Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu w Instytucie Socjologii

Informacja o wynikach konkursu

w trybie art. 119 ust. 2 ustawy ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Socjologii Sfery Publicznej Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

data ogłoszenia: 20-11-2019

termin składania wniosków: 20-12-2019

termin rozstrzygnięcia do końca stycznia 2020

liczba kandydatów: 5

kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło 5 kandydatów. Wszyscy spełnili formalne wymogi postępowania konkursowego. Po dokonaniu oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego poszczególnych kandydatów, Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Dawida Krysińskiego. Opublikował 33 artykuły i rozdziały w tomach zbiorowych, a także szereg ekspertyz (na rzecz samorządu lokalnego), raportów i artykułów prasowych. Uzyskał granty lub brał udział w międzynarodowych projektach badawczych (finansowane m.in. z programu Horyzont 2020, COSME, FP7) oraz krajowych (m.in. NCBiR, Urząd Miasta Wrocławia, granty wewnętrzne UWr). Doświadczenie dydaktyczne realizował na Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Bankowej. Kandydat deklaruje znajomość języka angielskiego i rosyjskiego. W ramach programu Erasmus przebywał w Goethe Universitat we Frankurcie nad Menem i Uniwersytecie w Rijece. Kandydat przedstawił sprecyzowane plany rozwoju naukowego.