Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku 2019r

Uchwały z dnia 11 października 2019 roku

PDFUchwała nr 1_2019 w sprawie pwołania przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku.pdf (89,30KB)

Uchwały z dnia 22 listopad 2019 roku

PDFUchwała nr 2 _2019 w sprawie pwołania zastępców przewodniczącego rady dyscypliny NoZiŚ.pdf (90,44KB)
PDFUchwała nr 3_2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Markowi Kasprzakowi.pdf (121,53KB)
PDFUchwała nr 4_2019 RD w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Iwony Korybskiej-Sadło..pdf (94,54KB)
PDFUchwała nr 5_2019 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M.Różyckiej.pdf (94,70KB)
PDFUchwała nr 6_2019 RD w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Mileny Różyckej.pdf (96,27KB)
PDFUchwała nr 7_2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra Daniela Buczko..pdf (94,12KB)
PDFUchwała nr 8_2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra Przemysława Grześkowiaka..pdf (95,34KB)
PDFUchwała nr 9_2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Jankowskiej..pdf (94,17KB)
PDFUchwała nr 10_2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra Michała Łopucha..pdf (93,67KB)
PDFUchwała nr 11_2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra mgr Jakuba Mikruta..pdf (93,73KB)
PDFUchwała nr 12_2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Kingi Mielcarskiej..pdf (93,55KB)
PDFUchwała nr 13_2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Wołoszyn..pdf (93,82KB)
PDFUchwała nr 14_ 2019 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.pdf (253,37KB)

Uchwały z dnia 13 grudnia 2019 roku

PDFUchwała nr 15_2019 w sprawie nadania stopnia doktora mgr I.Korybskiej-Sadło.pdf (91,85KB)
PDFUchwała nr 16_2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Mileny Różyckej.pdf (95,75KB)
PDFUchwała Nr 17_2019 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgra Marka Jaskólskiego.pdf (93,78KB)
PDFUchwała nr 18_2019 w sprawie powoływania recenzentów w przewodach doktorskich i postępowaniach habilit..pdf (186,35KB)