Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowany porządek obrad Rady

Proponowany porządek obrad Rady UWr w dniu 23 października 2020 r. (posiedzenie zdalne)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaplanowanie prac Rady UWr na ostatni kwartał 2020 r. – ref. prof. M. Kryza, K. Przybylski.
 3. Wolne wnioski.
 4. Informacja na temat:
  a) sytuacji finansowej UWr,
  b) stanu prac związanych z wdrożeniem systemu informacji zarządczej i informacji finansowej UWr
  c) głównych wyzwań stojących przed UWr na początku nowej kadencji rektorskiej z punktu widzenia zarządczo-finansowego
  – ref. Dyrektor Generalny, mgr B. Starnawska oraz Dyrektor Finansowy, mgr A. Kędzierska-Nowicka.

Proponowany porządek obrad Rady UWr w dniu 2 października 2020 r. 

 1. Spotkanie z JM Rektorem UWr, prof. Przemysławem Wiszewskim.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaplanowanie prac Rady UWr na ostatni kwartał 2020 r. – ref. prof. M. Kryza, K. Przybylski.
 4. Propozycja zmian w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.
 5. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad Rady UWr w dniu 30 lipca 2020 r. (posiedzenie zdalne)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr w dniu 29 maja 2020 r.
 3. Refleksja członków Rady UWr – podsumowanie ankiety.
 4. Zaplanowanie prac Rady UWr na ostatni kwartał 2020 r.
 5. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad Rady UWr w dniu 15 czerwca 2020 r. (posiedzenie zdalne)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia na temat planu rzeczowo-finansowego UWr na rok 2020.
 3. Stanowisko Rady UWr w związku z wyborami Rektora oraz zapisem w Statucie UWr dotyczącym braku możliwości wskazania tego samego kandydata przez Radę UWr i Uniwersyteckie Kolegium Elektorów.
 4. Refleksja członków Rady UWr - co udało się zrobić, co można było zrobić lepiej.
 5. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad Rady UWr w dniu 29 maja 2020 r. (posiedzenie zdalne)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr w dniu 24 kwietnia 2020 r.
 3. Opinia na temat planu rzeczowo-finansowego UWr na rok 2020.
 4. Stanowisko Rady UWr w związku z wyborami Rektora oraz zapisem w Statucie UWr dotyczącym braku możliwości wskazania tego samego kandydata przez Radę UWr i Uniwersyteckie Kolegium Elektorów.
 5. Refleksja członków Rady UWr - co udało się zrobić, co można było zrobić lepiej.
 6. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad Rady UWr w dniu 24 kwietnia 2020 r. (posiedzenie zdalne)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr w dniu 28 lutego 2020 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady UWr za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 4. Stanowisko Rady UWr w związku z wyborami Rektora oraz zapisem w Statucie UWr dotyczącym braku możliwości wskazania tego samego kandydata przez Radę UWr i Uniwersyteckie Kolegium Elektorów.
 5. Refleksja członków Rady UWr - co udało się zrobić, co można było zrobić lepiej.
 6. Ustalenie terminów spotkań Rady UWr.
 7. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad Rady UWr w dniu 28 lutego 2020 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr w dniu 17 stycznia 2020 r.
 3. Spotkania z kandydatami na Rektora UWr na kadencję 2020-2024.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia Rady UWr kandydatowi na Rektora UWr na kadencję 2020-2024 wskazanemu przez Uniwersyteckie Kolegium Elektorów.
 5. Stanowisko Rady UWr w związku z wyborami Rektora oraz zapisem w Statucie UWr dotyczącym braku możliwości wskazania tego samego kandydata przez Radę UWr i Uniwersyteckie Kolegium Elektorów.
 6. Przygotowania do sporządzenia sprawozdania z działalności Rady UWr.
 7. Wolne wnioski.

Proponowany porządek posiedzenia indykacyjnego Rady UWr w dniu 28 lutego 2020 r.

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Indykacyjne zgłaszanie osób ubiegających się o status kandydata na Rektora.
 4. Przedstawienie protokołu komisji skrutacyjnej.
 5. Głosowanie indykacyjne Rady UWr.
 6. Przedstawienie listy osób ubiegających się o status kandydata na Rektora wskazanych na posiedzeniu Rady UWr.
 7. Zamknięcie posiedzenia indykacyjnego.

Proponowany porządek obrad Rady UWr w dniu 17 stycznia 2020 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr w dniu 6 grudnia 2019 r.
 3. Stanowisko Rady UWr w związku z wyborami Rektora oraz zapisem w Statucie UWr dotyczącym braku możliwości wskazania tego samego kandydata przez Radę UWr i Uniwersyteckie Kolegium Elektorów.
 4. Plan pracy Rady UWr w związku z wyborami Rektora.
 5. Uzgodnienie harmonogramu prac nad Strategią UWr w kontekście wyborów Rektora.
 6. Podsumowanie dyskusji związanej z pracami Rady UWr nad Strategią UWr.
 7. Wolne wnioski.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2020
  przez: Monika Śliwa
 • opublikowano:
  24-01-2020 07:50
  przez: Monika Śliwa
 • zmodyfikowano:
  26-10-2020 10:12
  przez: Monika Śliwa
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 1358
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego