Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia

2022

PDFUchwała nr 21/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 14.12.2022 w sprawie kryteriów awansu na stanowisko profesora Uniwersytet i adiunkta na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (161,92KB)
PDFUchwała Nr 20/202 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 14.12.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej p. mgr Anny Szczepaniak (143,20KB)
PDFUchwała nr 19/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 14.12.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej p. mgr. Adama Kobyłki (143,75KB)
PDFUchwała nr 18/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 14.12.2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej p. mgr. Jakuba Pawlickiego (144,09KB)
PDFUchwała nr 17/2022, z dnia 14.12.2022, w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnienia pana prof. dr. hab. Jerzego Piekalskiego na stanowisku profesora w Instytucie Archeologii (WNHiP) (152,75KB)
PDFUchwała nr 16/2022, z dnia 14.12.2022, w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnienia pana dr. hab. Lecha Marka na stanowisku profesora UWr w Instytucie Archeologii (WNHiP) (152,76KB)
PDFUchwała nr 15/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenie zasad rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury na rok akademicki 2023/2024 (223,67KB)
PDFUchwała nr 14/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani Agaty Hałuszko (146,92KB)
PDFUchwała nr 13/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Agacie Hałuszko (146,03KB)
PDFUchwała nr 12 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 14.09.2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnienia pani dr hab. Marty Osypińskiej na stanowisku profesora UWr w Instytucie Archeologii (WNHiP) (154,75KB)
PDFUchwała nr 11 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 13.09.2022 w sprawie zatrudnienia pani dr Lucii Clarisy Watson Jimenez na stanowisku adiunkta (156,69KB)
PDFUchwała nr 10/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej p. Agaty Hałuszko (207,99KB)
PDFUchwała nr 9/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim p. Agaty Hałuszko (212,13KB)
PDFUchwała nr 8/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim p. Agaty Hałuszko (209,85KB)
PDFUchwała nr 7/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Marzenie Cendrowskiej (175,94KB)
PDFUchwała nr 6/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej indywidualnych planów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (340,17KB)
PDFUchwała nr 5/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zatrudnienia pana dr Jakuba Wanota na stanowisku naukowym (444,18KB)
PDFUchwała nr 4/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Cendrowskiej (160,71KB)
PDFUchwała nr 3/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Cendrowskiej (157,42KB)
PDFUchwała nr 2/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Cendrowskiej (186,11KB)
PDFUchwała nr 1/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia, z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie zatrudnienia dr Lisy Schunk na stanowisku naukowym (191,88KB)

2021

PDFUchwała nr 31/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 30 listopada 2021 r., w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury na rok akademicki 2022/2023 (142,74KB)
PDFUchwała nr 30/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Tokarz (144,06KB)
PDFUchwała nr 29/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Porc (143,57KB)
PDFUchwała nr 28/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Matuli (143,79KB)
PDFUchwała nr 27/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Maciejczuka (140,55KB)
PDFUchwała nr 26/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Bronowickiego (143,94KB)
PDFUchwała nr 25/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Kingi Winnickiej (149,71KB)
PDFUchwała nr 24/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Kindze Winnickiej (148,56KB)
PDFUchwała nr 23/2021 z dnia 20 października 2021 w sprawie przedłożenia rozprawy doktorskiej mgr Kingi Winnickiej w języku innym niż język polski (156,84KB)
PDFUchwała nr 22/2021 z dnia 20 października 2021 w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr Kingi Winnickiej (160,50KB)
PDFUchwała nr 21/2021 z dnia 20 października 2021 w sprawie zmiany zakresu egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr Kingi Winnickiej (159,18KB)
PDFUchwała nr 20/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Kingi Winnickiej (162,79KB)
PDFUchwała nr 19/2021 z dnia 20 października 2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kingi Winnickiej (158,39KB)
PDFUchwała nr 18/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Wanota (149,19KB)
PDFUchwała nr 17/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (148,47KB)
PDFUchwała nr 16/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Nowaka (149,96KB)
PDFUchwała nr 15/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 30 maja 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (149,77KB)
PDFUchwała nr 14/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zakresu egzaminów doktorskich (170,88KB)
PDFUchwała nr 13/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zakresu egzaminów doktorskich (169,81KB)
PDFUchwała nr 12/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (174,22KB)
PDFUchwała nr 11/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 5 maja 2021 r. sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej (182,95KB)
PDFUchwała nr 10/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (161,59KB)
PDFUchwała nr 9/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (159,49KB)
PDFUchwała nr 8/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 5 maja 2021r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora (150,33KB)
PDFUchwała nr 7/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (171,12KB)
PDFUchwała nr 6/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 24.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii na kadencję 2020/2024 (187,98KB)
PDFUchwała nr 5/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej (207,59KB)
PDFUchwała nr 4/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim (205,28KB)
PDFUchwała nr 3/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim p. Agaty Witkowskiej (150,02KB)
PDFUchwała nr 2/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim p. Agaty Witkowskiej (147,58KB)
PDFUchwała nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej indywidualnych planów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (160,06KB)
 

2020

PDFUchwała nr 30/2020 z 25.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora/promotorów rozprawy doktorskiej pana mgr Grzegorza Michalca (159,27KB)
PDFUchwała nr 29/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora/promotorów rozprawy doktorskiej pani mgr Aleksandry Gawron-Szymczyk (161,15KB)
PDFUchwała nr 28/2020 z 25.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Magdaleny Ciombor (159,11KB)
PDFUchwała nr 27/2020 z 25.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Jerzemu Kunickiemu-Goldfingerowi (182,08KB)
PDFUchwała nr 26/2020 z 14.10.2020 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej pani Anny Chmielowskiej (170,69KB)
PDFUchwała nr 25/2020 z 14.10.2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora pani Annie Chmielowskiej (178,15KB)
PDFUchwała nr 24/2020 z 14.10.2020 r. w sprawie zatrudnienia pani dr Marii Legut-Pintal na stanowisko asystenta Post-doc (181,85KB)
PDFUchwała nr 23/2020 z 10.09.2020 r.w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Dyscypliny do wydziałowej komisji konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024 (125,20KB)
PDFUchwała nr 22/2020 z 4.09.2020 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (na wniosek dr Jerzego Kunickiego-Goldfingera) (163,66KB)
PDFUchwała nr 21/2020 z 4.09.2020 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia na kadencję 2020-2024 (124,86KB)
PDFUchwała nr 20/2020 z 20.07.2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Wanota (187,34KB)
PDFUchwała nr 19/2020 z 20.07.2020 r. w sprawie powołania dr hab. Krzysztofa Jaworskiego, prof. UWr na stanowisko Kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze oraz Kierownika Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury Szkoły Doktorskiej w kadencji 2020-2024 (164,05KB)
PDFUchwała nr 18/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pani mgr Roksanie Wawrzczak oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (144,70KB)
PDFUchwała nr 17/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pani mgr Aleksandry Surlej-Farys oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (144,06KB)
PDFUchwała nr 16/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr Dagmary Łaciak na stanowisku adiunkta (151,72KB)
PDFUchwała nr 15/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zatrudnienia pani dr hab. inż. Beaty Miazgi na stanowisku profesora nadzwyczajnego (152,17KB)
PDFUchwała nr 14/2020 z dnia 20 maja w sprawie wyznaczenia promotora panu mgr Jakubowi Witowskiemu oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (145,06KB)
PDFUchwała nr 13/2020 z dnia 20 maja 2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr Anny Chmielowskiej (154,37KB)
PDFUchwała nr 12/2020 z dnia 20 maja 2020 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Markiewicz na stanowisku asystenta (155,19KB)
PDFUchwała nr 11/2020 z dnia 20 maja 2020 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Chmielowskiej (140,17KB)
PDFUchwała nr 10A/2020 z dnia 4 marca 2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Szajta (156,09KB)
PDFUchwała nr 10/2020 z dnia 4 marca 2020 w sprawie nadania stopnia doktora panu mgr Jakubowi Szajtowi (143,88KB)
PDFUchwała nr 9/2020 z dnia 4 marca 2020 w sprawie wyznaczenia promotora pani mgr Marcie Pietruszce oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (182,50KB)
PDFUchwała nr 8/2020 z dnia 4 marca 2020 w sprawie zatrudnienia pana dr Przemysława Dulęby na stanowisku adiunkta (154,95KB)
 

2019

PDFUchwała nr 7/2019 z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie powołania promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Laski (162,71KB)
PDFUchwała nr 6/2019 z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Gałki (153,33KB)
PDFUchwała nr 5/2019 z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Chrzanowskiej (153,41KB)
PDFUchwała nr 4/2019 z dnia 6 listopada 2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim, składu komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Jakuba Szajta oraz korekty tytułu pracy (161,19KB)
PDFUchwała nr 3/2019 z dnia 6 listopada 2019 w sprawie zmiany egzaminatora wchodzącego w skład w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii w kadencji 2016-2020 (124,16KB)
PDFUchwała nr 2/2019 z dnia 6 listopada 2019 w sprawie wyboru przedstawiciela rady do wydziałowej komisji konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich (124,19KB)
PDFUchwała nr 1/2019 z dnia 6 listopada 2019 w sprawie zmiany tytułu i treści rozprawy doktorskiej mgr Anny Chmielowskiej na wersję anglojęzyczną (147,40KB)