Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WNZKŚ.2411.4.2019.JW(2)

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego. (2)

Przedmiotem zamówienia są konsultacje metodyczne oraz wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania 15 scenariuszy zajęć e-learningowych w obszarach przedmiotowych: przyroda, geografia, biologia, ochrona środowiska, które staną się podstawą przygotowania e-learningowej platformy oraz prowadzonych kampanii edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego  w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie Umowy nr LIFE17 GIE/PL/000631 z Komisją Europejską z dnia 14.12.2018 r. oraz umowy nr 430/2019/wn50/EE-PO-LF/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Uniwersytetem Wrocławskim. Liderem projektu jest Uniwersytet Wrocławski, a partnerami Politechnika Wrocławska oraz Urząd Miasta Bydgoszcz. 

Termin składania ofert:

Ofertę należy składać na adres email:

do dnia 05.02.2020 do godziny 12:00

https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/?page_id=1217

 


 

PDFZapytanie Ofertowe WNZKŚ.2411.4.2019.JW(2) metodyk.pdf (563,56KB)
PDFZal_1 Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia (2) metodyk.pdf (455,12KB)
PDFZal_2 Wzór Formularza Oferty (2)metodyk.docx.pdf (622,12KB)