Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych na 2020

Uchwały z dnia 23 stycznia 2020 r.:

PDFUchwała Rady WNB Nr 1/2020 w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na rok akademicki 2020/21.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 2/2020 w sprawie procedury opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu sylabusa.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 3/2020 w sprawie procedury monitorowania przyczyn rezygnacji ze studiów.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 4/2020 w sprawie procedury monitorowania obsługi studentów w Dziekanacie na WNB.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 5/2020 w sprawie procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu MOST.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 6/2020 w sprawie procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na praktyki w ramach programu Erasmus.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 7/2020 w sprawie procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 8/2020 w sprawie procedury trybu i zasad wyjazdów pracowników na wyjzdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 9/2020 w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 10/2020 w sprawie zatrudnienia asystenta naukowego.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 11/2020 w sprawie zmiany składu KZJK Studia Doktoranckie.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 12/2020 w sprawie powołania Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową.pdf

Uchwały z dnia 27 lutego 2020 r.:

PDFUchwała Rady WNB Nr 13/2020 w sprawie utworzenia specjalności nauczycielskiej na kierunku biologia I.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 13/2020 załącznik - dokumentacja specjalności nauczycielskiej na studiach I stopnia.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 14/2020 w sprawie utworzenia specjalności nauczycielskiej na kierunku biologia II.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 14/2020 załącznik - dokumentacja specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 15/2020 w sprawie regulaminu praktyk zawodowych.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 16/2020 w sprawie liczby stypendiów doktoranckich w roku akad. 2020/21.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 17/2020 w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 18/2020 w sprawie zatrudnienia asystenta naukowego.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 19/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 224/2015.pdf

Uchwały z dnia 28 maja 2020 r.:

PDFUchwała Rady WNB Nr 20/2020 w sprawie likwidacji specjalności biologia lasu na kierunku biologia II stopień.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 21/2020 w sprawie limitów na specjalnościach na kierunku biologia studia I i II stopnia.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 22/2020 w sprawie zmiany składu WZOJK.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 23/2020 w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 24/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 25/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf

Uchwały z dnia 2 lipca 2020 r.:

PDFUchwała Rady WNB Nr 26/2020 w sprawie zaopiniowania Prodziekanów.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 27/2020 w sprawie zaopiniowania Dyrektorów Instytutów.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 28/2020 w sprawie zaopiniowania Zastępców Dyrektorów Instytutów.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 29/2020 w sprawie zaopiniowania Kierowników Katedr.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 30/2020 w sprawie zaopiniowania kierowników jedostek WNB.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 31/2020 w sprawie zaopiniowania Kierownika Studiów Doktoranckich Biologii.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 32/2020 w sprawie zaopiniowania Kierownika MSOŚ.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 33/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 34/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia adiunkta.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 35/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia starszego wykładowcy.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 36/2020 w sprawie zatwierdzenia IPPS dla Kacpra Ludwiga.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 37/2020 w sprawie zaopiniowania regulminów jednostek.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 38/2020 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego na rok 2020.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 39/2020 w sprawie zaopiniowania dyrektorów jednostek WNB.pdf

Uchwały z dnia 10 września 2020 r.:

PDFUchwała Rady WNB Nr 40/2020 w sprawie zaopiniowania zastępców dyrektorów i kierowników jednostek WNB 2020/24.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 41/2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na kierownika SP Ekoznawca.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 42/2020 w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 43/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 44/2020 w sprawie składu WZJK na kadencję 2020/24.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 45/2020 w sprawie składu WZOJK na kadencję 2020/24.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 46/2020 w sprawie powołania Rady MSOŚ na kadencję 2020/24.pdf.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 47/2020 w sprawie powołania Komisji Bibliotecznej przy Bibliotece WNB.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 48/2020 w sprawie wskazania przedstawiciela do Komisji Etyki.pdf

Uchwały z dnia 22 października 2020 r.:

PDFUchwała Rady WNB Nr 49/2020 w sprawie zaopiniowania powołania Rady Interesariuszy.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 50/2020 w sprawie programu SP Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym Ekoznawca.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 51/2020 w sprawie poparcia zmiany ustawy o ochronie zwierząt.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 52/2020 w sprawie poparcia wniosku o utworzenie nowego etatu w Ogrodzie Botanicznym.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 53/2020 procedura analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 54/2020 procedura uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 55/2020 w sprawie procedury IPPS.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 56/2020 procedura postępowania w sprawie organizacji praktyk obowiązkowych.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 57/2020 procedura postępowania w sprawie organizacji praktyk nieobjętych programem studiów (wolontariaty).pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 58/2020 procedura przyjęcia studenta na Wydział Nauk Biologicznych w przypadku przeniesienia.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 59/2020 procedura realizacji przedmiotów do wyboru.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 60/2020 procedura zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 61/2020 w sprawie powołania KZJK na kadencję 2020/2024.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 62/2020 w sprawie powołania MZJK dla ochrony środowiska.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 63/2020 w sprawie powołania MZOJK dla ochrony środowiska.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 64/2020 w sprawie IPPS studentki Marty Kołodziejak.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 65/2020 w sprawie IPPS studentki Aleksandry Domin.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 66/2020 w sprawie zatrudnienia asystenta naukowego post doc.pdf

Uchwały z dnia 26 listopada 2020 r.:

PDFUchwała Rady WNB Nr 67/2020 w sprawie procedury kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 68/2020 w sprawie w sprawie procedury warunków i trybu przenoszenia (przepisywania) zajęć.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 69/2020 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach MOST.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 70/2020 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania postępów i osiągnięć studenta.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 71/2020 w sprawie zasad wydawania procedur.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 72/2020 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf

Uchwały z dnia 17 grudnia 2020 r.:

PDFUchwała Rady WNB Nr 73.2020 w sprawie procedury dyplomowania i APD na kierunku ochrona środowiska.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 74.2020 w sprawie regulaminu praktyk zawodowych na kierunku ochrona środowiska.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 75.2020 w sprawie zaopiniowania przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dysycplinarnej dla Studentów.pdf
PDFUchwała Rady WNB Nr 76.2020 w sprawie zaopiniowania przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.pdf