Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 2020

Uchwały z dnia 23 stycznia 2020 r.:

PDFUchwała Nr 1/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania dr Dorocie Mackiewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.pdf (65,23KB)
PDFUchwała Nr 2/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania dr Agnieszce Klink stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.pdf (66,29KB)
PDFUchwała Nr 3/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania dr Małgorzacie Redzie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.pdf (66,04KB)
PDFUchwała Nr 4/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania mgr Lucynie Matusewicz stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.pdf (48,55KB)
PDFUchwała Nr 5/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Lucyny Matusewicz.pdf (59,77KB)
PDFUchwała Nr 6/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Barg-Wojas.pdf (51,99KB)
PDFUchwała Nr 7/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pyrki.pdf (51,85KB)
PDFUchwała Nr 8/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia asystenta naukowego.pdf (62,74KB)

Uchwały z dnia 27 lutego 2020 r.:

PDFUchwała Nr 9/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Krzysztofowi Kolendzie.pdf (49,46KB)
PDFUchwała Nr 10/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf (51,06KB)
PDFUchwała Nr 11/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Marka Brodzkiego.pdf (52,98KB)
PDFUchwała Nr 12/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf (50,38KB)
PDFUchwała Nr 13/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf (49,89KB)
PDFUchwała Nr 14/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Małeckiego.pdf (51,82KB)
PDFUchwała Nr 15/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Małeckiego.pdf (51,23KB)
PDFUchwała Nr 16/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Małeckiego.pdf (51,54KB)
PDFUchwała Nr 17/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Łebkowskiego.pdf (51,55KB)
PDFUchwała Nr 18/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Łebkowskiego.pdf (52,07KB)
PDFUchwała Nr 19/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Dratkiewicz.pdf (51,39KB)
PDFUchwała Nr 20/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Dratkiewicz.pdf (50,75KB)
PDFUchwała Nr 21/2020 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora.pdf (62,97KB)
PDFUchwała Nr 22/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia asystenta naukowego.pdf (62,09KB)

Uchwały z dnia 7 maja 2020 r.:

PDFUchwała Nr 23/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Sztuby.pdf (60,82KB)
PDFUchwała Nr 24/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia adiunkta w KBiTE.pdf (62,47KB)
PDFUchwała Nr 25/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia adiunkta w IBE.pdf (62,02KB)

Uchwały z dnia 21 maja 2020 r.:

PDFUchwała Nr 26/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Patrycji Brzdąk.pdf (49,80KB)
PDFUchwała Nr 27/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Iwonie Kuras-Hilares.pdf (49,87KB)
PDFUchwała Nr 28/2020 Rady Dyscypliny w sprawie uznania dyplomu kandydata nauk biologicznych Oleksandra Kovalchuka za równoważny z polskim dyplomem doktora nauk ścisłych i przyrodniczych.pdf (50,78KB)
PDFUchwała Nr 29/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk.pdf (51,63KB)
PDFUchwała Nr 31/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko-Warchałowskiej.pdf (50,01KB)
PDFUchwała Nr 32/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK mgr Izabelli Myśliwy.pdf (54,61KB)
PDFUchwała Nr 33/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora.pdf (61,47KB)
PDFUchwała Nr 34/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (47,77KB)

Uchwały z dnia 25 czerwca 2020 r.:

PDFUchwała Nr 35/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Pietrzykowskiej.pdf (48,71KB)
PDFUchwała Nr 36/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Krukowskiego.pdf (48,30KB)
PDFUchwała Nr 37/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Justyny Szymańczyk.pdf (48,73KB)
PDFUchwała Nr 38/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Chrzanowskiego.pdf (48,46KB)
PDFUchwała Nr 39/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Suchodolskiego.pdf (51,84KB)
PDFUchwała Nr 40/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Suchodolskiego.pdf (51,50KB)
PDFUchwała Nr 41/2020 Rady Dyscypliny w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Julii Chudzian.pdf (51,08KB)
PDFUchwała Nr 42/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Julii Chudzian.pdf (51,54KB)
PDFUchwała Nr 43/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Julii Chudzian.pdf (52,10KB)
PDFUchwała Nr 44/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Tyszeckiej.pdf (51,07KB)
PDFUchwała Nr 45/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Tyszeckiej.pdf (51,82KB)
PDFUchwała Nr 46/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk.pdf (54,67KB)
PDFUchwała Nr 47/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (47,55KB)
PDFUchwała Nr 48/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (46,39KB)

Uchwały z dnia 15 września 2020 r.:

PDFUchwała Nr 492020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.pdf (152,68KB)

Uchwały z dnia 21 września 2020 r.:

PDFUchwała Nr 50/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mg. Tomaszowi Łebkowskiemu.pdf (91,64KB)
PDFUchwała Nr 51/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Łebkowskiego.pdf (118,81KB)
PDFUchwała Nr 52/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mg Annie Barg-Wojas.pdf (90,36KB)
PDFUchwała Nr 53/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mg Annie Najbar.pdf (91,03KB)
PDFUchwała Nr 54/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anny Najbar.pdf (117,65KB)
PDFUchwała Nr 55/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mg. Tomaszowi Bąkowskiemu.pdf (90,90KB)
PDFUchwała Nr 56/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf (118,11KB)
PDFUchwała Nr 57/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Marka Brodzkiego.pdf (92,69KB)
PDFUchwała Nr 58/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marka Brodzkiego.pdf (51,42KB)
PDFUchwała Nr 59/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf (93,44KB)
PDFUchwała Nr 60/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dyscypliny do Komisji Konkursowej.pdf (63,51KB)
PDFUchwała Nr 61/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (95,71KB)

Uchwały z dnia 22 października 2020 r.:

PDFUchwała Nr 62/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyborów Zastępców Przewodniczącego Rady Dyscypliny.pdf (80,54KB)
PDFUchwała Nr 63/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania zespołów eksperckich.pdf (75,82KB)
PDFUchwała Nr 64/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Ewelinie Dratkiewicz.pdf (90,34KB)
PDFUchwała Nr 65/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Dratkiewicz.pdf (118,13KB)
PDFUchwała Nr 66/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Jakubowi Suchodolskiemu.pdf (89,50KB)
PDFUchwała Nr 67/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Suchodolskiego.pdf (117,90KB)
PDFUchwała Nr 68/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Julii Chudzian.pdf (91,70KB)
PDFUchwała Nr 69/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Nowak.pdf (92,57KB)
PDFUchwała Nr 70/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Nowak.pdf (91,97KB)
PDFUchwała Nr 71/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Urszuli Nowak.pdf (92,63KB)
PDFUchwała Nr 72/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kerber.pdf (96,58KB)
PDFUchwała Nr 73/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Manuela Davida Peris Diaz.pdf (97,24KB)
PDFUchwała Nr 74/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Sienkiewicza.pdf (92,80KB)
PDFUchwała Nr 75/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Sienkiewicza.pdf (50,85KB)
PDFUchwała Nr 76/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf (92,89KB)
PDFUchwała Nr 77/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf (92,75KB)
PDFUchwała Nr 78/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf (92,70KB)
PDFUchwała Nr 79/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Marty Czarnieckiej-Wiery.pdf (93,04KB)
PDFUchwała Nr 80/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Mateusza Krzyścika.pdf (91,67KB)
PDFUchwała Nr 81/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Krzyścika.pdf (93,98KB)

Uchwały z dnia 26 listopada 2020 r.:

PDFUchwała Nr 82/2020 Rady Dyscypliny w sprawie ustalenia liczby doktorów zapraszanych do udziału w pracach rady dyscypliny.pdf (119,69KB)
PDFUchwała Nr 83/2020 Rady Dyscypliny w sprawie kryteriów rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych na rok 2021/2022.pdf (122,52KB)
PDFUchwała Nr 83/2020 Rady Dyscypliny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/2020.pdf (726,75KB)
PDFUchwała Nr 84/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych od roku 2021/2022.pdf (122,61KB)
PDFUchwała Nr 84/2020 Rady Dyscypliny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2020.pdf (232,50KB)
PDFUchwała Nr 85/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Urszuli Kaźmierczak.pdf (92,79KB)
PDFUchwała Nr 86/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka angielskiego w przewodzie mgr Urszuli Kaźmierczak.pdf (94,47KB)
PDFUchwała Nr 87/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka angielskiego w przewodzie mgr Marty Podgórskiej.pdf (94,08KB)
PDFUchwała Nr 88/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie mgra Mariusza Chrabąszcza.pdf (92,87KB)
PDFUchwała Nr 89/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie mgra Jacka Stefaniaka.pdf (92,78KB)
PDFUchwała Nr 90/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Malwiny Goździk.pdf (91,42KB)
PDFUchwała Nr 91/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Dagmary Dyczko.pdf (91,01KB)
PDFUchwała Nr 92/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Aleksandry Czułowskiej.pdf (91,71KB)
PDFUchwała Nr 93/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Natalii Kuśmierek.pdf (92,38KB)
PDFUchwała Nr 94/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Ewy Pyrki.pdf (92,47KB)
PDFUchwała Nr 95/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Aleksandry Kazienko.pdf (92,54KB)
PDFUchwała Nr 96/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgra Tomasza Skawińskiego.pdf (92,38KB)
PDFUchwała Nr 97/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgra Mateusza Meserszmita.pdf (91,46KB)
PDFUchwała Nr 98/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Katarzyny Łapińskiej.pdf (92,06KB)
PDFUchwała Nr 99/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Katarzyny Łapińskiej.pdf (91,08KB)
PDFUchwała Nr 100/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgra Karola Torzewskiego.pdf (90,81KB)
PDFUchwała Nr 101/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Julii Barczyk.pdf (88,41KB)
PDFUchwała Nr 102/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Julii Barczyk.pdf (89,09KB)
PDFUchwała Nr 103/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Bartoń.pdf (90,29KB)
PDFUchwała Nr 104/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Justyny Borzęckiej.pdf (90,06KB)
PDFUchwała Nr 105/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Brzostowskiej.pdf (90,58KB)
PDFUchwała Nr 106/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Budziaka.pdf (89,43KB)
PDFUchwała Nr 107/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Marcina Cholewy.pdf (88,42KB)
PDFUchwała Nr 108/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Czernickiej.pdf (90,46KB)
PDFUchwała Nr 109/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Anny Derdak.pdf (263,03KB)
PDFUchwała Nr 110/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny Derdak.pdf (88,93KB)
PDFUchwała Nr 111/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Dudzik.pdf (89,63KB)
PDFUchwała Nr 112/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny Dudzik.pdf (89,52KB)
PDFUchwała Nr 113/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Katarzyny Godek.pdf (89,34KB)
PDFUchwała Nr 114/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Michała Małaszczuka.pdf (90,46KB)
PDFUchwała Nr 115/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Michała Małaszczuka.pdf (89,69KB)
PDFUchwała Nr 116/2020Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Nowickiej.pdf (89,29KB)
PDFUchwała Nr 117/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Nowickiej.pdf (88,78KB)
PDFUchwała Nr 118/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Pietrasa.pdf (263,05KB)
PDFUchwała Nr 119/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Michała Pietruszewskiego.pdf (261,62KB)
PDFUchwała Nr 120/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Szczepankiewicz.pdf (88,42KB)
PDFUchwała Nr 121/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Szlauera.pdf (89,98KB)
PDFUchwała Nr 1222020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anastasii Antonenko.pdf (89,08KB)
PDFUchwała Nr 123/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Beaty Augustyniak.pdf (263,02KB)
PDFUchwała Nr 124/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Beaty Augustyniak.pdf (263,13KB)
PDFUchwała Nr 125/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Baran.pdf (90,63KB)
PDFUchwała Nr 126/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Martyny Biaduń.pdf (262,71KB)
PDFUchwała Nr 127/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Michała Bochynka.pdf (88,95KB)
PDFUchwała Nr 128/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Michała Bochynka.pdf (262,95KB)
PDFUchwała Nr 129/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Marty Burgberger.pdf (90,59KB)
PDFUchwała Nr 130/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Marty Burgberger.pdf (91,00KB)
PDFUchwała Nr 131/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Patryka Cierpisza.pdf (262,42KB)
PDFUchwała Nr 132/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Patryka Cierpisza.pdf (90,12KB)
PDFUchwała Nr 133/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Agaty Górskiej.pdf (89,09KB)
PDFUchwała Nr 134/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Piotra Hinca.pdf (89,60KB)
PDFUchwała Nr 135/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kamińskiej.pdf (90,54KB)
PDFUchwała Nr 136/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Yelyzavety Kochnevy.pdf (91,25KB)
PDFUchwała Nr 137/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Yelyzavety Kochnevy.pdf (91,01KB)
PDFUchwała Nr 138/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Michnik.pdf (90,05KB)
PDFUchwała Nr 139/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Joanny Machnik.pdf (90,66KB)
PDFUchwała Nr 140/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Matyni.pdf (88,52KB)
PDFUchwała Nr 141/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Olszańskiej.pdf (262,44KB)
PDFUchwała Nr 142/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Joanny Olszańskiej.pdf (90,17KB)
PDFUchwała Nr 143/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Michała Ostrówki.pdf (89,77KB)
PDFUchwała Nr 144/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Michała Ostrówki.pdf (89,26KB)
PDFUchwała Nr 145/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Konrada Pawlaka.pdf (89,12KB)
PDFUchwała Nr 146/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Edyty Skurskiej.pdf (262,41KB)
PDFUchwała Nr 147/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Ślęzak.pdf (89,34KB)
PDFUchwała Nr 148/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Ślęzak.pdf (263,53KB)
PDFUchwała Nr 149/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Żukowskiej.pdf (89,52KB)
PDFUchwała Nr 150/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Justyny Mazurkiewicz.pdf (89,52KB)
PDFUchwała Nr 151/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (89,54KB)

Uchwały z dnia 17 grudnia 2020 r.:

PDFUchwała Nr 152/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powłoania Zespołu ds. wstępnej oceny dokumentów postępowania habilitacyjnego dra Wojciecha Solarza.pdf (123,97KB)
PDFUchwała Nr 153/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Tomczak.pdf (98,97KB)
PDFUchwała Nr 154/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Marty Pałki.pdf (98,20KB)
PDFUchwała Nr 155/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Podgórskiej.pdf (92,43KB)
PDFUchwała Nr 156/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Podgórskiej.pdf (94,27KB)
PDFUchwała Nr 157/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Kocyły.pdf (93,36KB)
PDFUchwała Nr 158/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kocyły.pdf (94,82KB)
PDFUchwała Nr 159/2020 Rady Dyscyplinw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr Marty Kołodziej.pdf (92,92KB)
PDFUchwała Nr 160/2020 Rady Dyscyplinw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Marty Kołodziej.pdf (91,59KB)
PDFUchwała Nr 161/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgra Jakuba Szymczyka.pdf (94,18KB)
PDFUchwała Nr 162/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Dariusza Sobczyka.pdf (93,64KB)
PDFUchwała Nr 163/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Dariusza Sobczyka.pdf (94,92KB)
PDFUchwała Nr 164/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie mgra Pawła Jarzembowskiego.pdf (93,80KB)
PDFUchwała Nr 165/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Czarnieckiej-Wiery.pdf (94,93KB)
PDFUchwała Nr 166/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Czarnieckiej-Wiery.pdf (94,42KB)