Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2020

PDFUchwała Nr 1/2020 UKW z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami, profesorami Uniwersytetu oraz doktorami habilitowanymi (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020)
PDFUchwała Nr 2/2020 UKW z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy związanych z organizacją wyborów Rektora na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 3/2020 UKW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów oraz ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 4/2019 UKW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela studentów z Wydziału Nauk Społecznych do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (na kadencję 2020-2024)
PDFUchwała Nr 5/2019 UKW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych przedstawiciela studentów z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (na kadencję 2020-2024)
PDFUchwała Nr 6/2020 UKW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy związanych z organizacją wyborów kandydatów na dziekanów na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 7/2020 UKW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 (wybory ponowne, wybory uzupełniające)
PDFUchwała Nr 8/2020 UKW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli studentów do: Rady Wydziału Chemii, Rady Wydziału Filologicznego, Rady Wydziału Nauk Biologicznych, Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020)
PDFUchwała Nr 9/2020 UKW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli doktorantów do: Rady Wydziału Fizyki i Astronomii, Rady Nauk Historycznych i Pedagogicznych (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020)
UWAGA: PDFuchwała Nr 10/2020 omyłkowo wydana pod 7/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany kalendarza wyborczego ustalonego uchwałą Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 - została uchylona przez uchwałę UKW Nr 12/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
PDFUchwała Nr 11/2020 UKW z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału mandatów, w tym ustalenia ich liczby do rad wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 12/2020 UKW z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 UWAGA: PDFstanowisko przewodniczacego UKW w sprawie interpretacji par. 1 pkt 6 uchwaly UKW Nr 12_2020.pdf
PDFUchwała Nr 13/2020 UKW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zawieszenia procedur wyborczych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz określenia dni, w których odbędzie się Uniwersytecka Debata Wyborcza oraz posiedzenie elekcyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów
PDFUchwała Nr 14/2020 UKW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli studentów do: Rady Wydziału Chemii, Rady Wydziału Filologicznego, Rady Wydziału Nauk Biologicznych, Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020)
PDFUchwała Nr 15/2020 UKW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli doktorantów do: Rady Wydziału Fizyki i Astronomii, Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020)
PDFUchwała Nr 16 /2020 UKW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy związanych z organizacją wyborów przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz rad wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego systemem urn
PDFUchwała Nr 17/2020 UKW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy związanych z organizacją wyborów Rektora na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 18/2020 UKW z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk Społecznych w grupie przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020)
PDFUchwała Nr 19/2020 UKW z dnia 2 czerwca 2020 r.w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 20/2020 UKW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk Społecznych w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020)
PDFUchwała Nr 21/2020 UKW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 22/2020 UKW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 23/2020 UKW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 24/2020 UKW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 25/2020 UKW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 26/2020 UKW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 27/2020 UKW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 28/2020 UKW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 29/2020 UKW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020)
PDFUchwała Nr 30/2020 UKW z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 31/2020 UKW z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 32/2020 UKW z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 33/2020 UKW z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 1 przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich (niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu) Wydziału Filologicznego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 i zarządzenia wyborów ponownych w tym zakresie
PDFUchwała Nr 34/2020 UKW z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 tekst jednolity: PDFtekst jednolity - uchwała Nr 34/2020
PDFUchwała Nr 35/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Biotechnologii na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
PDFUchwała Nr 36/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
PDFUchwała Nr 37/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 i zarządzenia wyborów ponownych w tym zakresie
PDFUchwała Nr 38/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi tekst jednolity: PDFtekst jednolity - uchwała 38/2020
PDFUchwała Nr 39/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
PDFUchwała Nr 40/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
PDFUchwała Nr 41/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
PDFUchwała Nr 42/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
PDFUchwała Nr Nr 43/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
PDFUchwała Nr 44/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
PDFUchwała Nr 45/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 w zakresie obejmującym: 2 przedstawicieli z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz 1 przedstawiciela w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
PDFUchwała Nr 46/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
PDFUchwała Nr 47/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 48/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 49/2020 UKW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela profesorów i profesorów Uniwersytetu z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (na kadencję 2020-2024)
PDFUchwała Nr 50/2020 UKW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 2. przedstawicieli Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 i zarządzenia wyborów ponownych w tym zakresie
PDFUchwała Nr 51/2020 UKW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych 2 przedstawicieli Wydziału Nauk Społecznych do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 52/2020 UKW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów ponownych 1 przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich (niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu) Wydziału Filologicznego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 53/2020 UKW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 34/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 54/2020 UKW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów ponownych 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 55/2020 UKW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 38/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

PDFUchwała Nr 56/2020 UKW z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024
PDFUchwała Nr 57/2020 UKW z dnia 7 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 2. przedstawicieli Wydziału Biotechnologii do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 i zarządzenia wyborów ponownych w tym zakresie
PDFUchwała Nr 58/2020 UKW z dnia 7 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 2. przedstawicieli Wydziału Nauk Społecznych do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 i zarządzenia wyborów ponownych w tym zakresie
PDFUchwała Nr 59/2020 UKW z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024
 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2020
  przez: Anna Czekaj
 • opublikowano:
  23-01-2020 09:32
  przez: Anna Czekaj
 • zmodyfikowano:
  08-10-2020 12:41
  przez: Anna Czekaj
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 1265
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego