Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej - Matematyka 2020

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 12 maja 2020 roku:

PDFUchwała Nr 1-2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Krawca.pdf (258,04KB)
PDFUchwała Nr 2-2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Michałowi Krawcowi w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (123,28KB)
PDFUchwała Nr 3-2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Michałowi Krawcowi.pdf (261,13KB)
PDFUchwała Nr 4-2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Michałowi Krawcowi w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (288,75KB)
PDFUchwała Nr 5-2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Michałowi Krawcowi w zakresie nowożytnego języka obcego.pdf (260,57KB)
PDFUchwała Nr 6-2020 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kaszubowskiego.pdf (260,47KB)
PDFUchwała Nr 7-2020 w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się na pozomie 8 PRK.pdf (93,71KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 23 czerwca 2020 roku:

PDFUchwała Nr 8-2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Pawłowi Lorkowi.pdf (91,95KB)
PDFUchwała Nr 9-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego na wniosek dr. Marcina Preisnera.pdf (123,45KB)
PDFUchwała nr 10-2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Adamowi Malinowskiemu oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na pozomie 8 PRK.pdf (96,17KB)
PDFUchwała nr 11-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie współpromotorstwa w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Mateuszowi Staniakowi.pdf (2,73MB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 22 września 2020 roku:

PDFUchwała nr 12-2020 w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Michał Krawiec.pdf (243,02KB)
PDFUchwała nr 13-2020 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Doktorskiej - mgr. Adam Malinowski.pdf (160,52KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 20 października 2020 roku:

PDFUchwała nr 14-2020 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej - dr Marcin Preisner.pdf (270,50KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 24 listopada 2020 roku:

PDFUchwała nr 15-2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Dariusza Buraczewskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Kajetana Jastrzębskiego.pdf (125,65KB)
PDFUchwała nr 16-2020 w sprawie wyznaczenia dr. Piotra Dyszewskiego na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Kajetana Jastrzębskiego.pdf (124,98KB)
PDFUchwała nr 17-2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Dariusza Buraczewskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Alicji Kołodziejskiej.pdf (125,32KB)
PDFUchwała nr 18-2020 w sprawie wyznaczenia dr. Piotra Dyszewskiego na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Alicji Kołodziejskiej.pdf (124,76KB)
PDFUchwała nr 19-2020 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Błażeja Wróbla na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Kuchaskiego.pdf (125,68KB)
PDFUchwała nr 20-2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Krzysztofa Krupińskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Portillo Fernandeza.pdf (125,20KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 8 grudnia 2020 roku:

PDFUchwała nr 21-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego - dr Wiktor Ejsmont.pdf (246,33KB)