Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii

Informacja o wynikach konkursu

w trybie art. 119 ust. 2 ustawy ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Etyki Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt

data ogłoszenia: 29-10-2019

termin składania wniosków: 29-11-2019

termin rozstrzygnięcia do końca stycznia 2020

liczba kandydatów: 7

kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło 7 kandydatów. Wszyscy spełnili formalne wymogi postępowania konkursowego. Po dokonaniu oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego poszczególnych kandydatów, Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę dr Eliego Kramera. Kandydat spełnił wymogi formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia o konkursie. Komisja w trakcie analizy i szczegółowego rozpatrzenia nadesłanej dokumentacji konkursowej, oraz po rozmowach przeprowadzonych z wszystkimi kandydatami, zwróciła przede wszystkim uwagę na jego wyróżniający dorobek publikacyjny w języku angielskim, doświadczenie w zgłaszaniu i realizacji projektów badawczych, doświadczenie i poważne osiągnięcia w zakresie współpracy międzynarodowej i tworzenia międzynarodowych sieci badawczych, a także wyraźnie sprecyzowane plany badawcze związane z dalszym rozwojem naukowym, potwierdzone między innymi przez partnerów akademickich oraz instytucje uczestniczące w tych przedsięwzięciach.