doktorskiej Ewy Kruk.pdf (29,20KB)
PDFUchwała Nr 21_2020 - w sprawie wyboru dr hab. Doroty Koczanowiczna funkcję Przewodniczącej RDN.NOKIR.pdf (436,75KB)
PDFUchwała Nr 22_2020 - w sprawie wyboru dr hab. Moniki Baer na funkcję Wiceprzewodniczącej RDN.NOKIR.pdf (437,41KB)
PDFUchwała Nr 23_2020 - w sprawie wyznaczenia promotora oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla Pani Guofeng Teng.pdf (129,49KB)
PDFUchwała Nr 24_2020 - zmiana recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Marty Iwaszuk.pdf (438,68KB)
PDFUchwała Nr 25_2020 - w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Marty Iwaszuk.pdf (440,13KB)
PDFUchwała Nr 26_2020 - umorzenie przewodu doktorskiego Magdy Szewerniak.pdf (86,66KB)
PDFUchwała Nr 27_2020 - powołanie Matysek na członka komisji ws zatrudnienia na WNHP.pdf (84,95KB)
PDFUchwała Nr 28_2020 - powolanie recenzentów rozprawy doktorskiej Wiktorii Malickiej.pdf (30,04KB)
PDFUchwała Nr 29_2020 - powołanie Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony Wiktorii Malickiej.pdf (30,36KB)
PDFUchwała Nr 30_2020 - powolanie 3go recenzenta rozprawy doktorskiej Mateusza Sikory.pdf (29,45KB)
PDFUchwała Nr 31_2020 - Komisja Doktorska-uzupełnienie Mateusz Sikora.pdf (31,27KB)
PDFUchwała Nr 32_2020 - w sprawie zatrudnienia dr. Andrzeja Dębskiego.pdf (87,76KB)
PDFUchwała Nr 33_2020 - w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Sobonia.pdf (88,31KB)
PDFUchwała Nr 35_2020 - w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Iwetty Sobczuk.pdf (88,41KB)
PDFUchwała Nr 38_2020 - w sprawie wyznaczenia egzaminatora z filozofii.pdf (285,99KB)
PDFUchwała Nr 39_2020 - w sprawie przeprowadzenia publicznej obrony mgr Dąbrowskiej.pdf (124,14KB)

2019

PDFUchwała Nr 1/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (28,52KB)
PDFUchwała Nr 2/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (29,27KB)
PDFUchwała Nr 3/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra Piotra Hildta (40,44KB)
PDFUchwała Nr 4/2019 w sprawie powołania promotora/promotorów, promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Rozwadowskiego (41,73KB)
PDFUchwała Nr 5/2019 w sprawie powołania promotora/promotorów, promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Raczkowskiego (40,75KB)
PDFUchwała Nr 6/2019 w sprawie zmiany egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii w roku akademickim 2019/2020 (36,25KB)