Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek obrad Rady

Porządek obrad Rady UWr 6 października 2023 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr z 22 września 2023 r.
 3. Plan pracy Rady na rok 2024 w kontekście wystąpienia przedstawiciela Rady na posiedzeniu Senatu UWr w październiku 2023 r.
 4. List grupy Senatorów UWr oraz odpowiedź przedstawicieli Samorządu Studentów i społeczności studenckiej.
  a) Dyskusja.
  b) Przyjęcie stanowiska Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok obrotowy 2023 i 2024.
 6. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr 22 września 2023 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przywitanie nowo wybranego członka Rady UWr.
 3. Spotkanie z JM Rektorem, prof. dr. hab. Robertem Olkiewiczem.
  a. Plan pracy władz rektorskich na rok akademicki 2023/2024.
  b. Sprawy różne.
 4. Spotkanie z 3 firmami audytorskimi, które złożyły oferty na badanie sprawozdań finansowych za rok 2023 i 2024, przy udziale dr Anny Wieczorkowskiej, Głównej Księgowej.
 5. Prezentacja „Jak podwyższyć płace na uczelniach wyższych” – ref. dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr
 6. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr 23 czerwca 2023 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr z 26 maja 2023 r.
 3. Spotkanie z JM Rektorem, prof. dr. hab. Robertem Olkiewiczem.
 4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego UWr za rok 2022 – ref. Biegła Rewident, mgr Sylwia Jacak-Duda.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2022 oraz przeznaczenia zysku netto – ref. Główna Księgowa, dr Anna Wieczorkowska.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022 – ref. Dyrektor Finansowa, dr Maria Hulicka.
 7. Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2023 – ref. Dyrektor Finansowa, dr Maria Hulicka. 
 8. Podęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółów transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Garbary 11 we Wrocławiu.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady UWr za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 10. Informacja dotycząca ankiety na temat jakości obsługi na UWr – ref. dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr
 11. Informacja dotycząca postępu prac w sprawie utworzenia inkubatora innowacyjności – ref. Wojciech Hann.
 12. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr 26 maja 2023 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr z 31 marca 2023 r. oraz z 21 kwietnia 2023 r.
 3. Spotkanie z Dyrektor Generalną, mgr Elżbietą Solarewicz. Zarobki na UWr, prezentacja dra hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr. 
 4. Spotkanie z JM Rektorem w temacie federacji Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - raport z analizy due diligence potencjału konsolidacyjnego; list Senatorów UWr wzywający do debaty akademickiej.
 5. Harmonogram badania sprawozdania finansowego za rok 2022 – ref. Główna Księgowa, dr Anna Wieczorkowska.
 6. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023 – ref. Dyrektor Finansowa, dr Maria Hulicka.
 7. Zmiany Statutu UWr - propozycja zespołu rektorskiego. Spotkanie z mec. Anną Kaczmarzyk, opinia prawna dla Rady UWr. Dyskusja i projekt uchwały – ref. Wojciech Hann.
 8. Sprawy różne/wolne wnioski: zmiana w składzie Rady (ref. Wojciech Hann), Juwenalia (ref. Arkadiusz Smugowski), status prac nad inkubatorem przedsiębiorczości (ref. Wojciech Hann).

Porządek obrad Rady UWr 21 kwietnia 2023 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Spotkanie z JM Rektorem, prof. dr. hab. Robertem Olkiewiczem.
 3. Spotkanie z Dyrektor Generalną, mgr Elżbietą Solarewicz.
 4. Inkubator innowacyjności, status update – ref. Wojciech Hann.
 5. Wynagrodzenia na UWr: plan działań – ref. dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr, mgr Krzysztof Demczyszyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego Rektora UWr - ref. Wojciech Hann.
 7. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr 31 marca 2023 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr z 27 stycznia 2023 r. oraz z 24 lutego 2023 r.
 3. Spotkanie z JM Rektorem, prof. dr. hab. Robertem Olkiewiczem.
 4. Ankieta na temat jakości obsługi na UWr. Zaproszeni przedstawiciele Działu ds. Komunikacji: Wojciech Głodek, p.o. Zastępca Kierownika, Agata Kreska – ref. prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr
 5. Zatwierdzenie planu pracy Rady na rok 2023 (finalizacja dyskusji z poprzedniego posiedzenia Rady – wiodące tematy 2023) – ref. Prezydium Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji strategii UWr za rok 2022 – ref. prof. dr hab. Robert Wieczorek, Prorektor ds. finansów i rozwoju oraz dr hab. Jakub Michaliszyn z Wydziału Matematyki i Informatyki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o objęcie Rektora UWr, prof. Roberta Olkiewicza podwyżkami wynagrodzeń wynikającymi z regulacji o 4,4% + 7,8% – ref. Wojciech Hann.
 8. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr 24 lutego 2023 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie zaległych protokołów z posiedzeń Rady.
 3. Spotkanie z Główną Księgową, dr Anną Wieczorkowską - kalendarz pracy nad zatwierdzeniem sprawozdań finansowych UWr za rok 2022.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Rady na rok 2023 (kontynuacja i finalizacja dyskusji z poprzedniego posiedzenia Rady) – ref. Prezydium Rady.
 5. Inkubator innowacji na UWr: stan zaawansowania prac – ref. Wojciech Hann, dr hab. Lucjan Jerzykiewicz, prof. UWr.
 6. Stan przygotowań ankiety wśród pracowników UWr – ref. prof. Bogusław Pawłowski.
 7. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr 27 stycznia 2023 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr w dniu 16 grudnia 2022 r. oraz protokołów zaległych. 
 3. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu Rady UWr w punkcie zakwestionowanym przez senacką Komisję Statutową UWr.
 4. Ankieta wśród pracowników UWr: propozycja podejścia – ref. prof. Bogusław Pawłowski.
 5. Inkubator innowacji na UWr. Spotkanie z Dyrektorką Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, Elizą Kruczkowską oraz prof. Lucjanem Jerzykiewiczem, przewodniczącym Zespołu ds. rozwoju strategicznych relacji z podmiotami otoczenia społecznego (zadanie nr 21 IDUB).
 6. Spotkanie z reprezentantami związków zawodowych UWr: pp. Krzysztofem Demczyszynem (przewodniczący ZZPAB), Andrzejem Jabłońskim i Janem Kusznierzem (przewodniczący i wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”).
 7. Plan pracy Rady na rok 2023 – ref. Prezydium Rady.
 8. Sprawy różne/wolne wnioski.

PDFPorządek obrad Rady UWr w roku 2022.pdf (122,21KB)
PDFPorządek obrad Rady UWr w roku 2021.pdf (182,04KB)
PDFPorządek obrad Rady UWr w roku 2020.pdf (106,73KB)