Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad 21.02.2024 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 24 stycznia 2024 r.
3. Komunikaty i informacje.
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
4.1. Wnioski Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
4.1.1. dr hab. Agnieszki Perec­-Matysiak,
4.1.2. dr hab. Izabeli Jędrzejowskiej.
4.2. Wnioski Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
4.2.1. dr hab. Natalii Niedźwieckiej-Iwańczak,
4.2.2. dr hab. Marty Ryniejskiej-Kiełdanowicz.
4.3. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu:
4.3.1. dr. hab. Henryka Jaroszewicza,
4.3.2. dr. hab. Adama Szynola,
4.3.3. dr hab. Katarzyny Konarskiej.
4.4. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Macieja Witwickiego.
4.5. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Grzegorza Kondrata.
5.  Zmiany w senackich Komisjach powołanych na kadencję 2020-2024.
6.  Wnioski w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.
7.  Wnioski dydaktyczne:
7.1. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025:
7.1.1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia,
7.1.2. Projektowanie mediów, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia,
7.1.3. Literatura światowa: komparatystyka i wielokulturowość, studia stacjonarne jednolite magisterskie,
7.1.4. Logopedia, studia stacjonarne jednolite magisterskie,  
7.1.5. Sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.
7.2. Zmiana Uchwały nr 171/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
7.3. Zmiana Uchwały nr 172/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.
7.4. Zmiana Uchwały nr 95/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 24 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 . 
7.5. Zmiana Uchwały nr 106/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 23 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026. 
7.6. Zmiana Uchwały nr 111/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 22 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027.
7.7. Zmiana Uchwały nr 173/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2027/2028.
8.  Odwołanie od uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.
9.  Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad 24.01.2024 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 20 grudnia 2023 r.
3. Komunikaty i informacje:
3.1.Informacja Rektora o działaniach wyjaśniających związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do organów Samorządu Studentów.
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów:
4.1.Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Joanny Grzyb.
4.2.Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Janusza Miśkiewicza.
5. Opinia w sprawie rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania.
6. Wnioski dydaktyczne:
6.1. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025:
6.1.1.LL.B. International and European Environmental Law, studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim.
6.2. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu studiów dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025:
6.2.1. English for Knowledge, Culture and Innovation, studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim,
6.2.2. Media Content Creation, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w języku angielskim.
6.3. Wniosek zmieniający Uchwałę nr 171/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025:
LL.B. International and European Environmental Law,
- Master of Economics and Finance, 
- Master Managerian Economics,
- English for Knowledge, Culture and Innovation, 
- Media Content Creation,
- Journalism and Social Communication, 
- Europeistyka.
6.4. Wniosek zmieniający Uchwałę nr 172/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025:
- LL.B. International and European Environmental Law,
- Master of Economics and Finance,
- Master Managerian Economics,
- English for Knowledge, Culture and Innovation,
- Media Content Creation,
- Journalism and Social Communication,
- Europeistyka.
6.5. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie utworzenia studiów podyplomowych od roku akademickiego 2023/2024:
6.5.1.Studia Podyplomowe Coaching i Life Design.
6.6. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii dotyczący sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr 95/2023 Senatu UWr w sprawie programu Studiów Podyplomowych Handel Międzynarodowy – Aspekty Celne i Podatkowe.
7. Wolne wnioski.

-porządek obrad został zmieniony w poniższym zakresie:
pkt 3.1 został zmieniony na „Informacja Rektora i Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej o działaniach zapobiegających zagrożeniu prawidłowości wyboru Rektora na kadencję 2024-2028”.


PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2023.pdf (139,35KB)
PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2022.pdf (193,08KB)
PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2021.pdf (133,46KB)
PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2020.pdf (135,05KB)