Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 2020

Uchwały z dnia 23 stycznia 2020 r.:

PDFUchwała Nr 1/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania dr Dorocie Mackiewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.pdf
PDFUchwała Nr 2/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania dr Agnieszce Klink stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.pdf
PDFUchwała Nr 3/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania dr Małgorzacie Redzie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.pdf
PDFUchwała Nr 4/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania mgr Lucynie Matusewicz stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.pdf
PDFUchwała Nr 5/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Lucyny Matusewicz.pdf
PDFUchwała Nr 6/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Barg-Wojas.pdf
PDFUchwała Nr 7/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pyrki.pdf
PDFUchwała Nr 8/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia asystenta naukowego.pdf

Uchwały z dnia 27 lutego 2020 r.:

PDFUchwała Nr 9/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Krzysztofowi Kolendzie.pdf
PDFUchwała Nr 10/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf
PDFUchwała Nr 11/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Marka Brodzkiego.pdf
PDFUchwała Nr 12/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf
PDFUchwała Nr 13/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 14/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Małeckiego.pdf
PDFUchwała Nr 15/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Małeckiego.pdf
PDFUchwała Nr 16/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Małeckiego.pdf
PDFUchwała Nr 17/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Łebkowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 18/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Łebkowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 19/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Dratkiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 20/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Dratkiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 21/2020 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora.pdf
PDFUchwała Nr 22/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia asystenta naukowego.pdf

Uchwały z dnia 7 maja 2020 r.:

PDFUchwała Nr 23/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Sztuby.pdf
PDFUchwała Nr 24/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia adiunkta w KBiTE.pdf
PDFUchwała Nr 25/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia adiunkta w IBE.pdf

Uchwały z dnia 21 maja 2020 r.:

PDFUchwała Nr 26/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Patrycji Brzdąk.pdf
PDFUchwała Nr 27/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Iwonie Kuras-Hilares.pdf
PDFUchwała Nr 28/2020 Rady Dyscypliny w sprawie uznania dyplomu kandydata nauk biologicznych Oleksandra Kovalchuka za równoważny z polskim dyplomem doktora nauk ścisłych i przyrodniczych.pdf
PDFUchwała Nr 29/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk.pdf
PDFUchwała Nr 31/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko-Warchałowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 32/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK mgr Izabelli Myśliwy.pdf
PDFUchwała Nr 33/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora.pdf
PDFUchwała Nr 34/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf

Uchwały z dnia 25 czerwca 2020 r.:

PDFUchwała Nr 35/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Pietrzykowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 36/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Krukowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 37/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Justyny Szymańczyk.pdf
PDFUchwała Nr 38/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Chrzanowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 39/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Suchodolskiego.pdf
PDFUchwała Nr 40/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Suchodolskiego.pdf
PDFUchwała Nr 41/2020 Rady Dyscypliny w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Julii Chudzian.pdf
PDFUchwała Nr 42/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Julii Chudzian.pdf
PDFUchwała Nr 43/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Julii Chudzian.pdf
PDFUchwała Nr 44/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Tyszeckiej.pdf
PDFUchwała Nr 45/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Tyszeckiej.pdf
PDFUchwała Nr 46/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk.pdf
PDFUchwała Nr 47/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 48/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf

Uchwały z dnia 15 września 2020 r.:

PDFUchwała Nr 492020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.pdf

Uchwały z dnia 21 września 2020 r.:

PDFUchwała Nr 50/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mg. Tomaszowi Łebkowskiemu.pdf
PDFUchwała Nr 51/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Łebkowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 52/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mg Annie Barg-Wojas.pdf
PDFUchwała Nr 53/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mg Annie Najbar.pdf
PDFUchwała Nr 54/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anny Najbar.pdf
PDFUchwała Nr 55/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mg. Tomaszowi Bąkowskiemu.pdf
PDFUchwała Nr 56/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 57/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Marka Brodzkiego.pdf
PDFUchwała Nr 58/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marka Brodzkiego.pdf
PDFUchwała Nr 59/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf
PDFUchwała Nr 60/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dyscypliny do Komisji Konkursowej.pdf
PDFUchwała Nr 61/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf

Uchwały z dnia 22 października 2020 r.:

PDFUchwała Nr 62/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyborów Zastępców Przewodniczącego Rady Dyscypliny.pdf
PDFUchwała Nr 63/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania zespołów eksperckich.pdf
PDFUchwała Nr 64/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Ewelinie Dratkiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 65/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Dratkiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 66/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Jakubowi Suchodolskiemu.pdf
PDFUchwała Nr 67/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Suchodolskiego.pdf
PDFUchwała Nr 68/2020 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Julii Chudzian.pdf
PDFUchwała Nr 69/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Nowak.pdf
PDFUchwała Nr 70/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Nowak.pdf
PDFUchwała Nr 71/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Urszuli Nowak.pdf
PDFUchwała Nr 72/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kerber.pdf
PDFUchwała Nr 73/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Manuela Davida Peris Diaz.pdf
PDFUchwała Nr 74/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Sienkiewicza.pdf
PDFUchwała Nr 75/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Sienkiewicza.pdf
PDFUchwała Nr 76/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf
PDFUchwała Nr 77/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf
PDFUchwała Nr 78/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf
PDFUchwała Nr 79/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Marty Czarnieckiej-Wiery.pdf
PDFUchwała Nr 80/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Mateusza Krzyścika.pdf
PDFUchwała Nr 81/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Krzyścika.pdf

Uchwały z dnia 26 listopada 2020 r.:

PDFUchwała Nr 82/2020 Rady Dyscypliny w sprawie ustalenia liczby doktorów zapraszanych do udziału w pracach rady dyscypliny.pdf
PDFUchwała Nr 83/2020 Rady Dyscypliny w sprawie kryteriów rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych na rok 2021/2022.pdf
PDFUchwała Nr 83/2020 Rady Dyscypliny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/2020.pdf
PDFUchwała Nr 84/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych od roku 2021/2022.pdf
PDFUchwała Nr 84/2020 Rady Dyscypliny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2020.pdf
PDFUchwała Nr 85/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Urszuli Kaźmierczak.pdf
PDFUchwała Nr 86/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka angielskiego w przewodzie mgr Urszuli Kaźmierczak.pdf
PDFUchwała Nr 87/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka angielskiego w przewodzie mgr Marty Podgórskiej.pdf
PDFUchwała Nr 88/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie mgra Mariusza Chrabąszcza.pdf
PDFUchwała Nr 89/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie mgra Jacka Stefaniaka.pdf
PDFUchwała Nr 90/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Malwiny Goździk.pdf
PDFUchwała Nr 91/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Dagmary Dyczko.pdf
PDFUchwała Nr 92/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Aleksandry Czułowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 93/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Natalii Kuśmierek.pdf
PDFUchwała Nr 94/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Ewy Pyrki.pdf
PDFUchwała Nr 95/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Aleksandry Kazienko.pdf
PDFUchwała Nr 96/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgra Tomasza Skawińskiego.pdf
PDFUchwała Nr 97/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgra Mateusza Meserszmita.pdf
PDFUchwała Nr 98/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Katarzyny Łapińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 99/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgr Katarzyny Łapińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 100/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie mgra Karola Torzewskiego.pdf
PDFUchwała Nr 101/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Julii Barczyk.pdf
PDFUchwała Nr 102/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Julii Barczyk.pdf
PDFUchwała Nr 103/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Bartoń.pdf
PDFUchwała Nr 104/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Justyny Borzęckiej.pdf
PDFUchwała Nr 105/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Brzostowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 106/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Budziaka.pdf
PDFUchwała Nr 107/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Marcina Cholewy.pdf
PDFUchwała Nr 108/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Czernickiej.pdf
PDFUchwała Nr 109/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Anny Derdak.pdf
PDFUchwała Nr 110/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny Derdak.pdf
PDFUchwała Nr 111/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Dudzik.pdf
PDFUchwała Nr 112/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny Dudzik.pdf
PDFUchwała Nr 113/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Katarzyny Godek.pdf
PDFUchwała Nr 114/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Michała Małaszczuka.pdf
PDFUchwała Nr 115/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Michała Małaszczuka.pdf
PDFUchwała Nr 116/2020Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Nowickiej.pdf
PDFUchwała Nr 117/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Nowickiej.pdf
PDFUchwała Nr 118/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Pietrasa.pdf
PDFUchwała Nr 119/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Michała Pietruszewskiego.pdf
PDFUchwała Nr 120/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Szczepankiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 121/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Szlauera.pdf
PDFUchwała Nr 1222020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anastasii Antonenko.pdf
PDFUchwała Nr 123/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Beaty Augustyniak.pdf
PDFUchwała Nr 124/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Beaty Augustyniak.pdf
PDFUchwała Nr 125/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Baran.pdf
PDFUchwała Nr 126/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Martyny Biaduń.pdf
PDFUchwała Nr 127/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Michała Bochynka.pdf
PDFUchwała Nr 128/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Michała Bochynka.pdf
PDFUchwała Nr 129/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Marty Burgberger.pdf
PDFUchwała Nr 130/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Marty Burgberger.pdf
PDFUchwała Nr 131/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Patryka Cierpisza.pdf
PDFUchwała Nr 132/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Patryka Cierpisza.pdf
PDFUchwała Nr 133/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Agaty Górskiej.pdf
PDFUchwała Nr 134/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Piotra Hinca.pdf
PDFUchwała Nr 135/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kamińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 136/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Yelyzavety Kochnevy.pdf
PDFUchwała Nr 137/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Yelyzavety Kochnevy.pdf
PDFUchwała Nr 138/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Michnik.pdf
PDFUchwała Nr 139/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Joanny Machnik.pdf
PDFUchwała Nr 140/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Matyni.pdf
PDFUchwała Nr 141/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Olszańskiej.pdf
PDFUchwała Nr 142/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Joanny Olszańskiej.pdf
PDFUchwała Nr 143/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Michała Ostrówki.pdf
PDFUchwała Nr 144/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Michała Ostrówki.pdf
PDFUchwała Nr 145/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Konrada Pawlaka.pdf
PDFUchwała Nr 146/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Edyty Skurskiej.pdf
PDFUchwała Nr 147/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Ślęzak.pdf
PDFUchwała Nr 148/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Ślęzak.pdf
PDFUchwała Nr 149/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Żukowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 150/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Justyny Mazurkiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 151/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf

Uchwały z dnia 17 grudnia 2020 r.:

PDFUchwała Nr 152/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powłoania Zespołu ds. wstępnej oceny dokumentów postępowania habilitacyjnego dra Wojciecha Solarza.pdf
PDFUchwała Nr 153/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Tomczak.pdf
PDFUchwała Nr 154/2020 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Marty Pałki.pdf
PDFUchwała Nr 155/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Podgórskiej.pdf
PDFUchwała Nr 156/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Podgórskiej.pdf
PDFUchwała Nr 157/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Kocyły.pdf
PDFUchwała Nr 158/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kocyły.pdf
PDFUchwała Nr 159/2020 Rady Dyscyplinw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie mgr Marty Kołodziej.pdf
PDFUchwała Nr 160/2020 Rady Dyscyplinw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgr Marty Kołodziej.pdf
PDFUchwała Nr 161/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie mgra Jakuba Szymczyka.pdf
PDFUchwała Nr 162/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Dariusza Sobczyka.pdf
PDFUchwała Nr 163/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Dariusza Sobczyka.pdf
PDFUchwała Nr 164/2020 Rady Dyscyplinw sprawie zmiany komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie mgra Pawła Jarzembowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 165/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Czarnieckiej-Wiery.pdf
PDFUchwała Nr 166/2020 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Czarnieckiej-Wiery.pdf