Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w ZPHPP IHPP

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

 

Instytucja zatrudniająca: Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa Instytutu Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: asystent

Data ogłoszenia: 29.11.2019

Termin składania wniosków: 31.12.2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.01.2020

Liczba kandydatów: 2

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

 

Uzasadnienie:

             Do procedury konkursowej przystąpiło dwóch kandydatów. Jeden z nich nie spełniał formalnych wymogów postępowania konkursowego (brak opinii o dorobku) i nie został dopuszczony przez Komisję do merytorycznej oceny osiągnięć naukowych dydaktycznych i organizacyjnych.

             W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja postanowiła rekomendować do dalszego postępowania kandydaturę mgr Edyty Włodarczyk. Komisja oceniała, że Kandydatka spełnia wszystkie wymagania konkursu. Jej zainteresowania badawcze w pełni pokrywają się z profilem badawczym Zakładu. Kandydatka posiada wartościowy dorobek naukowy. Opublikowała 10 artykułów. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych. Ma znacząco zaawansowana pracę doktorską. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć, w tym również w języku obcym. Jej zajęcia są wysoko oceniane przez studentów.