Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek obrad Rady

Proponowany porządek obrad posiedzenia Rady UWr 21 czerwca 2024 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady z 26 kwietnia 2024 r. oraz z 24 maja 2024 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2023 oraz przeznaczenia zysku netto.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora UWr, prof. Roberta Olkiewicza w kadencji 2024-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi UWr, prof. Robertowi Olkiewiczowi na kadencję 2024-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora UWr, prof. Roberta Olkiewicza na kadencję 2024-2028.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady UWr za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 10. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad posiedzenia Rady UWr 24 maja 2024 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego UWr za rok 2023 – ref. Biegły Rewident, mgr Grzegorz Magdziarz.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2023 oraz przeznaczenia zysku netto – ref. Główna Księgowa, mgr Dorota Król.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023 – ref. Dyrektor Finansowa, dr Maria Hulicka. 
 5. Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2024 – ref. Dyrektor Finansowa, dr Maria Hulicka. 
 6. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad posiedzenia Rady UWr 26 kwietnia 2024 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady z 15 marca 2024 r.
 3. Spotkanie z JM Rektorem, prof. dr. hab. Robertem Olkiewiczem – przekazanie oficjalnych gratulacji z okazji wyboru na urząd Rektora na kadencję 2024-2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Nauki o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego Rektora UWr
 5. A. Plan rzeczowo-finansowy UWr na rok 2024 – stopień zaawansowania.
  B. Kalendarium zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UWr za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego UWr za rok 2023
  - ref. Dyrektor Finansowa, dr Maria Hulicka oraz Kierownik Działu Planowania i Analiz Finansowych, Agnieszka Krawczyk.
 6. Spotkanie z Przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, dr. hab. Jackiem Kaczorem. Zakończenie wyborów Rektora, rozpatrywanie złożonych protestów, kalendarium wyborów Dziekanów oraz wyborów do Senatu na kadencję 2024-2028.
 7. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad posiedzenia Rady UWr 15 marca 2024 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady z 26 stycznia 2024 r. oraz posiedzenia indykacyjnego Rady z 28 lutego 2024 r.
 3. Omówienie komunikatu Ministra Nauki z dnia 23 lutego 2024 r. o zwiększeniu wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2024 – ref. mgr E. Solarewicz, Dyrektor Generalny oraz dr M. Hulicka, Dyrektor Finansowy.
 4. Informacja nt. stanu rozmów ze związkami zawodowymi UWr w sprawie ustalenia zasad podziału otrzymanego zwiększenia subwencji na rok 2024 – ref. przedstawiciele związków zawodowych UWr z głosem doradczym.
 5. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek posiedzenia indykacyjnego Rady UWr 28 lutego 2024

 1. Otwarcie posiedzenie indykacyjnego Rady UWr.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia indykacyjnego Rady UWr.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Zgłaszanie osób ubiegających się o status kandydata na Rektora UWr na kadencję 2024-2028.
 5. Przedstawienie protokołu komisji skrutacyjnej ze zgłoszeń indykacyjnych – ref. przewodniczący komisji skrutacyjnej.
 6. Głosowanie indykacyjne Rady UWr.
 7. Przedstawienie listy kandydatów na Rektora wskazanych na posiedzeniu indykacyjnym Rady UWr - ref. przewodniczący komisji skrutacyjnej.
 8. Zamknięcie posiedzenia indykacyjnego.

Porządek obrad posiedzenia Rady UWr 26 stycznia 2024 r. 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady z 24 listopada 2023 r. oraz 15 grudnia 2023 r.
 3. Spotkanie z JM Rektorem, prof. dr. hab. Robertem Olkiewiczem.
 4. Plan pracy Rady na rok 2024.
 5. Kalendarz wyborczy UWr w kontekście roli Rady w wyborach Rektora.
 6. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady UWr 17 stycznia 2024 r.

 1. Przyjęcie stanowiska Rady UWr w sprawie potencjalnych nieprawidłowości związanych z wyborami do organów Samorządu Studentów UWr.


PDFPorządek obrad Rady UWr w roku 2023.pdf (69,29KB)
PDFPorządek obrad Rady UWr w roku 2022.pdf (122,21KB)
PDFPorządek obrad Rady UWr w roku 2021.pdf (182,04KB)
PDFPorządek obrad Rady UWr w roku 2020.pdf (106,73KB)