Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

rozstrzygnięcie konkurs na 2 stanowiska adiunkta w INE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

 

Instytucja zatrudniająca: Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: adiunkt (2 etaty);

Data ogłoszenia: 13.12.2019

Termin składania wniosków: 14.01.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.01.2020

Liczba kandydatów: 5

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 2

 

Uzasadnienie:

             Do procedury konkursowej przystąpiło pięciu kandydatów. Dwoje z nich nie spełniło wymogów formalnych uczestniczenia w postępowaniu konkursowym z powodu braku kompletu wymaganych dokumentów (w obu przypadkach brakowało opinii o dorobku). Pozostali kandydaci złożyli wszystkie wymagane dokumenty, a ich dorobek poddany został merytorycznej ocenie.

           W postępowaniu dotyczącym zatrudnienia w Zakładzie Statystyki Badań Operacyjnych INE komisja postanowiła rekomendować kandydaturę dr Elżbiety Jasińskiej. W ocenie komisji Kandydatka spełniała wszystkie warunki konkursu, a jej dorobek w pełni wpisywał się w profil badawczy Zakładu. Posiada też daleko zaawansowaną monografię habilitacyjną. Dysponuje dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem dydaktycznym z zakresu matematyki, statystyki i zarządzania. Prowadzi zajęcia w języku angielskim.

            W postępowaniu o zatrudnienie w Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii INE komisja wyłoniła kandydaturę dr. Jakuba Wiśniewskiego. Kandydat posiada bardzo dobre wykształcenie zdobyte na renomowanych uczelniach angielskich, znaczący dorobek publikowany w uznanych czasopismach zagranicznych, a jego zainteresowania w pełni pokrywają się z profilem badawczym Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii. Ma też duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2020
  przez: Anna Przygocka
 • opublikowano:
  31-01-2020 08:32
  przez: Anna Przygocka
 • zmodyfikowano:
  31-01-2020 08:32
  przez: Anna Przygocka
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 736
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego