Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia

2024

PDFUchwała nr 12/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 3 czerwca 2024 r., w sprawie w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Kierownika Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (227,55KB)
PDFUchwała nr 11/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 3 czerwca 2024 r., w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze (227,60KB)
PDFUchwała nr 10/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 3 czerwca 2024 r., w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia (224,45KB)
PDFUchwała nr 9/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 3 czerwca 2024 r., w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora p. mgr Marcie Kanarkiewicz (239,23KB)
PDFUchwała nr 7/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 8 maja 2024 r., w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej pana mgr. Dawida Maciejczuka (175,65KB)
PDFUchwała nr 6/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 8 maja 2024 r., w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję promotora rozprawy doktorskiej pana mgr. Dawida Maciejczuka (172,00KB)
PDFUchwała nr 5/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 8 maja 2024 r., w sprawie akceptacji składów komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej indywidualnych planów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (180,94KB)
PDFUchwała nr 4/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4 kwietnia 2024 r., w sprawie zatrudnienia pani dr Marii Legut-Pintal na stanowisku asystenta (245,90KB)
PDFUchwała nr 3/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia składu Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Konczewskiemu (174,46KB)
PDFUchwała na 2/2024 z dnia 12.03.2024 r., Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu p. dr. hab. Mateusza Żmudzińskiego na stanowisku profesora UWr w Instytucie Archeologii (WNHiP) (177,07KB)
PDFUchwała nr 1/2024 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 23 lutego 2024 r. wyznaczenie części składu Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Pankiewicz (174,20KB)
 

2023

PDFUchwała nr 31/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Aleksandry Matyi (414,04KB)
PDFUchwała nr 30/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora pani Aleksandrze Matyi (413,67KB)
PDFUchwała nr 29/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora pani Justynie Szwed (414,83KB)
PDFUchwała nr 28/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora panu Marcinowi Chłoniowi (413,53KB)
PDFUchwała nr 27/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pawła Milejskiego (415,23KB)
PDFUchwała nr 26/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora panu Pawłowi Milejskiemu (414,67KB)
PDFUchwała nr 25/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej - Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury na rok akademicki 2024/2025 (411,66KB)
PDFUchwała nr 24/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Martyny Pacek (415,76KB)
PDFUchwała nr 23/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Martyny Marszałek (414,12KB)
PDFUchwała nr 22/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej pani mgr Sylwii Lech (433,90KB)
PDFUchwała nr 21/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję promotora dla rozprawy doktorskiej pani mgr Aleksandry Gawron-Szymczyk (163,42KB)
PDFUchwała nr 20/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 17 października 2023 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (182,95KB) (Dragan Milutinović)
PDFUchwała nr 19/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zatrudnienia pani dr Sary Díaz Pérez na stanowisku naukowym (198,76KB)
PDFUchwała 18/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej p. mgr Aleksandry Matyi (164,97KB)
PDFUchwała 17/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim p. mgr Aleksandry Matyi (159,80KB)
PDFUchwała 16/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego p. mgr. Dragana Milutinović’a (163,75KB)
PDFUchwała 15/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie zmiany zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej p. mgr. Dragana Milutinović’a (158,36KB)
PDFUchwała 14/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej p. mgr. Dragana Milutinović’a (187,18KB)
PDFUchwała 13/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim p. mgr. Dragana Milutinović’a (160,32KB)
PDFUchwała 12/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego p. mgr Justyny Szwed (165,52KB)
PDFUchwała 11/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie powołania komisji przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej p. mgr Justyny Szwed (159,66KB)
PDFUchwała 10/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie zmiany zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej p. mgr Justyny Szwed (158,63KB)
PDFUchwała 9/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej p. mgr Justyny Szwed (187,30KB)
PDFUchwała 8/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim p. mgr Justyny Szwed (162,01KB)
PDFUchwała 7/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego p. mgr. Pawła Milejskiego (165,02KB)
PDFUchwała 6/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej p. mgr. Pawła Milejskiego (187,01KB)
PDFUchwała 5/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim p. mgr. Pawła Milejskiego (161,54KB)
PDFUchwała 4/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego p. mgr. Marcina Chłonia (164,01KB)
PDFUchwała 3/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 4.07.2023 r., w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim p. mgr. Marcina Chłonia (161,13KB)
PDFUchwała 2/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 14.06.2023 r., w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej indywidualnych planów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (167,37KB)
PDFUchwała 1/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 15.02.2023 r., w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnienia p. dr. hab. Tomasza Gralaka na stanowisku profesora UWr w Instytucie Archeologii (WNHiP) (153,45KB)

2022

PDFUchwała nr 21/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 14.12.2022 w sprawie kryteriów awansu na stanowisko profesora Uniwersytet i adiunkta na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (161,92KB)
PDFUchwała Nr 20/202 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 14.12.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej p. mgr Anny Szczepaniak (143,20KB)
PDFUchwała nr 19/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 14.12.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej p. mgr. Adama Kobyłki (143,75KB)
PDFUchwała nr 18/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 14.12.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej p. mgr. Jakuba Pawlickiego (144,09KB)
PDFUchwała nr 17/2022, z dnia 14.12.2022, w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnienia pana prof. dr. hab. Jerzego Piekalskiego na stanowisku profesora w Instytucie Archeologii (WNHiP) (152,75KB)
PDFUchwała nr 16/2022, z dnia 14.12.2022, w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnienia pana dr. hab. Lecha Marka na stanowisku profesora UWr w Instytucie Archeologii (WNHiP) (152,76KB)
PDFUchwała nr 15/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenie zasad rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury na rok akademicki 2023/2024 (223,67KB)
PDFUchwała nr 14/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani Agaty Hałuszko (146,92KB)
PDFUchwała nr 13/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Agacie Hałuszko (146,03KB)
PDFUchwała nr 12 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 14.09.2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnienia pani dr hab. Marty Osypińskiej na stanowisku profesora UWr w Instytucie Archeologii (WNHiP) (154,75KB)
PDFUchwała nr 11 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 13.09.2022 w sprawie zatrudnienia pani dr Lucii Clarisy Watson Jimenez na stanowisku adiunkta (156,69KB)
PDFUchwała nr 10/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej p. Agaty Hałuszko (207,99KB)
PDFUchwała nr 9/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim p. Agaty Hałuszko (212,13KB)
PDFUchwała nr 8/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim p. Agaty Hałuszko (209,85KB)
PDFUchwała nr 7/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Marzenie Cendrowskiej (175,94KB)
PDFUchwała nr 6/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej indywidualnych planów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (161,31KB)
PDFUchwała nr 5/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 15 marca 2022 r., w sprawie zatrudnienia pana dr. Jakuba Wanota na stanowisku naukowym (222,97KB)
PDFUchwała nr 4/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Cendrowskiej (160,71KB)
PDFUchwała nr 3/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Cendrowskiej (157,42KB)
PDFUchwała nr 2/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Cendrowskiej (186,11KB)
PDFUchwała nr 1/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie zatrudnienia dr Lisy Schunk na stanowisku naukowym (191,88KB)

2021

PDFUchwała nr 31/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 30 listopada 2021 r., w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury na rok akademicki 2022/2023 (142,74KB)
PDFUchwała nr 30/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Tokarz (144,06KB)
PDFUchwała nr 29/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Porc (143,57KB)
PDFUchwała nr 28/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Matuli (143,79KB)
PDFUchwała nr 27/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Maciejczuka (140,55KB)
PDFUchwała nr 26/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Bronowickiego (143,94KB)
PDFUchwała nr 25/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Kingi Winnickiej (149,71KB)
PDFUchwała nr 24/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Kindze Winnickiej (148,56KB)
PDFUchwała nr 23/2021 z dnia 20 października 2021 w sprawie przedłożenia rozprawy doktorskiej mgr Kingi Winnickiej w języku innym niż język polski (156,84KB)
PDFUchwała nr 22/2021 z dnia 20 października 2021 w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr Kingi Winnickiej (160,50KB)
PDFUchwała nr 21/2021 z dnia 20 października 2021 w sprawie zmiany zakresu egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr Kingi Winnickiej (159,18KB)
PDFUchwała nr 20/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Kingi Winnickiej (162,79KB)
PDFUchwała nr 19/2021 z dnia 20 października 2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kingi Winnickiej (158,39KB)
PDFUchwała nr 18/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Wanota (149,19KB)
PDFUchwała nr 17/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (148,47KB)
PDFUchwała nr 16/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Nowaka (149,96KB)
PDFUchwała nr 15/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (177,52KB)
PDFUchwała nr 14/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zakresu egzaminów doktorskich (170,88KB)
PDFUchwała nr 13/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zakresu egzaminów doktorskich (169,81KB)
PDFUchwała nr 12/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (174,22KB)
PDFUchwała nr 11/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 6 maja 2021 r., w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Nowaka (186,05KB)
PDFUchwała nr 10/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 6 maja 2021 r., w sprawie powołania komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Kamila Nowaka (155,95KB)
PDFUchwała nr 9/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 6 maja 2021 r., w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Kamila Nowaka (158,68KB)
PDFUchwała nr 8/2021 rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 6 maja 2021 r., w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Agacie Witkowskiej (150,12KB)
PDFUchwała nr 7/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (171,12KB)
PDFUchwała nr 6/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 24.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii na kadencję 2020/2024 (187,98KB)
PDFUchwała nr 5/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (207,59KB)
PDFUchwała nr 4/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (205,28KB)
PDFUchwała nr 3/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim p. Agaty Witkowskiej (150,02KB)
PDFUchwała nr 2/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim p. Agaty Witkowskiej (147,58KB)
PDFUchwała nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej indywidualnych planów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (160,06KB)
 

2020

PDFUchwała nr 30/2020 z 25.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora/promotorów rozprawy doktorskiej pana mgr Grzegorza Michalca (159,27KB)
PDFUchwała nr 29/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora/promotorów rozprawy doktorskiej pani mgr Aleksandry Gawron-Szymczyk (161,15KB)
PDFUchwała nr 28/2020 z 25.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Magdaleny Ciombor (159,11KB)
PDFUchwała nr 27/2020 z 25.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Jerzemu Kunickiemu-Goldfingerowi (182,08KB)
PDFUchwała nr 26/2020 z 14.10.2020 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej pani Anny Chmielowskiej (170,69KB)
PDFUchwała nr 25/2020 z 14.10.2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora pani Annie Chmielowskiej (178,15KB)
PDFUchwała nr 24/2020 z 14.10.2020 r. w sprawie zatrudnienia pani dr Marii Legut-Pintal na stanowisko asystenta Post-doc (181,85KB)
PDFUchwała nr 23/2020 z 10.09.2020 r.w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Dyscypliny do wydziałowej komisji konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024 (125,20KB)
PDFUchwała nr 22/2020 z 4.09.2020 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (na wniosek dr Jerzego Kunickiego-Goldfingera) (163,66KB)
PDFUchwała nr 21/2020 z 4.09.2020 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia na kadencję 2020-2024 (124,86KB)
PDFUchwała nr 20/2020 z 20.07.2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Wanota (187,34KB)
PDFUchwała nr 19/2020 z 20.07.2020 r. w sprawie powołania dr hab. Krzysztofa Jaworskiego, prof. UWr na stanowisko Kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze oraz Kierownika Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury Szkoły Doktorskiej w kadencji 2020-2024 (164,05KB)
PDFUchwała nr 18/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pani mgr Roksanie Wawrzczak oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (144,70KB)
PDFUchwała nr 17/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pani mgr Aleksandry Surlej-Farys oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (144,06KB)
PDFUchwała nr 16/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr Dagmary Łaciak na stanowisku adiunkta (151,72KB)
PDFUchwała nr 15/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zatrudnienia pani dr hab. inż. Beaty Miazgi na stanowisku profesora nadzwyczajnego (152,17KB)
PDFUchwała nr 14/2020 z dnia 20 maja w sprawie wyznaczenia promotora panu mgr Jakubowi Witowskiemu oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (145,06KB)
PDFUchwała nr 13/2020 z dnia 20 maja 2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr Anny Chmielowskiej (154,37KB)
PDFUchwała nr 12/2020 z dnia 20 maja 2020 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Markiewicz na stanowisku asystenta (155,19KB)
PDFUchwała nr 11/2020 z dnia 20 maja 2020 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Chmielowskiej (140,17KB)
PDFUchwała nr 10A/2020 z dnia 4 marca 2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Szajta (156,09KB)
PDFUchwała nr 10/2020 z dnia 4 marca 2020 w sprawie nadania stopnia doktora panu mgr Jakubowi Szajtowi (143,88KB)
PDFUchwała nr 9/2020 z dnia 4 marca 2020 w sprawie wyznaczenia promotora pani mgr Marcie Pietruszce oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (182,50KB)
PDFUchwała nr 8/2020 z dnia 4 marca 2020 w sprawie zatrudnienia pana dr Przemysława Dulęby na stanowisku adiunkta (154,95KB)
 

2019

PDFUchwała nr 7/2019 z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie powołania promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Laski (162,71KB)
PDFUchwała nr 6/2019 z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Gałki (153,33KB)
PDFUchwała nr 5/2019 z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Chrzanowskiej (153,41KB)
PDFUchwała nr 4/2019 z dnia 6 listopada 2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim, składu komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Jakuba Szajta oraz korekty tytułu pracy (161,19KB)
PDFUchwała nr 3/2019 z dnia 6 listopada 2019 w sprawie zmiany egzaminatora wchodzącego w skład w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii w kadencji 2016-2020 (124,16KB)
PDFUchwała nr 2/2019 z dnia 6 listopada 2019 w sprawie wyboru przedstawiciela rady do wydziałowej komisji konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich (124,19KB)
PDFUchwała nr 1/2019 z dnia 6 listopada 2019 w sprawie zmiany tytułu i treści rozprawy doktorskiej mgr Anny Chmielowskiej na wersję anglojęzyczną (147,40KB)