Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Szkoła Doktorska


I. Przepisy regulujące funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDFPrzepisy regulujące funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (548,00KB)
 

1.1. Rekrutacja

PDFUchwała nr 146_2022 Senatu UWr z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (768,71KB)

PDFUchwała nr 140 2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoly Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2022-2023.pdf (515,27KB)

PDFUchwała nr 16 2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoly Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021-2022.pdf (103,04KB)

PDFUchwała nr 162 2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoly Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021 - 2022.pdf (490,87KB)

PDFUchwała nr 8/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2020/2021 (414,72KB)

PDFUchwała nr 101 2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego dnia 29 maja 2019 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (402,55KB)

 

1.2. Programy kształcenia

PDFUchwała nr 145_2022 Senatu UWr z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2021_2022 i następnych.pdf (1,28MB)

PDFUchwała nr 139 2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (1,09MB)

PDFUchwała nr 161 2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (1,04MB)

PDFUchwała nr 110 2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 w sprawie programu ksztalcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Kolegium Doktorskim Geografii i Geologii.pdf (138,65KB)

PDFUchwała nr 21 2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (188,91KB)

PDFUchwała nr 100 2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (956,31KB)

 

1.3. Ocena śródokresowa

PDFTekst ujednolicony - Zarządzenie 25/2021 dotyczący harmonogramy przeprowadzania oceny śródokresowej z uwzględnieniem zmian wrowadzonych zarządzeniem nr 85/2021 oraz zarządzeniem nr 62/2022.pdf (651,33KB)

 

1.4. Stypendia

PDFZarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 103 2021 w sprawie ustalenia stawek stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej.pdf (98,92KB)

 

II. Liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

PDFLiczba doktorantów Szkoły Doktorskiej stan 31.12.2023.pdf (90,51KB)

PDFLiczba doktorantów Szkoły Doktorskiej stan 31.12.2021.pdf (57,49KB)

PDFLiczba doktorantów Szkoły Doktorskiej stan 31.12.2020.pdf (90,00KB)

PDFLiczba doktorantów Szkoły Doktorskiej stan 31.12.2019.pdf (59,43KB)
 

III. Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2023/2024

PDFLista Osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023-2024.pdf (1,65MB)