Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

rozstrzygnięcie konkursu na 3 stanowiska prof UWr INE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

 

 

Instytucja zatrudniająca: Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (3 etaty);

Data ogłoszenia: 24.10.2019

Termin składania wniosków: do 30.11.2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.12.2019

Liczba kandydatów: 3

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

 

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło trzech kandydatów. Jedna z nich nie spełniała wymogów formalnych ubiegania się o stanowisko profesora uniwersyteckiego określonego ustawą i statutem uczelni (brak stopnia doktora habilitowanego). Pozostałe dwie osoby spełniały wszystkie wymogi formalne ubiegania się o stanowisko i poddane zostały merytorycznej ocenie. Komisja stwierdziła, że żadna z tych dwóch kandydatur nie spełnia warunków opisanych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania konkursowego. Przewidziane było zatrudnienie specjalisty z zakresu statystycznej bądź ekonometrycznej analizy danych lub matematyki (1 stanowisko) oraz ekonomii ogólnej, finansów i ekonomii politycznej (2 stanowiska). Komisja oceniła, że dorobek naukowy i doświadczenia dydaktyczne kandydatów rozmijają się z oczekiwaniami, a ponadto, że dorobek ten ilościowo satysfakcjonujący jest jednak w obu przypadkach jest niskiej jakości (niskie współczynniki cytowania, krótkie teksty, brak odziaływania poza rodzimą literaturę). Ponadto jeden z kandydatów nie udokumentował znajomości języka polskiego. W tej sytuacji komisja jednogłośnie postanowiła odmówić swojej rekomendacji obu kandydatom.