Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

rozstrzygnięcie konkursu na 3 stanowiska prof UWr INE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

 

 

Instytucja zatrudniająca: Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko: profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (3 etaty);

Data ogłoszenia: 24.10.2019

Termin składania wniosków: do 30.11.2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.12.2019

Liczba kandydatów: 3

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

 

Uzasadnienie:

Do procedury konkursowej przystąpiło trzech kandydatów. Jedna z nich nie spełniała wymogów formalnych ubiegania się o stanowisko profesora uniwersyteckiego określonego ustawą i statutem uczelni (brak stopnia doktora habilitowanego). Pozostałe dwie osoby spełniały wszystkie wymogi formalne ubiegania się o stanowisko i poddane zostały merytorycznej ocenie. Komisja stwierdziła, że żadna z tych dwóch kandydatur nie spełnia warunków opisanych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania konkursowego. Przewidziane było zatrudnienie specjalisty z zakresu statystycznej bądź ekonometrycznej analizy danych lub matematyki (1 stanowisko) oraz ekonomii ogólnej, finansów i ekonomii politycznej (2 stanowiska). Komisja oceniła, że dorobek naukowy i doświadczenia dydaktyczne kandydatów rozmijają się z oczekiwaniami, a ponadto, że dorobek ten ilościowo satysfakcjonujący jest jednak w obu przypadkach jest niskiej jakości (niskie współczynniki cytowania, krótkie teksty, brak odziaływania poza rodzimą literaturę). Ponadto jeden z kandydatów nie udokumentował znajomości języka polskiego. W tej sytuacji komisja jednogłośnie postanowiła odmówić swojej rekomendacji obu kandydatom.     

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2020
  przez: Anna Przygocka
 • opublikowano:
  23-01-2020 11:50
  przez: Anna Przygocka
 • zmodyfikowano:
  31-01-2020 08:51
  przez: Anna Przygocka
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 849
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego