Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta (2) w ZPA INA

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego (2)  w Instytucie Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: asystent

Data ogłoszenia: 02.12.2019

Termin składania wniosków: 03.01.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.01.2020

Liczba kandydatów: 4

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

             Do procedury konkursowej przystąpiło czterech kandydatów. Wszyscy spełnili formalne wymogi postępowania konkursowego. Po dokonaniu oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wszystkich kandydatów Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania mgra Pawła Majczaka. Komisja oceniała, że Kandydat spełnia wszystkie wymagania konkursu. Jego zainteresowania badawcze w pełni pokrywają się z profilem badawczym Zakładu. Kandydat posiada liczny i wartościowy dorobek, w tym dwie recenzowane monografie. Zaangażowany jest również w praktykę decyzyjną organów administracji publicznej. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów prowadzonych przez Zakład. Jego zajęcia są wysoko oceniane przez studentów.