Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2020

PDFUchwała Nr 1/2020 UKW z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami, profesorami Uniwersytetu oraz doktorami habilitowanymi (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (401,41KB)
PDFUchwała Nr 2/2020 UKW z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy związanych z organizacją wyborów Rektora na kadencję 2020-2024 (484,88KB)
PDFUchwała Nr 3/2020 UKW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów oraz ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 (488,48KB)
PDFUchwała Nr 4/2019 UKW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela studentów z Wydziału Nauk Społecznych do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (na kadencję 2020-2024) (398,54KB)
PDFUchwała Nr 5/2019 UKW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych przedstawiciela studentów z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (na kadencję 2020-2024) (399,70KB)
PDFUchwała Nr 6/2020 UKW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy związanych z organizacją wyborów kandydatów na dziekanów na kadencję 2020-2024 (1 007,41KB)
PDFUchwała Nr 7/2020 UKW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 (wybory ponowne, wybory uzupełniające) (415,67KB)
PDFUchwała Nr 8/2020 UKW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli studentów do: Rady Wydziału Chemii, Rady Wydziału Filologicznego, Rady Wydziału Nauk Biologicznych, Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (402,80KB)
PDFUchwała Nr 9/2020 UKW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli doktorantów do: Rady Wydziału Fizyki i Astronomii, Rady Nauk Historycznych i Pedagogicznych (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (370,19KB)
UWAGA: PDFuchwała Nr 10/2020 omyłkowo wydana pod 7/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany kalendarza wyborczego ustalonego uchwałą Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (169,42KB) - została uchylona przez uchwałę UKW Nr 12/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
PDFUchwała Nr 11/2020 UKW z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału mandatów, w tym ustalenia ich liczby do rad wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 (58,34KB)
PDFUchwała Nr 12/2020 UKW z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (350,15KB)
PDFUchwała Nr 13/2020 UKW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zawieszenia procedur wyborczych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz określenia dni, w których odbędzie się Uniwersytecka Debata Wyborcza oraz posiedzenie elekcyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (337,09KB)
PDFUchwała Nr 14/2020 UKW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli studentów do: Rady Wydziału Chemii, Rady Wydziału Filologicznego, Rady Wydziału Nauk Biologicznych, Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (400,07KB)
PDFUchwała Nr 15/2020 UKW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli doktorantów do: Rady Wydziału Fizyki i Astronomii, Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (400,20KB)
PDFUchwała Nr 16 /2020 UKW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy związanych z organizacją wyborów przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz rad wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego systemem urn (744,19KB)
PDFUchwała Nr 17/2020 UKW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy związanych z organizacją wyborów Rektora na kadencję 2020-2024 (360,43KB)
PDFUchwała Nr 18/2020 UKW z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk Społecznych w grupie przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (50,93KB)
PDFUchwała Nr 19/2020 UKW z dnia 2 czerwca 2020 r.w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 (45,81KB)
PDFUchwała Nr 20/2020 UKW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk Społecznych w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (398,15KB)
PDFUchwała Nr 21/2020 UKW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2020-2024 (365,79KB)
PDFUchwała Nr 22/2020 UKW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kadencję 2020-2024 (41,03KB)
PDFUchwała Nr 23/2020 UKW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 (40,82KB)
PDFUchwała Nr 24/2020 UKW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 (40,64KB)
PDFUchwała Nr 25/2020 UKW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-2024 (41,23KB)
PDFUchwała Nr 26/2020 UKW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 (41,17KB)
PDFUchwała Nr 27/2020 UKW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024 (41,07KB)
PDFUchwała Nr 28/2020 UKW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 (40,49KB)
PDFUchwała Nr 29/2020 UKW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii (wybory uzupełniające w kadencji 2016-2020) (42,07KB)
PDFUchwała Nr 30/2020 UKW z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii na kadencję 2020-2024 (398,16KB)
PDFUchwała Nr 31/2020 UKW z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024 (396,10KB)
PDFUchwała Nr 32/2020 UKW z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2020-2024 (395,50KB)
PDFUchwała Nr 33/2020 UKW z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 1 przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich (niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu) Wydziału Filologicznego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 i zarządzenia wyborów ponownych w tym zakresie (243,71KB)
PDFUchwała Nr 34/2020 UKW z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 (293,35KB) tekst jednolity: PDFtekst jednolity - uchwała Nr 34/2020 (293,85KB)
PDFUchwała Nr 35/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Biotechnologii na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (249,91KB)
PDFUchwała Nr 36/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (254,40KB)
PDFUchwała Nr 37/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 i zarządzenia wyborów ponownych w tym zakresie (242,39KB)
PDFUchwała Nr 38/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (260,29KB) tekst jednolity: PDFtekst jednolity - uchwała 38/2020 (263,31KB)
PDFUchwała Nr 39/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (251,92KB)
PDFUchwała Nr 40/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (257,71KB)
PDFUchwała Nr 41/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (252,24KB) tekst ujednolicony: PDFtekst ujednolicony uchwały Nr 41/2020 (252,76KB)
PDFUchwała Nr 42/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (258,00KB)
PDFUchwała Nr Nr 43/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (257,50KB)
PDFUchwała Nr 44/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (60,48KB) tekst jednolity: PDFtekst jednolity - uchwała Nr 44/2020 (252,68KB)
PDFUchwała Nr 45/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 w zakresie obejmującym: 2 przedstawicieli z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz 1 przedstawiciela w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (242,00KB)
PDFUchwała Nr 46/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (258,30KB)
PDFUchwała Nr 47/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Chemii na kadencję 2020-2024 (395,60KB)
PDFUchwała Nr 48/2020 UKW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024 (395,87KB)
PDFUchwała Nr 49/2020 UKW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela profesorów i profesorów Uniwersytetu z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (na kadencję 2020-2024) (403,48KB)
PDFUchwała Nr 50/2020 UKW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 2. przedstawicieli Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 i zarządzenia wyborów ponownych w tym zakresie (243,44KB)
PDFUchwała Nr 51/2020 UKW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych 2 przedstawicieli Wydziału Nauk Społecznych do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (239,89KB)
PDFUchwała Nr 52/2020 UKW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów ponownych 1 przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich (niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu) Wydziału Filologicznego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 (376,09KB)
PDFUchwała Nr 53/2020 UKW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 34/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 (413,51KB)
PDFUchwała Nr 54/2020 UKW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów ponownych 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 (401,43KB)
PDFUchwała Nr 55/2020 UKW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 38/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (588,60KB)

PDFUchwała Nr 56/2020 UKW z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024 (396,34KB)
PDFUchwała Nr 57/2020 UKW z dnia 7 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 2. przedstawicieli Wydziału Biotechnologii do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 i zarządzenia wyborów ponownych w tym zakresie (243,32KB)
PDFUchwała Nr 58/2020 UKW z dnia 7 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 2. przedstawicieli Wydziału Nauk Społecznych do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 i zarządzenia wyborów ponownych w tym zakresie (242,56KB)
PDFUchwała Nr 59/2020 UKW z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (252,02KB) tekst jednolity: PDFtekst jednolity uchwały 59/2021 (112,13KB) PDFObwieszczenie o sprostowaniu błędu do tekstu jednolitego (75,74KB)
PDFUchwała Nr 60/2020 UKW z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów ponownych 2 przedstawicieli z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz 1 przedstawiciela w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 (400,81KB)
PDFUchwała Nr 61/2020 UKW z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 44/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (592,37KB)

PDFUchwała Nr 62/2020 UKW z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (81,61KB)
PDFUchwała Nr 63/2020 UKW z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów ponownych 2. przedstawicieli Wydziału Nauk Społecznych do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (90,82KB)
PDFUchwała Nr 64/2020 UKW z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 59/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (120,04KB)
PDFUchwała Nr 65/2020 UKW z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 (96,01KB)
PDFUchwała Nr 66/2020 UKW z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów ponownych 2. przedstawicieli Wydziału Biotechnologii do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (89,98KB)
PDFUchwała Nr 67/2020 UKW z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 59/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (z późn. zm.) (121,09KB)
PDFUchwała Nr 68/2020 UKW z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 (94,66KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 9/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUchwała Nr 69/2020 UKW z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-2024 (97,98KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 12/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUchwała Nr 70/2020 UKW z dnia16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kadencję 2020-2024 (99,80KB) tekst jednolity: PDFtekst jednolity uchwały 70/2020 (109,84KB)