Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej - Informatyka 2020

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 24 marca 2020 roku

PDFUchwała NR 1- 2020 w sprawie wyznaczenia recencentów w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Piecucha.pdf (127,03KB)
PDFUchwała NR 2- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Piecuchowi w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (126,81KB)
PDFUchwała NR 3- 2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Piecucha.pdf (131,09KB)
PDFUchwała NR 4- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Piecuchowi w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (125,37KB)
PDFUchwała NR 5- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Piecuchowi w zakresie nowożytnego języka obcego.pdf (127,51KB)
PDFUchwała NR 6- 2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Polesiuka.pdf (128,16KB)
PDFUchwała NR 7- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Piotrowi Polesiukowi w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (127,25KB)
PDFUchwała NR 8- 2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Polesiuka.pdf (132,16KB)
PDFUchwała NR 9- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Piotrowi Polesiukowi w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (126,08KB)
PDFUchwała NR 10- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Piotrowi Polesiukowi w zakresie nowożytnego języka obcego.pdf (127,18KB)
PDFUchwała NR 11- 2020 w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się na pozomie 8 PRK.pdf (92,92KB)
PDFUchwała NR 12- 2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Dudycza oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na pozomie 8 PRK.pdf (95,15KB)
PDFUchwała NR 13- 2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Artura Kraski oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na pozomie 8 PRK.pdf (96,33KB)
PDFUchwała NR 14- 2020 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Jana Marcinkowskiego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na pozomie 8 PRK.pdf (95,66KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 19 maja 2020 roku

PDFUchwała NR 15- 2020 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Janowi Chorowskiemu.pdf (91,95KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 23 czerwca 2020 roku

PDFUchwała NR 16- 2020 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.pdf (127,90KB)
PDFUchwała NR 17- 2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Gańczorza.pdf (128,83KB)
PDFUchwała NR 18- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Michałowi Gańczorzowi w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (94,85KB)
PDFUchwała NR 19- 2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Gańczorza.pdf (99,47KB)
PDFUchwała NR 20- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Michałowi Gańczorzowi w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (92,01KB)
PDFUchwała NR 21- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Michałowi Gańczorzowi w zakresie nowożytnego języka obcego.pdf (93,88KB)
PDFUchwała NR 22- 2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kunysza.pdf (127,43KB)
PDFUchwała NR 23- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Adamowi Kunyszowi w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (93,31KB)
PDFUchwała NR 24- 2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Kunysza.pdf (98,42KB)
PDFUchwała NR 25- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Adamowi Kunyszowi w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (92,66KB)
PDFUchwała NR 26- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Adamowi Kunyszowi w zakresie nowożytnego języka obcego.pdf (93,90KB)
PDFUchwała NR 27- 2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Lewandowskiego.pdf (127,64KB)
PDFUchwała NR 28- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Mateuszowi Lewandowskiemu w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (94,51KB)
PDFUchwała NR 29- 2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Mateuszowi Lewandowskiemu.pdf (98,53KB)
PDFUchwała NR 30- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Mateuszowi Lewandowskiemu w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (91,77KB)
PDFUchwała NR 31- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Mateuszowi Lewandowskiemu w zakresie nowożytnego języka obcego.pdf (93,64KB)
PDFUchwała NR 32- 2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Pratika Ghosala.pdf (127,62KB)
PDFUchwała NR 33- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Pratikowi Ghosalowi w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (93,63KB)
PDFUchwała NR 34- 2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pratika Ghosala.pdf (98,59KB)
PDFUchwała NR 35- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Pratikowi Ghosalowi w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (92,98KB)
PDFUchwała NR 36- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Pratikowi Ghosalowi w zakresie nowożytnego języka obcego.pdf (94,20KB)


Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 29 września 2020 roku

PDFUchwała NR 37- 2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Nowickiego.pdf (128,28KB)
PDFUchwała NR 38- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Nowickiemu w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (95,03KB)
PDFUchwała NR 39- 2020 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Nowickiego.pdf (98,94KB)
PDFUchwała NR 40- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Nowickiemu w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (92,42KB)
PDFUchwała NR 41- 2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Nowickiemu w zakresie nowożytnego języka obcego.pdf (94,11KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 27 października 2020 roku

PDFUchwała NR 42- 2020 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadanania stopnia doktora habilitowanego dr. Jakubowi Michaliszynowi.pdf (263,02KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 6 listopada 2020 roku

PDFUchwała NR 43- 2020 w sprawie nadania Mateuszowi Lewandowskiemu stopnia doktora.pdf (328,02KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 24 listopada 2020 roku

PDFUchwała NR 44- 2020 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Jarosława Byrki na promotora rozprawy doktorskiej mgr Fateme Abbasi.pdf (124,61KB)
PDFUchwała NR 45- 2020 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Marcina Bieńkowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Nedy Abbasi Shahkooh.pdf (124,93KB)
PDFUchwała NR 46- 2020 w sprawie wyznaczenia dr. Łukasza Jeża na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Nedy Abbasi Shahkooh.pdf (124,76KB)
PDFUchwała NR 47- 2020 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Dariusza Biernackiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Buszki.pdf (124,24KB)
PDFUchwała NR 48- 2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Adama Gańczorza.pdf (125,33KB)
PDFUchwała NR 49- 2020 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Dariusza Biernackiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Maksima Koltsova.pdf (124,82KB)
PDFUchwała NR 50- 2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab.Tomasza Jurdzińskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandra Łukasiewicza.pdf (124,78KB)
PDFUchwała NR 51- 2020 w sprawie wyznaczenia dr. Przemysława Uznańskiego na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandra Łukasiewicza.pdf (124,40KB)
PDFUchwała NR 52- 2020 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Piotra Wnuk-Lipińskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Mikołaja Słupińskiego.pdf (125,07KB)
PDFUchwała NR 53- 2020 w sprawie wyznaczenia dr. hab. Jana Chorowskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr. Michała Stypułkowskiego.pdf (124,80KB)

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka z dnia 15 grudnia 2020 roku

PDFUchwała NR 54 - 2020 w sprawie nadania Pratikowi Ghosalowi stopnia doktora.pdf (328,00KB)
PDFUchwała NR 55 - 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jakubowi Michaliszynowi.pdf (261,75KB)